hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 40 No. 1-2, 2009.


Informatica museologica,Vol. 40 No. 1-2
Datum izdavanja: travanj 2010.

Objavljen na Hrčku: 11. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Brodske apoteke iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku (str.6-18) hrvatskipdf 2 MB
Ana Kaznačić
Stručni rad
 
Ljekarnička zbirka Thierry stalnog postava Muzeja grada Pregrade (str.19-25) hrvatskipdf 713 KB
Iva Validžija
Stručni rad
 
Ljekarna Eugena Viktora Fellera u Donjoj Stubici (str.26-33) hrvatskipdf 2 MB
Lorka Lončar
Stručni rad
 
Povijest ljekarništva: dio stalnoga postava u Povijesnome muzeju Istre - Museo storico dell`Istria (str.34-36) hrvatskipdf 275 KB
Katarina Pocedić
Recenzija, Prikaz
 
Inovacija i atrakcija u španjolskim arheološkim muzejima (str.37-53) hrvatskipdf 4 MB
Carmen Aguarod Otal
Izlaganje sa skupa
 
"Od strojarnice do muzeja": poticajni projekt muzealizacije zaštićene željezničke industrijske baštine u Zagrebu (str.54-57) hrvatskipdf 778 KB
Helena Bunijevac
Stručni rad
 
Tragom prvih zbirki Etnografskog muzeja u Splitu (str.58-62) hrvatskipdf 865 KB
Branka Vojnović-Traživuk
Stručni rad
 
Nove glazbene zbirke Muzeja grada Zagreba: Zbirka operetne prvakinje Ruže Cvjetičanin, donacija Marine Würth Klepač (str.63-75) hrvatskipdf 1 MB
Maja Šojat-Bikić
Stručni rad
 
Rekonstruirani kabineti u Münchenskoj Alte Pinakothek: prilog povijesti izlaganja umjetničkih zbirki (str.76-78) hrvatskipdf 356 KB
Dubravka Botica
Stručni rad
 
Nematerijalna baština kao pokretač regionalnog razvoja CRAFTATTRACT - tradicijski obrti - nove atrakcije za kulturni turizam (str.79-84) hrvatskipdf 496 KB
Goranka Horjan
Stručni rad
 
Iz terenskih dnevnika muzealca i geologa (str.85-88) hrvatskipdf 1 MB
Sanja Japundžić
Stručni rad
 
Iz personalnog arhiva MDC-a: Ružica Drechsler-Bižić (str.89-90) hrvatskipdf 424 KB
Jozefina Dautbegović
Ostalo
 
Bibliografija radova: Ružica Drechsler-Bižić (str.95-97) hrvatskipdf 277 KB
Bibliografija  
Izložba "Grčko-helenistička keramika Arheološkog muzeja u Splitu" (str.98-102) hrvatskipdf 704 KB
Emil Podrug
Recenzija, Prikaz
 
U potrazi za turistima: Međunarodni dan muzeja 2009. (str.103-108) hrvatskipdf 740 KB
Tončika Cukrov
Stručni rad
 
(U)okvir(ivanje) u temu "Muzeji i turizam" (str.109-110) hrvatskipdf 100 KB
Denis Detling
Stručni rad
 
Kulturna baština Kaštela kao resurs kulturnog turizma (str.111-114) hrvatskipdf 370 KB
Ankica Babin
Stručni rad
 
Obilježavanje 60. godišnjice senjskog Muzejskog društva (str.115-117) hrvatskipdf 274 KB
Blaženka Ljubović
Stručni rad
 
Međunarodni dan muzeja 2009. godine u Muzeju Valpovštine (str.118-119) hrvatskipdf 252 KB
Marija Paušak
Kratko priopćenje
 
Nove tradicionalne manifestacije u Gradskome muzeju Varaždin (str.120-122) hrvatskipdf 368 KB
Anita Peričić
Stručni rad
 
Arheološki muzej Istre u Puli i turizam (str.123-124) hrvatskipdf 362 KB
Katarina Zenzerović
Kratko priopćenje
 
Putovanja i fotografska i filmska slika u promicanju turizma (str.125-128) hrvatskipdf 492 KB
Sabrina Žigo
Stručni rad
 
Od ideje do etnofilma (str.129-132) hrvatskipdf 330 KB
Tamara Nikolić, Tanja Kocković Zaborski
Stručni rad
 
Kolekcionari: Veljko Marton (str.133-141) hrvatskipdf 824 KB
Višnja Zgaga
Ostalo
 
Prema novome modelu udruživanja hrvatskih muzejskih djelatnika (str.142-144) hrvatskipdf 245 KB
Maja Žebčević Matić, Silvija Lučevnjak
Ostalo
 
Posjeta: 7.484 *