hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 15 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2015.

Objavljen na Hrčku: 23. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Selections and Surveys of Ancient Literary Sources for the History of Southern Pannonia  
Izbori i pregledi antičkih literarnih izvora za povijest južne Panonije (str.9-33) hrvatskipdf 303 KB
Josip Parat
Pregledni rad
 
Prince Eugene of Savoy in the Great Turkish War until the liberation of Belgrade (1683-1688)  
Princ Eugen Savojski u Velikom bečkom ratu do oslobođenja Beograda (1683.-1688.) (str.35-55) hrvatskipdf 268 KB
Siniša Đuričić
Stručni rad
 
Tracing the Collection of Duke Livio Odescalchi – from Rome to Ilok and Zagreb  
Tragom kolekcije kneza Livija Odescalchija – od Rima do Iloka i Zagreba (str.57-87) hrvatskipdf 1 MB
Jasminka Najcer Sabljak
Izvorni znanstveni članak
 
Soldiers from Hungary in Venetian Overseas Ground Troops in the 18th Century  
Vojnici iz Ugarske u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću (str.89-111) hrvatskipdf 307 KB
Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak
 
The Catholic Population of Zmajevac in the Second Half of the 18th Century (1755-1800)  
Katoličko stanovništvo Zmajevca u drugoj polovici 18. stoljeća (1755.-1800.) (str.111-132) hrvatskipdf 369 KB
Eldina Lovaš
Izvorni znanstveni članak
 
Crime and Repression in Osijek at the Turn of the 19th and Beginning of the 20th Century: Analysis through the Perspective of Biopolitics and Elements of Social History  
Kriminal i represivni sustav u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće promatran kroz elemente biopolitike i socijalne povijesti (str.133-174) hrvatskipdf 2 MB
Luka Pejić
Izvorni znanstveni članak
 
“Pribićević’s Men” – the Independent Democratic Party in Slavonia and Syrmia 1924-1929  
„Pribićevićevi ljudi“ – Samostalna demokratska stranka u Slavoniji i Srijemu 1924.-1929. (str.175-232) hrvatskipdf 462 KB
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
L'incidente del Đakovo l'anno 1930  
Đakovački incident 1930. godine (str.233-290) hrvatskipdf 396 KB
Marin Srakić
Pregledni rad
 
On the Implementation of the Resolution of the Interior Ministry of the Democratic Federal Yugoslavia of May 18th 1945 and the Interior Ministry of the Federal State of Croatia, July 6th 1945, about the Obliteration of Cemeteries and Graves of “Occup  
O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova „okupatora” i “narodnih neprijatelja” u Slavoniji i Srijemu (str.291-316) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Geiger, Slađana Josipović Batorek
Izvorni znanstveni članak
 
The Stolen Town – On the Exile of the People of Ilok  
Ukradeni grad – o progonstvu Iloka i Iločana (str.317-339) hrvatskipdf 314 KB
Nikolina Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
The Noarus River in Strabo’s Geography  
Rijeka Noar u Strabonovoj Geografiji (str.343-352) hrvatskipdf 334 KB
Marjeta Šašel Kos
Izvorni znanstveni članak
 
A Verdict of the Sarajevo Kadı (Judge) from 1613: A Light on the Interpretation of the Zimma Principle at the Time  
Presuda sarajevskog kadije iz 1613. godine: svojedobno tumačenje načela zimma (str.353-356) hrvatskipdf 217 KB
Antal Molnár
Stručni rad
 
New Work on the History of Post-Ottoman Baranya  
Novo djelo o poslijeosmanskoj Baranji (str.357-360) hrvatskipdf 217 KB
Márta Fata
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr. Ljubomiru Antiću u spomen (str.361-363) hrvatskipdf 178 KB
Mato Artuković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Istraživački projekt Podružnice “Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća (str.365-366) hrvatskipdf 155 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Druga dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str.367-369) hrvatskipdf 224 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Book reviews  
Prikazi i osvrti (str.371-411) hrvatskipdf 348 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 14.523 *