hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.24 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2016.

Objavljen na Hrčku: 23.12.2016.
Sadržaj Puni tekst
Assisted Suicide and the Death Penalty: Examining Attitudes towards State Sanctioned Death (str.1-23) engleskipdf 341 KB
Sriram Chintakrindi, Jeremy Porter
Izvorni znanstveni članak
 
Kockanje mladih u Hrvatskoj - učestalost igranja i zastupljenost problematičnog kockanja (str.24-47) hrvatskipdf 373 KB
Neven Ricijaš, Dora Dodig Hundrić, Aleksandra Huić, Valentina Kranželić
Izvorni znanstveni članak
 
Youth Gambling in Croatia - Frequency of Gambling and the Occurrence of Problem Gambling (str.48-72) engleskipdf 399 KB
Neven Ricijaš, Dora Dodig Hundrić, Aleksandra Huić, Valentina Kranželić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena potreba učenika osnovne škole u svrhu planiranja socijalnopedagoških intervencija – standardizacija mjernog instrumenta (str.73-92) hrvatskipdf 296 KB
Dejana Bouillet
Izvorni znanstveni članak
 
An Assessment of Primary School Pupils' Needs with Regard to Planning the Social-pedagogic Interventions - Standardisation of the Measurement Instrument (str.93-114) engleskipdf 332 KB
Dejana Bouillet
Izvorni znanstveni članak
 
Dominantna načela i modeli tretmanskog rada s punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u zajednici (str.115-139) hrvatskipdf 297 KB
Snježana Maloić
Pregledni rad
 
Dominant Principles and Models of Treatment Work with Adult Offenders in the Community (str.140-165) engleskipdf 325 KB
Snježana Maloić
Pregledni rad
 
Elektroničko nasilje među djecom i njegova usporedba s klasičnim oblicima vršnjačkog nasilja (str.166-183) hrvatskipdf 230 KB
Nives Strabić, Ana Tokić Milaković
Pregledni rad
 
Cyberbullying among Children and its Comparison to Traditional Forms of Peer Violence (str.184-201) engleskipdf 253 KB
Nives Strabić, Ana Tokić Milaković
Pregledni rad
 
PRIKAZ SKUPA: 7. međunarodna konferencija i sastanak članova Europskog društva za prevencijska istraživanja (str.202-205) hrvatskipdf 164 KB
Dijana Jerković, Irena Velimirović, Mirta Vranko
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.266 *