hrcak mascot   Srce   HID

Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku,Vol. 45. No. 3-4.
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 31. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
LEKSIČKE INOVACIJE U ŠVEDSKOM JEZIKU OD 2000. DO 2016. GODINE (str.137-162) hrvatskipdf 698 KB
LEXICAL INNOVATIONS IN SWEDISH BETWEEN 2000 AND 2016 (str.137-162)  
Edin Badić, Sandra Ljubas
Izvorni znanstveni članak
 
SPOLNE RAZLIKE U UPORABI STRATEGIJA UČENJA, MOTIVACIJI I KOMUNIKACIJSKOJ JEZIČNOJ KOMPETENCIJI U NJEMAČKOM I ENGLESKOM KAO STRANIM JEZICIMA (str.163-183)  
GENDER DIFFERENCES IN THE USE OF LEARNING STRATEGIES, MOTIVATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN GERMAN AND ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGES (str.163-183) engleskipdf 547 KB
Manuela Karlak, Vesna Bagarić Medve
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIOLINGVISTIČKA EKOLOGIJA U INDIJI: ODRAZ JEZIČNE POLITIKE NA JEZIČNU RAZNOLIKOST (str.184-202) hrvatskipdf 633 KB
SOCIOLINGUISTIC ECOLOGY IN INDIA: LANGUAGE POLICY AND ITS INFLUENCE ON LINGUISTIC DIVERSITY (str.184-202)  
Marijana Janjić
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I BREXIT (str.203-224)  
LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND BREXIT (str.203-224)  
DIE SPRACHENPOLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER BREXIT (str.203-224) njemačkipdf 561 KB
Domagoj Marić
Pregledni rad
 
ANALIZA DVAJU UDŽBENIKA ENGLESKOGA JEZIKA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U POUČAVANJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U BIH (str.225-244)  
AN ANALYSIS OF TWO TEXTBOOKS USED IN THE EFL TEACHING OF PRESCHOOL CHILDREN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.225-244) engleskipdf 557 KB
Elma Dedovic-Atilla, Vildana Dubravac
Pregledni rad
 
IZBJEGLICE KAO POSEBNA KATEGORIJA UČENIKA INOG JEZIKA (str.245-261) hrvatskipdf 490 KB
REFUGEES AS A SPECIAL GROUP OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS (str.245-261)  
Ranka Đurđević, Martina Podboj
Pregledni rad
 
KONTRASTIVNA ANALIZA NEUPRAVNOG GOVORA U HRVATSKOM I NJEMAČKOM JEZIKU (str.262-274) hrvatskipdf 457 KB
CONTRASTIVE ANALYSIS OF INDIRECT SPEECH IN CROATIAN AND GERMAN (str.262-274)  
Monika Blagus
Stručni rad
 
PRIKAZ KNJIGE OTKLJUČAVANJE JEZIKA (str.275-278) hrvatskipdf 229 KB
Ivana Trtanj
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 3.421 *