hrcak mascot   Srce   HID

Diacovensia : teološki prilozi, Vol. 23 No. 4, 2015.


Diacovensia : teološki prilozi,Vol. 23 No. 4
Datum izdavanja: veljače 2016.

Objavljen na Hrčku: 24. 2. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.403-404) hrvatskipdf 53 KB
Contents (str.403-404)  
Kazalo  
Milosrđe u perspektivi nove evangelizacije (str.405-407) hrvatskipdf 40 KB
Davor Vuković
Uvodnik
 
Bogu posvećeni život u Novom zavjetu (str.411-424) hrvatskipdf 147 KB
La vita consacrata nel Nuovo Testamento (str.411-424)  
Silvana Fužinato
Prethodno priopćenje
 
O Bogu posvećenom životu u patristici. Prikaz povijesnoga razvoja i duhovnosti (str.425-440) hrvatskipdf 154 KB
On Consecrated Life in Patristics. The Overview of Historical Development and Spirituality (str.425-440)  
Ivan Bodrožić
Stručni rad
 
Povijesni i teološki temelji nastanka posvećenoga života u svijetu (str.441-454) hrvatskipdf 151 KB
Historical and Theological Foundations of the Emergence of Consecrated Life in the World (str.441-454)  
Mirjana Pinezić
Izvorni znanstveni članak
 
Profetizam posvećenoga života i važnost nade za suvremeni svijet (str.455-481) hrvatskipdf 211 KB
The Prophetism of Consecrated Life and the Importance of Hope for the Modern World (str.455-481)  
Valentina Mandarić
Pregledni rad
 
Marija – savršeni uzor posvećenoga života (str.483-498) hrvatskipdf 160 KB
Mary – The Perfect Model of Consecrated Life (str.483-498)  
Marija Pehar
Pregledni rad
 
O svećeničkoj poslušnosti (str.499-509) hrvatskipdf 124 KB
On Priestly Obedience (str.499-509)  
Ivica Raguž
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana (str.511-534) hrvatskipdf 192 KB
The Role of Prayer and Asceticism in Personal and Community Life of the Order of Discalced Carmelites (str.511-534)  
Franjo Podgorelec
Izvorni znanstveni članak
 
»Sentire cum Ecclesia« sv. Ignacija Loyolskoga (str.535-546) hrvatskipdf 136 KB
»Sentire cum Ecclesia« of St. Ignatius of Loyola (str.535-546)  
Marijan Steiner
Prethodno priopćenje
 
Poslanje propovijedanja (str.547-552) hrvatskipdf 85 KB
Srećko Koralija
Izlaganje sa skupa
 
Redovnice u pastoralu suvremene župe. Primjer Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa (str.553-573) hrvatskipdf 197 KB
Women Religious in the Pastoral of Contemporary Parish. Example of the Sisters of Mercy of the Holy Cross (str.553-573)  
Jasna Mijatović
Pregledni rad
 
Tomislav MRKONJIĆ, Archivio della Nunziatura apostolica in Vienna I, »Cancelleria e Segreteria« nn.1-904-aa.1607-1939 (1940) Inventario (= Collectanea Archivi Vaticani 64), Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2008., 910 str. (str.577-584) hrvatskipdf 80 KB
Petar Vrankić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Manfred LÜTZ, Užitak Života. Protiv terora dijete, manije zdravlja i kulta fitnessa, Verbum, Split, 2015., 259 str. (str.584-588) hrvatskipdf 60 KB
Suzana Vuletić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir ŠIMIĆ, Abrahamovo razlikovanje. Po(i)etika vjere, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2015., 156 str. (str.589-591) hrvatskipdf 47 KB
Ante Vučković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese autora (str.593-593) hrvatskipdf 36 KB
Addresses of the Authors (str.593-593)  
Ostalo  
Popis recenzenata u 2015. godini (str.594-594) hrvatskipdf 21 KB
Ostalo  
Sadržaj XXIII. godišta (str.595-599) hrvatskipdf 63 KB
Contents of 23rd Volume (str.595-599)  
Kazalo  
Posjeta: 10.227 *