hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 50 No. 3, 2016.


Datum izdavanja: rujna 2016.

Objavljen na Hrčku: 30. 9. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Simpozij u povodu 50. obljetnice Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str.204-206) hrvatskipdf 319 KB
Symposium marking the 50th anniversary of the Department of Dental Anthropology of the School of Dental Medicine University of Zagreb (str.204-206) engleskipdf 319 KB
Marin Vodanović
Uvodnik
 
Motivacija za upis na studij i percepcija o karijeri među studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str.207-214) hrvatskipdf 223 KB
Motivation and Career Perceptions of Dental Students at the School of Dental Medicine University of Zagreb, Croatia (str.207-214) engleskipdf 223 KB
Mihaela Kobale, Marija Klaić, Gabriela Bavrka, Marin Vodanović
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje spola odrasloga čovjeka na temelju prikaza maksilarnih sinusa na panoramskoj rendgenskoj snimci (str.215-221) hrvatskipdf 209 KB
Sex Determination of Adult Human Maxillary Sinuses on Panoramic Radiographs (str.215-221) engleskipdf 209 KB
Cristhiane Leão de Queiroz, Andrea Sayuri Silveira Dias Terada, Thais Uenoyama Dezem, Lais Gomes de Araújo, Rodrigo Galo, Christiano Oliveira-Santos, Ricardo Henrique Alves da Silva
Izvorni znanstveni članak
 
Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (str.222-229) hrvatskipdf 172 KB
Predictors of Job Satisfaction in Dental Professionals of the Bosnia and Herzegovina Federation (str.222-229) engleskipdf 172 KB
Edin Muhić, Darije Plančak, Vlatka Lajnert, Asja Muhić
Izvorni znanstveni članak
 
Prevalencija patoloških nalaza na panoramskim radiogramima: kalcificirani aterom karotidne arterije (str.230-234) hrvatskipdf 186 KB
Prevalence of Pathologic Findings in Panoramic Radiographs: Calcified Carotid Artery Atheroma (str.230-234) engleskipdf 186 KB
Jéssica Rodrigues da Silva Noll Gonçalves, Juliana Laís Yoshie Yamada, Cristina Berrocal, Fernando Henrique Westphalen, Ademir Franco, Ângela Fernandes
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj teleskopskog Galilejeva sistema na oštrinu vida na blizinu kod liječnika dentalne medicine u simuliranim kliničkim uvjetima (str.235-241) hrvatskipdf 302 KB
Measuring the Influence of Galilean Loupe System on Near Visual Acuity of Dentists under Simulated Clinical Conditions (str.235-241) engleskipdf 302 KB
Iris Urlić, Željko Verzak, Dubravka Negovetić Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena centriranosti rotirajućih instrumenata tijekom obrade korijenskih kanala (str.242-250) hrvatskipdf 208 KB
Assessment of the Centralization of Root Canal Preparation with Rotary Systems (str.242-250) engleskipdf 208 KB
Daniela Siqueira Lopes, Mariana Albuquerque Veiga Pessoa, Andréa Cruz Câmara, Carlos Menezes Aguiar
Izvorni znanstveni članak
 
Komplikacije zigomatičnih implantata: kliničko iskustvo s prikazom četiriju slučajeva (str.251-257) hrvatskipdf 437 KB
Complications of Zygomatic Implants: Our Clinical Experience with 4 Cases (str.251-257) engleskipdf 437 KB
Fotios Tzerbos, Fotios Bountaniotis, Nadia Theologie-Lygidakis, Dimitrios Fakitsas, Ioannis Fakitsas
Stručni rad
 
Pojednostavnjena protetička rehabilitacija pacijenta nakon uklanjanja oralnog karcinoma (str.258-264) hrvatskipdf 291 KB
Simplified Prosthetic Rehabilitation of a Patient after Oral Cancer Removal (str.258-264) engleskipdf 291 KB
Josip Kranjčić, Nikola Džakula, Denis Vojvodić
Stručni rad
 
Liječenje trudnice od erythema multiforme povezanog s herpesom (HAEM): prikaz slučaja (str.265-268) hrvatskipdf 177 KB
Treatment of a Pregnant Patient with Herpes Associated Erythema Multiforme (HAEM): A case report (str.265-268) engleskipdf 177 KB
Kobkan Thongprasom
Stručni rad
 
Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki: 1960. – 2016. (str.273-273) hrvatskipdf 109 KB
Professor Mladen Petrovečki: 1960. – 2016. (str.273-273) engleskipdf 109 KB
Larisa Musić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 10.738 *