hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska misao i praksa, No. 1, 2018.


Datum izdavanja: lipnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 27. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PODUZEĆA – ISTRAŽIVANJE MOTIVACIJE I POTICAJA (str.3-27) hrvatskipdf 467 KB
Dragan Gabrić, Mladen Miljko
Izvorni znanstveni članak
 
“PUSH-PULL” ANALYSIS TOWARDS CREATING HOLISTIC MARKETING OF THE CULTURAL HERITAGE TOURISM DESTINATION: THE CASE STUDY OF DUBROVNIK (str.29-51) engleskipdf 348 KB
Deša Karamehmedović
Izvorni znanstveni članak
 
IZAZOVI UPRAVLJANJA CIJENAMA U MULTIKANALNOJ MALOPRODAJI (str.55-76) hrvatskipdf 627 KB
Jelena Franjković, Davor Dujak, Marta Botkuljak
Prethodno priopćenje
 
CROATIAN STUDENTS AND ALCOHOL CONSUMPTION – IMPLICATIONS FOR SOCIAL MARKETING (str.77-101) engleskipdf 356 KB
Mirna Leko Šimić, Sofija Turjak
Prethodno priopćenje
 
IMPROVING QUALITY OF LIFE THROUGH CO-CREATING TOURIST EXPERIENCE – WHAT DOES EXPERIENCE MARKETING HAVE TO DO WITH IT? (str.103-121) engleskipdf 323 KB
Dina Lončarić, Jasmina Dlačić, Andrijana Kos Kavran
Prethodno priopćenje
 
BUSINESS NEEDS FOR OLAP AND DATA MINING TOOLS: EVIDENCE FROM KOSOVO COMPANIES (str.123-137) engleskipdf 235 KB
Emin Qerim Neziraj, Aferdita Berisha Shaqiri
Prethodno priopćenje
 
MARKETING DIONIKA: PREMA BOLJEM RAZUMIJEVANJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI MARKETINGA (str.141-156) hrvatskipdf 281 KB
Marija Čutura
Pregledni rad
 
INTERNAL MARKET ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR IN THE HOSPITALITY INDUSTRY – A LITERATURE REVIEW (str.157-176) engleskipdf 294 KB
Matina Gjurašić, Dina Lončarić
Pregledni rad
 
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE KONCEPTA UČEĆE ORGANIZACIJE S OBZIROM NA KULTURALNE SPECIFIČNOSTI (str.177-207) hrvatskipdf 372 KB
Nataša Rupčić, Edita Gaica
Pregledni rad
 
PRELIMINARY STUDY OF PERSONAL MARKETING IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: ATTRIBUTES AND PERCEPTION OF INTERNET USERS IN CROATIA (str.209-229) engleskipdf 488 KB
Drago Ružić, Antun Biloš, Filip Radulović
Pregledni rad
 
HOTEL BAŠTINA U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNE I KREATIVNE PONUDE DESTINACIJE (str.231-247) hrvatskipdf 279 KB
Christian Stipanović
Pregledni rad
 
OBILJEŽJA POSLOVNIH ANĐELA U HRVATSKOJ (str.249-266) hrvatskipdf 717 KB
Marija Šimić Šarić, Nikolina Krstičević
Pregledni rad
 
DOGAĐAJI U FUNKCIJI BOLJEG PLASMANA TURISTIČKE DESTINACIJE, PRIMJER DUBROVNIKA (str.267-284) hrvatskipdf 577 KB
Vesna Vrtiprah, Sanja Sentić
Pregledni rad
 
STAVOVI I PERCEPCIJE ŽENA NA RUKOVODEĆIM POZICIJAMA O NJIHOVOM POLOŽAJU NA RADNOM MJESTU (str.287-313) hrvatskipdf 955 KB
Sonja Nidogon Višnjić, Nina Begičević Ređep, Violeta Vidaček-Hainš
Stručni rad
 
VAŽNOST PRIOPĆENJA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE KAO INSTRUMENTA MONETARNE POLITIKE U OKRUŽENJU NISKIH KAMATNIH STOPA (str.315-332) hrvatskipdf 526 KB
Danijel Petrović
Stručni rad
 
RELIGIJA I EKONOMSKA INTEGRACIJA MIGRANATA U EUROPSKOJ UNIJI (str.335-374) hrvatskipdf 398 KB
Predrag Haramija, Tanja Trošelj Miočević
Ostalo
 
Posjeta: 19.502 *