hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 34 No. 49, 2015.


Povijesni prilozi,Vol. 34 No. 49
Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 15. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus’ Variae (str.9-80) engleskipdf 481 KB
Kasnoantička Dalmacija i Panonija u Kasiodorovim Variae (str.83-81)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarsko plemstvo i sol u drugoj polovici 14. i početkom 15. stoljeća (str.86-123) hrvatskipdf 236 KB
The Nobility of Zadar and Salt during the Second Half of the 14th and the Early 15th Century (str.124-125)  
Serđo Dokoza
Izvorni znanstveni članak
 
Nordijski hodočasnici u hrvatskim primorskim krajevima (14. – 17. stoljeće) (str.127-159) hrvatskipdf 1 MB
Nordic Pilgrims to the Croatian Littoral (14th – 17th Centuries) (str.160-161)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Morlaci u Šibeniku između Ciparskoga i Kandijskog rata (1570. – 1645.) (str.163-208) hrvatskipdf 273 KB
Morlacs in Šibenik between the War of Cyprus and the Cretan War (1570 – 1645) (str.209-210)  
Kristijan Juran
Izvorni znanstveni članak
 
De succesione colonorum: O nasljednom pravu kmetova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (str.211-233) hrvatskipdf 177 KB
De succesione colonorum: On inheritance rights of tenant peasants in the Kingdom of Croatia and Slavonia (str.234-234)  
Mirela Krešić, Matea Pilipović
Pregledni rad
 
Uvodna riječ tematskog bloka "Matične knjige kao izvor za povijesnu demografiju" (str.237-238) hrvatskipdf 65 KB
Maja Katušić
Uvodnik
 
Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. – 1640.) (str.239-272) hrvatskipdf 443 KB
Population of Rovinj according to the Oldest Marriage Registry Book (1564 – 1640) (str.273-274)  
Marija Mogorović Crljenko, Danijela Doblanović
Izvorni znanstveni članak
 
Zapreke za sklapanje braka u glagoljskim matičnim knjigama i ostalim dokumentima sa zadarskoga područja od 1565. do sredine 19. stoljeća (str.275-312) hrvatskipdf 364 KB
Marriage Impediments as Presented in Glagolitic Registry Books and Other Documents from the Zadar Area (1565 – mid-19th Century) (str.313-313)  
Grozdana Franov-Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Poročne matične knjige kot vir za preučevanje dinamičnih in strukturnih vidikov urbanih migracij (str.315-328) slovenskipdf 129 KB
Marriage Registry Books as a Source for Investigating the Dynamic and the Structural Aspects of Urban Migrations (str.329-329)  
Aleksej Kalc
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje procesa formacije moderne društvene strukture na temelju matičnih knjiga – primjer Makarske (1900. – 1910.) (str.331-351) hrvatskipdf 610 KB
Researching the Formation of Modern Social Structure on the Basis of Registry Books: The Case of Makarska (1900 – 1910) (str.352-352)  
Ivan Hrstić
Izvorni znanstveni članak
 
Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić (eds.), Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014., 534 stranice (str.355-359) hrvatskipdf 109 KB
Sandra Begonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirjana Polić Bobić i Mijo Korade, Paragvajska Pisma, Ivan Marchesetti i Nikola Plantić: Isusovci u Paragvajskoj provinciji Družbe Isusove, Zagreb: Matica hrvatska – Biblioteka Historia, 2015., 245 stranica (str.359-361) hrvatskipdf 96 KB
Ivan Santica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matthias Meinhardt, Ulrike Gleixner, Martin H. Jung und Siegried Westphal (Hgg.), Religion macht Politik. Hofgeistlichkeit im Europa der Frühen Neuzeit (1500-1800), Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2014., 472 stranice (str.361-366) hrvatskipdf 112 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir Matanović, Između reformi i tradicije. Brodska pukovnija od sredine 18. do sredine 19. stoljeća, Slavonski Brod, 2013., 125 stranica (str.366-369) hrvatskipdf 88 KB
Marta Husić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hercegovina. Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe, godina XXVI., broj 1 (26) (2015), 358 stranica (str.369-370) hrvatskipdf 79 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup “IV. lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu”(Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 20. 11. 2015.) (str.371-372) hrvatskipdf 78 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam dr. sc. Mladen Andreis (1952. – 2015.) (str.375-375) hrvatskipdf 62 KB
Irena Benyovsky Latin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 15.592 *