hrcak mascot   Srce   HID

Geodetski list, Vol. 70 (93) No. 1, 2016.


Geodetski list,Vol. 70 (93) No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 28. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Pozicioniranje i praćenje pješaka u zatvorenom prostoru koristeći senzore pametnih telefona, otkrivanje koraka i algoritam za geokodiranje (str.1-24)  
Pedestrian Indoor Positioning and Tracking using Smartphone Sensors, Step Detection and Map Matching Algorithm (str.1-24) engleskipdf 4 MB
Ľubica Ilkovičová, Pavol Kajánek, Alojz Kopáčik
Izvorni znanstveni članak
 
Algoritam za preciznu eliminaciju utjecaja distorzije objektiva digitalnih kamera (str.25-38) hrvatskipdf 2 MB
The Algorithm for the Precise Elimination of Lens Distortion Influence on Digital Cameras (str.25-38)  
Mateo Gašparović, Dubravko Gajski
Prethodno priopćenje
 
Analiza planova i karata grada Zagreba na hrvatskim kartografskim web servisima i portalima (str.39-58) hrvatskipdf 4 MB
Analysis of Plans and Maps of Zagreb on Croatian Cartographic Web Services and Portals (str.39-58)  
Robert Župan, Stanislav Frangeš, Milan Rezo
Pregledni rad
 
Usporedba vrijednosti vegetacijskog indeksa dobivenog na temelju digitalnog broja i refleksije na vrhu atmosfere (str.59-74) hrvatskipdf 2 MB
Comparison of Vegetation Index Value Based on Digital Number and Top of Atmosphere Reflectance (str.59-74)  
Luka Rumora, Ivan Medved, Ivan Pilaš, Damir Medak
Pregledni rad
 
Estetika u kartografiji od antike do renesanse (str.75-94) hrvatskipdf 2 MB
The Aesthetics in Cartography from Antiquity to the Renaissance (str.75-94)  
Branko Puceković
Stručni rad
 
Posjeta: 10.645 *