hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-9) hrvatskipdf 388 KB
Ostalo  
Predgovor (str.13-15) hrvatskipdf 308 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar
Uvodnik
 
Pozdravni govori (str.17-24) hrvatskipdf 359 KB
Niko Barun, Željko Tanjić, Milan Pelc, Marica Čunčić, Marko Trogrlić, Ljudevit Maračić
Ostalo
 
Raspored rada (str.25-31) hrvatskipdf 345 KB
Ostalo  
Kronika međunarodnoga znanstvenoga skupa Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 27. i 28. rujna 2013. (str.32-38) hrvatskipdf 350 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar
Ostalo
 
Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni (str.39-59) hrvatskipdf 404 KB
A Millennium Old Croatian Glagolitic Culture and Its Foundations by Ss Cyril and Methodius (Summary) (str.57-59)  
Stjepan Damjanović
Pregledni rad
 
Trećoredska glagolitika (str.61-68) hrvatskipdf 328 KB
Tertiary Glagolitic Heritage (Summary) (str.68-68)  
Kristijan Kuhar
Izlaganje sa skupa
 
Regula Reda braće i sestara od pokore u starohrvatskom prijevodu (str.69-83) hrvatskipdf 366 KB
Die Regel der Franziskaner des 3. Ordens in altkroatischer Übersetzung (Zusammenfassung) (str.81-82)  
(str.82-83)  
Johannes Reinhart
Izvorni znanstveni članak
 
Рукописи писцов францисканцев третьего ордена в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге (str.85-110) ruskipdf 2 MB
Rukopisi franjevaca trećoredaca glagoljaša u Ruskoj nacionalnoj knjižnici (Sažetak) (str.110-110)  
Manuscripts of Glagolitic Tertiary Franciscan Writers in the Russian National Library (Summary) (str.110-110)  
Svetlana Olegovna Vialova
Izvorni znanstveni članak
 
Zbirka isprava u Arhivu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša (str.111-117) hrvatskipdf 327 KB
Collection of Deeds in the Archives of the Province of Tertiary Franciscans (Summary) (str.117-117)  
Mirjana Matijević Sokol
Prethodno priopćenje
 
Zastupljenost trećoredske glagoljaške tradicije u nastavi hrvatskoga jezika (str.119-136) hrvatskipdf 376 KB
Presence of Tertiary Glagolitic Tradition in Croatian Language Teaching (Summary) (str.136-136)  
Marija Stela Filipović
Pregledni rad
 
Pastoralna, socijalna, kulturna i politička djelatnost franjevaca trećoredaca glagoljaša u Sjedinjenim Američkim Državama (str.137-163) hrvatskipdf 441 KB
Pastoral, Social, Cultural and Political Activity of the Glagolitic Tertiary Franciscans in the United States of America (Summary) (str.162-163)  
Ilija Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Was Bosnian Queen Catherine a member of the Third Order of St. Francis? (str.165-182) engleskipdf 386 KB
Je li je bosanska kraljica Katarina bila franjevačka trećoredica? (Sažetak) (str.181-182)  
Emir O. Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Fra Stjepan Belić – priređivač Baromićeva glagoljskoga brevijara 1493. u Veneciji? (str.183-196) hrvatskipdf 355 KB
Friar Stjepan Belić – Editor of Baromić’s Glagolitic Breviary from 1493 in Venice? (Summary) (str.196-196)  
Petar Runje
Izvorni znanstveni članak
 
Bliska suradnja krčkoga biskupa Antuna Mahnića i trećoredaca (str.197-205) hrvatskipdf 339 KB
Close Cooperation between Antun Mahnić, Bishop of Krk, and the Tertiaries (Summary) (str.204-205)  
Anton Bozanić
Pregledni rad
 
Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar (str.207-253) hrvatskipdf 1 MB
Friar Stjepan M. Ivančić as a Historian (Summary) (str.253-253)  
Tomislav Galović
Izvorni znanstveni članak
 
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama (str.255-281) hrvatskipdf 446 KB
Glagolitic Culture during the First Decades of the 20th Century in Ante Nižić’s Entries (Summary) (str.279-281)  
Ivan Botica
Izvorni znanstveni članak
 
Svjedočanstvo Ignacija Radića o Hrvatskom katoličkom pokretu (str.283-295) hrvatskipdf 372 KB
Ignacije Radić's Account of the Croatian Catholic Movement (Summary) (str.295-295)  
Franjo Emanuel Hoško
Pregledni rad
 
