hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 1986.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
PREDGOVOR (str.7-8) hrvatskipdf 666 KB
Andre Mohorovičić
Uvodnik
 
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O RADU I DJELOVANJU ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU (str.9-12) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU (str.13-15) hrvatskipdf 938 KB
Ostalo  
GEOLOŠKA GRAĐA OKOLICE LEPOGLAVE I OSVRT NA POJAVE MINERALNIH SIROVINA (str.19-30) hrvatskipdf 5 MB
GEOLOGY OF THE LEPOGLAVA AREA (NORTHWESTERN CROATIA) (str.31-32)  
Antun Šimunić
Izvorni znanstveni članak
 
KVARTARNI SISAVCI (MAMMALIA) IZ VELIKE PEĆINE NA RAVNOJ GORI (SR HRVATSKA, JUGOSLAVIJA) (str.33-101) hrvatskipdf 38 MB
SAUGETIERE (MAMMALIA) DES QUARTÄRS AUS VELIKA PEĆINA AUF RAVNA GORA (SR KROATIEN, JUGOSLAWIEN) (str.102-107)  
Mirko Malez
Izvorni znanstveni članak
 
PROIZVODNA I MELIORACIONA PROBLEMATIKA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU ŠEMOVCA (str.141-151) hrvatskipdf 4 MB
THE YIELD AND LAND RECLAMATION PROBLEMS OF AGRICULTURAL LAND OF ŠEMOVEC AREA (str.152-152)  
Željko Vidaček, Frane Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
PRESLIKAVANJA BESKONAČNO DIMENZIONALNIH PROSTORA (str.153-169) hrvatskipdf 7 MB
MAPPINGS OF THE INFINITE-DIMENSIONAL SPACES (str.170-170)  
Ivan Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNI RAZVOJ I SUVREMENO ZNAČENJE VAĐENJA UGLJENA NA PODRAVSKOJ BILOGORI (str.171-190) hrvatskipdf 8 MB
THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND THE CONTEMPORARY OF COAL-MINING IN PODRAVIAN PART BILOGORA (str.191-191)  
Dragutin Feletar
Izvorni znanstveni članak
 
PLANE VON ČAKOVEC, KOTORIBA UND LEGRAD AUS DER ZWEITE HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERT IM HEERESGESCHICHTLICHEN MUSEUM IN WIEN  
PLANOVI ČAKOVCA, KOTORIBE I LEGRADA IZ DRUGE POLOVICE 17. STOLJEĆA U BEČKOM VOJNOPOVIJESNOM MUZEJU (str.193-201) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav Klemm
Izvorni znanstveni članak
 
DAS KULTUR-HISTORISCHE PHÄNOMEN DER ALIEN LEPOGLAVA  
KULTURNO - POVIJESNI FENOMEN STARE LEPOGLAVE (str.203-209) hrvatskipdf 3 MB
Mirko Marković
Izvorni znanstveni članak
 
DIE BILDUNGSPOLITIK DES KROATISCHEN KÖNIGLICHEN RATES MIT DEM BESONDEREN RUCKBLICK AUF DAS GRUNDSCHULWESEN  
PROSVJETNA POLITIKA HRVATSKOG KRALJEVSKOG VIJEĆA S POSEBNIM OSVRTOM NA OSNOVNO ŠKOLSTVO (str.211-247) hrvatskipdf 16 MB
Božena Filipan
Izvorni znanstveni članak
 
POSJEDOVNA STRUKTURA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U SVJETLU POPISA GOSPODARSTAVA IZ 1895. GODINE (str.251-265) hrvatskipdf 7 MB
DIE STRUKTUR DER LAN DWI RT SCH AFT LICHEN BETRIEBE DES KOMITATES VARAŽDIN NACH DER ZÄHLUNG AUS DEM JAHR 1895 (str.266-266)  
Milivoj Ređep, Miroslav Žugaj
Izvorni znanstveni članak
 
POPIS GRAĐANA VARAŽDINA IZ 1520. GODINE (str.267-275) hrvatskipdf 3 MB
NÜRNBERGER BÜRGERREGISTER DER STADT VARAŽDIN AUS DEM JAHRE 1520 (str.276-276)  
Ljerka Perči
Stručni rad
 
KAJKAVSKA GRAMATIKA IGNACIJA SZENTMÄRTONYJA (1783)* (str.277-290) hrvatskipdf 10 MB
KAJKAVIAN GRAMMAR OF IGNACIJ SZENTMÄRTONY (1783) (str.291-291)  
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
SUODNOS USMENE I PISANE KAJKAVSKE KNJIŽEVNOSTI OD PRVIH TRAGOVA DO HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA (str.307-317) hrvatskipdf 5 MB
MÜNDLICHE KAJKAVISCHE VOLKSDICHTUNG IN BEZUG AUF SCHRIFTLICHE LITERATUR VON DEN ANFÄNGEN BIS HRVATSKI NARODNI PREPOROD (str.318-318)  
Ivan Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
ZAPISI USMENE NARODNE KAJKAVSKE POSLOVICE (str.319-328) hrvatskipdf 5 MB
VERMERKE DES MÜNDLICHEN KAIKAWISCHEN VOLKSSPRICHWORTS (str.329-329)  
Stjepan Hranjec
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE TRADICIJSKE ISHRANE U MUZEJU PREHRANE »PODRAVKA« (str.331-335) hrvatskipdf 2 MB
FORSCHUNGEN ÜBER DIE TRADITION DER ERNÄHRUNG IN DEM MUSEUM DER ERNÄHRUNG »PODRAVKA« (str.336-336)  
Smiljana Petr-Marčec
Stručni rad
 
Posjeta: 10.225 *