hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2000.

Objavljen na Hrčku: 9. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
TERRITORIAL BASIS OF THE LOCAL AND REGIONAL SELFGOVERNMENT WITH SPECIAL REGARD TO THE POSITION OF THE CITY OF ZAGREB AND ITS SELF-GOVERNMENT  
Teritorijalna osnova lokalne i regionalne samouprave uz posebni osvrt na položaj Grada Zagreba i njegovu samoupravu (str.585-602) hrvatskipdf 665 KB
Stjepan Ivanišević
Prethodno priopćenje
 
THE CITY AND THE URBAN FRINGE  
Grad i gradski rub (str.603-639) hrvatskipdf 1 MB
Željko Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
THE ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN MULTICULTURAL ISSUES AND INTERETHNIC RELATIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA  
Uloga lokalne samouprave u multikulturalnim pitanjima i međuetničkim odnosima u Republici Hrvatskoj (str.639-696) hrvatskipdf 2 MB
Jasna Omejec
Pregledni rad
 
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVENIA - TERRITORIAL STRUCTURES  
Lokalna samouprava u Sloveniji - teritorijalne strukture (str.697-719) hrvatskipdf 1021 KB
Božo Grafenauer
Pregledni rad
 
PERSONAL DATA, SECRET DATA AND THE ATTITUDE OF THE PRESS TOWARDS INFORMATION  
Osobni podaci, tajni podaci i pristup novinara informacijama (str.719-736) hrvatskipdf 757 KB
Alen Rajko
Stručni rad
 
PRACTICE OF THE ADMINISTRATIVE COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE PROCEEDINGS FOR COMPENSATION OF EXPROPRIATED PROPERTY  
Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske u postupku naknade za oduzetu imovinu (str.737-749) hrvatskipdf 517 KB
Božo Gagro
Stručni rad
 
 
Željko Dupelj, Zlatan Turčić: Komentar Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima (str.749-753) hrvatskipdf 153 KB
Jasna Omejec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
 
Europski sud za ljudska prava (str.753-763) hrvatskipdf 375 KB
Marko Šikić, Ivan Šprajc
Ostalo
 
 
Ustavni sud Republike H rvatske (str.763-778) hrvatskipdf 578 KB
Zlatan Turčić
Ostalo
 
 
Upravni sud Republike H rvatske (str.779-785) hrvatskipdf 211 KB
Mira Štern
Ostalo
 
Posjeta: 5.543 *