hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. 5 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
UPOTREBA PROPOLISA I PČELINJEG PELUDA U HRANIDBI PILIĆA - PRIRODNI NAČIN ZAŠTITE ZDRAVLJA POTROŠAČA (str.37-43) hrvatskipdf 434 KB
THE USE OF PROPOLIS AND BEE POLLEN IN CHICKENS FEEDING - A NATURAL WAY TO PROTECT THE HEALTH OF CONSUMERS (str.37-43) engleskipdf 434 KB
Ivana Klarić, Matija Domaćinović, Mirela Pavić, Ivan Miškulin, Maja Miškulin, Zvonimir Steiner
Izvorni znanstveni članak
 
NUTRITION SUPPORT COMPLICATIONS IN PATIENT WHO UNDERWENT CARDIAC SURGERY (str.44-47) engleskipdf 233 KB
Alisa Krdžalić, Jasmina Kovčić, Goran Krdžalić, Elmir Jahić
Izvorni znanstveni članak
 
APPLICATION OF Litsea cubeba TO IMPROVE SHELF-LIFE OF FRESH-CUT ‘PACKHAM’S TRIUMPH’ PEARS (str.48-54) engleskipdf 337 KB
Nela Nedić Tiban, Hrvoje Pavlović, Mirela Kopjar, Marko Bijelić Curkić, Krunoslav Dugalić, Vlasta Piližota
Izvorni znanstveni članak
 
SUPERCRITICAL CO2 EXTRACTION OF SEA BUCKTHORN (str.55-61) engleskipdf 318 KB
Nika Pavlović, Kristina Valek Lendić, Maja Miškulin, Tihomir Moslavac, Stela Jokić
Izvorni znanstveni članak
 
UPOTREBA ĐUMBIRA U MEDICINSKOM TRETMANU (str.62-66) hrvatskipdf 268 KB
USE OF GINGER IN MEDICAL TREATMEN (str.62-66) engleskipdf 268 KB
Almedina Karabašić, Admira Dervišević, Jasmina Lukić, Radmila Zelenović, Maida Šljivić Husejnović
Pregledni rad
 
PREHRANA I DODACI PREHRANI U PREVENCIJI OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD ŽENA U MENOPAUZI (str.67-72) hrvatskipdf 302 KB
NUTRITION AND NUTRITINAL SUPPLEMENTS IN PREVENTION OF OSTEOPENIA AND OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN (str.67-72) engleskipdf 302 KB
Alisa Tursunović, Midhat Jašić, Lejla Mutapčić, Senada Selmanović, Nurka Pranjić
Pregledni rad
 
UTJECAJ MULTIDISCIPLINARNOG PROGRAMA ''10 DANA DO BOLJEG ZDRAVLJA'' NA PARAMETRE METABOLIČKOG SINDROMA PRETILIH OSOBA (str.73-79) hrvatskipdf 282 KB
EFFECTS OF A MULTIDISCIPLINARY PROGRAM ''10 DAYS TO BETTER HEALTH'' ON PARAMETERS OF THE METABOLIC SYNDROME IN OBESE PEOPLE (str.73-79) engleskipdf 282 KB
Jasmina Hasanović, Andrea Bilandžija, Zvonimir Šatalić
Stručni rad
 
HEALTH SAFETY OF FRESH AND PRESERVED SARDINES Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (str.80-89) hrvatskipdf 324 KB
HEALTH SAFETY OF FRESH AND PRESERVED SARDINES Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (str.80-89) engleskipdf 324 KB
Maja Laco, Asmir Aldžić, Huska Jukić, Suad Habeš
Stručni rad
 
STATUS UHRANJENOSTI ADOLESCENATA ISKAZAN PREMA INDEKSU TJELESNE MASE U ODNOSU NA PERCENTILNE KRIVULJE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (str.90-96) hrvatskipdf 300 KB
NOURISHMENT STATUS OF ADOLESCENTS IN CENTRAL BOSNIA AREA EXPRESSED AS BODY MASS INDEX IN COMPARISON TO PERCENTILES (str.90-96) engleskipdf 300 KB
Mateja Paklarčić, Daniela Kenjerić, Sead Karakaš, Ermina Kukić, Nermina Ždralović, Edita Andrić
Stručni rad
 
STANJE UHRANJENOSTI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA UNSKO SANSKOM KANTONU (str.97-104) hrvatskipdf 372 KB
NUTRITIONAL STATUS OF THE PRESCHOOL AGE CHILDREN FROM BOSNIAN NORTHWESTERN CANTON (str.97-104) engleskipdf 372 KB
Edina Šertović, Vildana Alibabić, Ibrahim Mujić
Stručni rad
 
Posjeta: 13.453 *