hrcak mascot   Srce   HID

Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 31 No. 1, 2016.


Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 31 No. 1
Datum izdavanja: veljača 2016.

Objavljen na Hrčku: 10. 2. 2016.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ GEOLOGIJE NA TIJEK I ISHOD 3. BITKE KOD YPRESA (FLANDRIJA, 1. SVJETSKI RAT) (str.1-17)  
THE INFLUENCE OF GEOLOGY ON THE COURSE AND OUTCOME OF THE THIRD BATTLE OF YPRES (FLANDERS, WW1) (str.1-17) engleskipdf 2 MB
Marko Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
GREBENI I DRUGE BIOGENE TVOREVINE U MIOCENSKIM NASLAGAMA SJEVERNOHRVATSKOGA BAZENA – ČUDESNA RAZNOLIKOST KOJU TEK TREBA ISTRAŽITI (str.19-29)  
REEFS AND BIOACCUMULATIONS IN THE MIOCENE DEPOSITS OF THE NORTH CROATIAN BASIN – AMAZING DIVERSITY YET TO BE DESCRIBED (str.19-29) engleskipdf 1 MB
Jasenka Sremac, Marija Bošnjak Makovec, Davor Vrsaljko, Bojan Karaica, Kristina Tripalo, Karmen Fio Firi, Ana Majstorović Bušić, Tihomir Marjanac
Izvorni znanstveni članak
 
PRELIMINARNA PROCJENA KAPACITETA SKLADIŠTENJA UGLJIČNOGA DIOKSIDA U GORNJOMIOCENSKIM PJEŠČENJACIMA POLJANA U ZAPADNOME DIJELU SAVSKE DEPRESIJE NA TEMELJU PETROFIZIČKOGA MODELIRANJA (str.31-43)  
PRELIMINARY ESTIMATE OF CO2 STORAGE CAPACITY BY PETROPHYSICAL MODELLING IN UPPER MIOCENE POLJANA SANDSTONES IN THE WESTERN PART OF THE SAVA DEPRESSION (str.31-43) engleskipdf 2 MB
Marija Podbojec, Marko Cvetković
Prethodno priopćenje
 
ORGANSKA MIKROONEČIŠĆENJA POPLAVNOG RIJEČNOG SEDIMENTA RIJEKA SAVE I BOSNE NAKON KATASTROFALNE POPLAVE U PROLJEĆE 2014 (str.45-52)  
ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE SAVA AND BOSNA RIVER OVERBANK AND FLOODPLAIN SEDIMENTS DURING THE MAY THROUGH JUNE 2014 CATASTROPHIC FLOOD (str.45-52) engleskipdf 556 KB
Gordana Medunić, Zdenko Šmit
Izvorni znanstveni članak
 
SASTAV I PROVENIJENCIJA GREDENSKIH PJEŠČENJAKA VELEBITA (str.53-67)  
COMPOSITION AND PROVENANCE OF GRÖDEN SANDSTONE FROM THE VELEBIT MTS. (str.53-67) engleskipdf 2 MB
Vedran Sudar, Dunja Aljinović, Duje Smirčić, Uroš Barudžija
Izvorni znanstveni članak
 
ASTEROIDI (str.69-85)  
ASTEROIDS (str.69-85) engleskipdf 1 MB
Željko Andreić
Pregledni rad
 
Posjeta: 6.196 *