hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 61 No. 3, 2017.


Paediatria Croatica,Vol. 61 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2017.

Objavljen na Hrčku: 12. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Osteogenesis imperfecta: clinical assessment and medical treatment (str.97-104) engleskipdf 380 KB
Osteogenesis imperfecta: klinička procjena i liječenje (str.105-105)  
Ingeborg Barišić, Mirjana Turkalj, Dragan Primorac
Pregledni rad
 
Cardiorespiratory complications in patients with osteogenesis imperfecta (str.106-111) engleskipdf 365 KB
Kardiorespiracijske komplikacije u bolesnika s osteogenesis imperfecta (str.112-112)  
Mirjana Turkalj, Vesna Miranović, Rajka Lulić-Jurjević, Romana Gjergja Juraški, Dragan Primorac
Pregledni rad
 
Neurologic manifestations and sleep issues in osteogenesis imperfecta (str.113-120) engleskipdf 708 KB
Neurološke manifestacije i osobitosti spavanja u osteogenesis imperfecta (str.121-121)  
Romana Gjergja Juraški, Mirjana Turkalj, Ivan Mikula, Dragan Primorac
Pregledni rad
 
Imaging in osteogenesis imperfecta (str.122-127) engleskipdf 851 KB
Slikovne metode kod osteogenesis imperfecta (str.128-128)  
Igor Borić, Renata Prpić Vučković
Pregledni rad
 
Osteogenesis imperfecta: surgical treatment options with emphasis on today’s orthopedic approach (str.129-132) engleskipdf 623 KB
Osteogenesis imperfecta: mogućnosti kirurškog liječenja s naglaskom na današnji ortopedski pristup (str.133-133)  
Darko Antičević, Željko Jeleč
Pregledni rad
 
Preoperative assessment of patients with osteogenesis imperfecta (str.134-135) engleskipdf 342 KB
Prijeoperacijska procjena bolesnika s osteogenesis imperfecta (str.136-136)  
Slobodan Mićić, Goran Pavelić, Tomislav Čutura, Ana Blagaić
Pregledni rad
 
Dental management in osteogenesis imperfecta (str.137-139) engleskipdf 348 KB
Stomatološko liječenje kod osteogenesis imperfecta (str.140-140)  
Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin
Pregledni rad
 
Molecular genetics analysis of osteogenesis imperfecta in clinical practice (str.141-145) engleskipdf 708 KB
Molekularno-genetička analiza osteogenesis imperfecta u kliničkoj praksi (str.146-146)  
Annika Stubbe, Dragan Primorac, Wolfgang Hoppner
Pregledni rad
 
Molecular basis of osteogenesis imperfecta and future medical treatment (str.147-154) engleskipdf 374 KB
Osteogenesis imperfecta – molekularna osnova i lijekovi budućnosti (str.155-155)  
Ljubica Boban, Eduard Rod, Mihovil Plečko, Ana Marija Slišković, Juraj Korbler, Dragan Primorac
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.461 *