Srećko Badurina (1930. – 1996.), biskup trećoredac, svjedok vjere i znak vremena (str.297-308) hrvatskipdf 374 KB
Srećko Badurina (1930-1996), vescovo del terzo ordine francescano, testimone della fede e segno del tempo (Riassunto) (str.306-307)  
Srećko Badurina (1930 – 1996), Bishop-Tertiary, Witness of Faith and Sign of Time (Summary) (str.307-308)  
Ivan Bodrožić
Izvorni znanstveni članak
 
Žena, majka, svetica: Elizabeta Ugarska u latinskim i hrvatskoglagoljskim izvorima (str.309-335) hrvatskipdf 491 KB
Woman, Mother, Saint: Elizabeth of Hungary in Latin and Croatian Glagolitic Sources (Summary) (str.334-335)  
Ana Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) (str.337-350) hrvatskipdf 373 KB
The Legend of St. Jerome in Croatian Glagolitic Petris Miscellany (1468) (Summary) (str.350-350)  
Vesna Badurina Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Leksik Ivančićeva zbornika (str.351-376) hrvatskipdf 433 KB
Lexis of the Ivančić Collectaneum (Summary) (str.376-376)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospin plač u Klimantovićevu zborniku I. (str.377-381) hrvatskipdf 313 KB
Madonna's Cry in the Collectaneum of Klimantović I (Summary) (str.381-381)  
Petar Bašić
Izlaganje sa skupa
 
Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića (str.383-392) hrvatskipdf 356 KB
Marginal Medical Notes in The Prayerbook of Friar Ivan Čeperić (Summary) (str.392-392)  
Marija-Ana Dürrigl, Stella Fatović-Ferenčić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski novocrkvenoslavenski jezik u XIX. stoljeću (Početak jezične obnove na primjeru domisalskih izdanja Dragutina Antuna Parčića) (str.393-410) hrvatskipdf 414 KB
Croatian New Church Slavonic Language in the 19th Century (Beginning of Linguistic Renewal in the Example of Dragutin Antun Parčić’s First Editions) (Summary) (str.410-410)  
Milica Lukić, Vera Blažević Krezić
Izvorni znanstveni članak
 
Datja i Prijatja trećoredskih samostana kao izvori za povijest gospodarskih i društvenih odnosa na Kvarneru i Dalmaciji od 16. do 20. stoljeća (str.410-419) hrvatskipdf 335 KB
Datja and Prijatja of Tertiary Monasteries as Sources for the History of Economic and Social Relations in the Bay of Kvarner and Dalmatia between the 16th and 20th Centuries (Summary) (str.418-419)  
Anđelko Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
Štuko dekoracija stropa crkve Blažene Djevice Marije od Karmela (sv. Marije od Puka) u Novigradu u Istri (str.421-448) hrvatskipdf 2 MB
Stucco Decoration of the Ceiling of the Church of the Blessed Virgin Mary of Mt. Carmel (St. Mary of the People) in Novigrad, Istria (Summary) (str.448-448)  
Vlasta Zajec
Izvorni znanstveni članak
 
Dokumenti iz 15. stoljeća na talijanskom jeziku u prvom svesku Bartolijeva zbornika (str.449-461) hrvatskipdf 359 KB
Documenti quattrocenteschi in lingua italiana del primo volume della Collectanea Bartoliana (Riassunto) (str.459-459)  
Documents in Italian Language in the First Volume of the Collectaneum of Bartoli (Summary) (str.460-461)  
Vinko Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića (str.463-484) hrvatskipdf 453 KB
Brevis grammatica Slavica of Friar Benedikt Mihaljević (Summary) (str.483-484)  
Ana Mihaljević, Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog povijesti zbirke knjiga Aleksandra Čertkova (1789. – 1858.): glagoljski dio (str.485-505) hrvatskipdf 422 KB
К истории книжного собрания Александра Черткова (1789 – 1858)(Резюме) (str.503-504)  
Glagolitic Books in the Collection of Alexander Čertkov (Summary) (str.504-505)  
Olga Akimova
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopisna zbirka „Poemata“ i drugi pjesnički radovi Dragutina Antuna Parčića (str.507-544) hrvatskipdf 422 KB
Quaderno manoscritto „Poemata“ e altre opere poetiche da Carlo Antonio Parcich (Riassunto) (str.543-543)  
The Manuscript Collection „Poemata“ and Other Poetic Works of Dragutin Antun Parčić (Summary) (str.543-544)  
Franjo Velčić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog izradi povijesnoga atlasa samostanskoga III. reda svetoga oca Franje na hrvatskim povijesnim prostorima (str.545-556) hrvatskipdf 2 MB
A Contribution to the Creation of a Historical Atlas of The Monastic III Order of Holy Father Francis in Croatian Historical Lands (Summary) (str.556-556)  
Hrvoje Kekez
Stručni rad
 
Posjeta: 26.549 *