hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 67 No. 08., 2015.


Građevinar,Vol. 67 No. 08.
Datum izdavanja: rujna 2015.

Objavljen na Hrčku: 11. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Geopolimerni beton s dodatkom granulirane zgure i crnog pepela rižinih ljuski (str.741-748) hrvatskipdf 598 KB
Geopolymer concrete with ground granulated blast furnace slag and black rice husk ash (str.741-748) engleskipdf 253 KB
Prasanna Venkatesan Ramani, Pazhani Kandukalpatti Chinnaraj
Izvorni znanstveni članak
 
Ovisnost odziva armiranobetonskih visokih zgrada o mjeri intenziteta potresa (str.749-759) hrvatskipdf 588 KB
Dependence of RC high-rise buildings response on the earthquake intensity (str.749-759) engleskipdf 574 KB
Jelena Pejović, Srđan Janković
Prethodno priopćenje
 
Stabilizacija sitnozrnatog tla letećim pepelom (str.761-770) hrvatskipdf 630 KB
Stabilization of fine-grained soils with fly ash (str.761-770)  
Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević
Prethodno priopćenje
 
Proboj ravnih ploča s posmičnom armaturom i bez takve armature (str.771-786) hrvatskipdf 1 MB
Punching strength of flat slabs with and without shear reinforcement (str.771-786) engleskipdf 1 MB
Marko Bartolac, Domagoj Damjanović, Ivan Duvnjak
Pregledni rad
 
Utjecaj otvora na krutost ispunjenih okvira (str.787-797) hrvatskipdf 793 KB
Effect of openings on infilled frame stiffness (str.787-797) engleskipdf 791 KB
Fatih Cetisli
Stručni rad
 
Analiza valnog opterećenja podmorskih ispusta (str.799-808) hrvatskipdf 822 KB
Analysis of submarine outfalls subjected to wave load (str.799-808) engleskipdf 811 KB
Engin Gücüyen
Stručni rad
 
Posjeta: 35.632 *