hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 24 No. Supplement, 1973.


Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 24 No. Supplement
Datum izdavanja: ožujka 1974.

Objavljen na Hrčku: 10. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Drugi švedsko-jugoslavenski dani medicine rada posvećeni pesticidima (str.287-288) hrvatskipdf 974 KB
Uvodnik  
Changes in drug metabolism and lipoproteins in workers occupationally exposed to DDT and lindane (str.289-295) engleskipdf 5 MB
Promjene u metabolizmu lijekova i lipoproteina u radnika profesionalno eksponiranih DDT-ju i lindanu (str.296-296)  
Brigitta Kolmodin-Helman
Izlaganje sa skupa
 
The effect of DDT on muscle dystrophy and its role in producing rest tremor (str.297-302) engleskipdf 5 MB
Učinak DDT-ja na mišićnu distrofiju i njegova uloga u izazivanju tremora (str.302-302)  
P. Stern
Izlaganje sa skupa
 
Lower level phenomena of DDT cumulation in female abdominal fatty tissue (str.303-305) engleskipdf 3 MB
Pojava manje kumulacije DDT-ja u abdominalnom masnom tkivu žena (str.306-306)  
V.M. Adamović, Borka Sokić
Izlaganje sa skupa
 
Organic mercurials used as fungicides (str.307-316) engleskipdf 7 MB
Upotreba organske žive kao pesticida (str.316-316)  
A. Svensson
Izlaganje sa skupa
 
Excretion and distribution of mercury in rats, antidotes for mercury and effects of eggproduction and fertility of hens after mercury administration (str.317-332) engleskipdf 10 MB
Izlučivanje i raspodjela žive u štakora, antidoti za živu i učinci primjene žive na nesivost i plodnost u kokoši (str.332-332)  
U. Ulfvarson
Izlaganje sa skupa
 
Occupational health hazards in the production and application of pesticides (str.333-339) engleskipdf 4 MB
Opasnost za zdravlje u proizvodnji i primjeni pesticida (str.339-339)  
Danica Kalić-Filipović, S. Dodić, S. Savić, M. Prodanović, M. Arsenijević, M. Guconić, A. Vidaković
Izlaganje sa skupa
 
Clinical picture, diagnosis and treatment of poisoning by organophosphate insecticides (str.341-354) engleskipdf 9 MB
Klinička slika, dijagnostika i terapija otrovanja organofosfornim insekticidima (str.355-355)  
V.B. Vojvodić
Izlaganje sa skupa
 
Methods of measuring exposure to anticholinesterase insecticides (str.357-365) engleskipdf 5 MB
Metode za mjerenje ekspozicije antikolinesteraznim insekticidima (str.365-365)  
B. Svetličić, Katja Wilhelm
Izlaganje sa skupa
 
Protective measures concerning the use of pesticides (str.367-374) engleskipdf 20 MB
Zaštitne mjere pri upotrebi pesticida (str.374-374)  
E. Stuart
Izlaganje sa skupa
 
An epidemiological study concerning herbicides (str.375-380) engleskipdf 4 MB
Epidemiološki studij učinaka herbicida (str.380-380)  
L. Sundell, M. Rehn, O. Axelson
Izlaganje sa skupa
 
Contamination of foodstuffs and human fatty tissue by pesticide residues in Yugoslavia in 1969-1971 (str.381-393) engleskipdf 9 MB
Kontaminacija hrane i masnog tkiva ljudi reziduima pesticida u Jugoslaviji (1969-1971) (str.393-394)  
G. Žarković, F. Čustović-Begović, V. Adamović, K. Bauer, J. Jan
Izlaganje sa skupa
 
Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in foods in Sweden (str.395-404) engleskipdf 6 MB
Pesticidi iz skupine kloriranih ugljikovodika i poliklorirani bifenili u hrani u Švedskoj (str.404-404)  
K. Noren
Izlaganje sa skupa
 
Swedish legislation on pesticides (str.405-410) engleskipdf 6 MB
Švedsko zakonodavstvo o pesticidima (str.410-410)  
G. Weissglas
Izlaganje sa skupa
 
Zaključci (str.413-413) hrvatskipdf 738 KB
Ostalo  
Posjeta: 3.185 *