hrcak mascot   Srce   HID

Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti,Vol. 60 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2005.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Tsunami - pitanje i zaborav (str.1-2) hrvatskipdf 217 KB
Ivan Koprek
Uvodnik
 
Shvaćanje čovjeka u povijesti filozofije (II. dio) Od racionalizma do postmoderne (str.3-29) hrvatskipdf 226 KB
Ivan Šestak
Izvorni znanstveni članak
 
Kantovo poimanje naravnog zakona u recepciji Hijacinta Eterovića (str.31-43) hrvatskipdf 141 KB
Hrvoje Lasić
Izvorni znanstveni članak
 
Moralna ličnost Gračaninova kritika Kantova poimanja slobode prema studiji "La personalité morale d'apres Kant" (str.45-54) hrvatskipdf 119 KB
Ivan Koprek
Izvorni znanstveni članak
 
Književno-kulturno značenje časopisa Hrvatska Straža "Anima croata naturaliter christiana" (str.55-70) hrvatskipdf 182 KB
Vladimir Lončarević
Izvorni znanstveni članak
 
Bio-etika i bio-politika (str.73-89) hrvatskipdf 170 KB
Valentin Pozaić
Pregledni rad
 
Upoznaj samog sebe Psihološko-duhovna analiza (str.91-103) hrvatskipdf 136 KB
Mijo Nikić
Pregledni rad
 
Prigodom biskupskog ređenja Valentina Pozaića SJ Bio-bibliografski zapis (str.105-116) hrvatskipdf 133 KB
Ivan Šestak
Bibliografija
 
Odgovor Rudolfa Brajičića Ivanu Macanu (str.117-118) hrvatskipdf 56 KB
Rudolf Brajičić
Ostalo
 
Duhovna kompnenta medicinski pomognute oplodnje (str.119-121) hrvatskipdf 49 KB
Marina Marinović
Ostalo
 
Anton Ružička, Spisi medicinske etike, Uredio Valentin Pozaić, Centar za bioetiku Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, Biblioteka Donum vitae, Knjiga 4, Zagreb, 2004. (str.123-123) hrvatskipdf 584 KB
Ivica Ružička
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matija Maja Vekić, Bioetičke teme i dileme, uredila Matija Maša Vekić, Biblioteka Razgovori, Knjiga 2, Zagreb, 2005. (str.123-124) hrvatskipdf 1 MB
Ivica Ružička
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vicko Kapitanović, Kristu suobličen. Život i vrline fra Ante Antića (1893.-1965.), Split-Zagreb, 2004. (str.124-125) hrvatskipdf 799 KB
Josip Šimić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 22.040 *