hrcak mascot   Srce   HID

Sestrinski glasnik, Vol. 20 No. 2, 2015.


Datum izdavanja: srpanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 6. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Kako ispuniti kriterije o autorstvu i etici u publiciranju (str.107-109) hrvatskipdf 201 KB
Višnja Vičić Hudorović
Uvodnik
 
Stavovi medicinskih sestara prema uporabi računala u zdravstvenoj njezi (str.110-114) hrvatskipdf 214 KB
Agneza Aleksijević
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija zanimanja medicinske sestre u javnosti (str.115-120) hrvatskipdf 225 KB
Dijana Gavranić, Vedrana Iveta, Joško Sindik
Izvorni znanstveni članak
 
Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar (str.121-127) hrvatskipdf 253 KB
Đurđica Grabovac, Goranka Rafaj, Damir Lauš
Izvorni znanstveni članak
 
Incidencija demencije u Domu umirovljenika Dubrovnik - čimbenik uključivanja u Mental Health Gap Action program Svjetske zdravstvene organizacije (str.128-132) hrvatskipdf 221 KB
Marija Gustin, Ivica Žuvela, Andrea Jerinić, Manuela Roso, Ivana Kunić
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga operacijske sestre kod operacije prednjeg križnog ligamenta koljena (str.133-136) hrvatskipdf 329 KB
Anđelka Djak, Andreja Starčević
Izvorni znanstveni članak
 
Navika pušenja na radnom mjestu kod medicinskih sestara - usporedba između Opće bolnice i Doma zdravlja Dubrovnik (str.137-140) hrvatskipdf 294 KB
Edita Majder, Iris Kurtović, Martina Šutalo, Anita Budimir, Blanka Rakidžija, Ana Lučić
Stručni rad
 
Pregled uporabe novih zavojnih materijala u liječenju rane: znanstveni dokazi, prednosti i nove spoznaje (str.141-147) hrvatskipdf 335 KB
Snježana Kapitan, Natalija Mandušić, Mira Čavka, Narcis Hudorović
Pregledni rad
 
Temeljne informacije o zdravstvenoj njezi osoba s autizmom (str.148-150) hrvatskipdf 194 KB
Marija Ljubičić, Sonja Šare, Marina Markulin
Pregledni rad
 
European Later Life Active Network [ELLAN]; međunarodni projekt za izradu europskog okvira temeljnih kompetencija za rad s osobama starije životne dobi (str.151-153) hrvatskipdf 196 KB
Sonja Vrban
Pregledni rad
 
Primjena suportivnih obloga za liječenje venskog vrijeda (str.154-158) hrvatskipdf 265 KB
Ružica Valent, Marica Kukić
Stručni rad
 
Embolija brahijalne arterije - prikaz slučaja i sestrinske dijagnoze (str.159-163) hrvatskipdf 257 KB
Marija Šilje
Stručni rad
 
Broj hospitaliziranih bolesnika u jednomjesečnom razdoblju u općoj bolnici Dubrovnik (str.164-165) hrvatskipdf 193 KB
Nikoleta Miljević
Kratko priopćenje
 
Anksioznost u bolesnika na liječenju kroničnom hemodijalizom (str.166-169) hrvatskipdf 227 KB
Goran Halovanić
Kratko priopćenje
 
Društvo za kvalitetu - Hrvatska udruga medicinskih sestara – predstavljanje knjige Sestrinska riječ (str.170-171) hrvatskipdf 234 KB
Josipa Bišćan
Pismo uredniku
 
Obilježavanje Noći knjige 2015. godine – Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Zagreb, 23. travanj 2015. (str.172-173) hrvatskipdf 225 KB
Sanda Franković, Božica Jurinec
Pismo uredniku
 
Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (str.174-174) hrvatskipdf 164 KB
Višnja Vičić Hudorović
Bibliografija
 
Posjeta: 14.475 *