hrcak mascot   Srce   HID

Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 19 No. 1, 2007.


Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 19 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 2007.

Objavljen na Hrčku: 29. 1. 2008.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ STRUKTURE LEGRADSKOG PRAGA NA HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE U PODRUČJU KOPRIVNICE (str.1-10) hrvatskipdf 3 MB
INFLUENCE OF LEGRAD THRESHOLD STRUCTURE ON HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS IN KOPRIVNICA AREA (str.1-10)  
Željko Duić, Kosta Urumović
Izvorni znanstveni članak
 
POJAVE POLIMETALNIH SULFIDA U GORNJOPALEOZOJSKIM STIJENAMA SJEVEROISTOČNE CRNE GORE (str.11-25)  
POLYMETALLIC SULPHIDE OCCURRENCES IN THE UPPER PALEOZOIC COMPLEXES OF NORTHEASTERN MONTENEGRO (str.11-25) engleskipdf 4 MB
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOSI TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI STRATIGRAFSKIH JEDINICA IZ ŠIREG PODRUČJA ZAGREBA (str.27-33) hrvatskipdf 1 MB
CORRELATIONS OF THERMAL CONDUCTIVITY BETWEEN STRATIGRAPHIC UNITS IN THE BROADER AREA OF ZAGREB (str.27-33)  
Miron Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC-PRUDINEC NA KAKVOĆU PODZEMNE VODE (str.34-45) hrvatskipdf 7 MB
IMPACT OF THE JAKUŠEVEC-PRUDINEC WASTE DISPOSAL SITE ON GROUNDWATER QUALITY (str.34-45)  
Zoran Nakić, Marko Prce, Kristijan Posavec
Izvorni znanstveni članak
 
ODREĐIVANJE GRANICA RAZLUČIVOSTI ELEKTRIČNE TOMOGRAFIJE NA MODELU BLOKA U HOMOGENOJ SREDINI POMOĆU ELEKTRIČNOG MODELIRANJA (str.47-56)  
DETERMINATION OF RESOLUTION LIMITS OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY ON THE BLOCK MODEL IN A HOMOGENOUS ENVIRONMENT BY MEANS OF ELECTRICAL MODELLING (str.47-56) engleskipdf 1 MB
Franjo Šumanovac, Snježana Dominković Alavanja
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ GEOLOGIJE BOJNOG POLJA NA VOJNE OPERACIJE U PLANINSKOM I KRŠKOM PODRUČJU: PRIMJERI IZ PRVOG SVJETSKOG RATA I IZ AFGANISTANA (str.57-66)  
THE INFLUENCE OF GEOLOGY ON BATTLEFIELD TERRAIN AND IT’S AFFECTS ON MILITARY OPERATIONS IN MOUNTAINS AND KARST REGIONS: EXAMPLES FROM WW1 AND AFGHANISTAN (str.57-66) engleskipdf 5 MB
Marko Zečević, Enio Jungwirth
Izvorni znanstveni članak
 
STRATEGIJA RAZVITKA GEOTERMALNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ SUKLADNO POTICAJNIM MJERAMA EUROPSKE UNIJE ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (str.67-77)  
GEOTHERMAL ENERGY DEVELOPMENT STRATEGY IN REPUBLIC OF CROATIA DUE TO PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY IN EUROPEAN UNION (str.67-77) engleskipdf 2 MB
Miroslav Golub, Tomislav Kurevija
Izvorni znanstveni članak
 
PERSPEKTIVE PROIZVODNJE SINTETIČKOG DIZELSKOG GORIVA IZ UGLJIKOVODIČNIH RESURSA U ZEMLJAMA IZVOZNICAMA NAFTE I PLINA (str.79-86)  
GLOBAL PROSPECTS OF SYNTHETIC DIESEL FUEL PRODUCED FROM HYDROCARBON RESOURCES IN OIL&GAS EXPORTING COUNTRIES (str.79-86) engleskipdf 902 KB
Tomislav Kurevija, Nenad Kukulj, Damir Rajković
Izvorni znanstveni članak
 
NESTABILNOST KANALA BUŠOTINE: UZROCI I POSLJEDICE (str.87-98)  
WELLBORE INSTABILITY: CAUSES AND CONSEQUENCES (str.87-98) engleskipdf 6 MB
Borivoje Pašić, Nediljka Gaurina Međimurec, Davorin Matanović
Pregledni rad
 
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA BENTONITNIH GLINA ZA POTREBE PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE ODLAGALIŠTA (str.99-110) hrvatskipdf 4 MB
LABORATORY TESTING OF BENTONITE CLAYS FOR LANDFILL DESIGN AND CONSTRUCTION (str.99-110)  
Biljana Kovačević Zelić, Dubravko Domitrović, Želimir Veinović
Izvorni znanstveni članak
 
POJAVA LIKVEFAKCIJE NA PODRUČJU ZAGREBA U PROŠLOSTI I PROCJENA MOGUĆNOSTI PONOVNE POJAVE TIJEKOM JAČEG POTRESA (str.111-120) hrvatskipdf 6 MB
HISTORICAL OCCURENCE OF LIQUEFACTION IN ZAGREB AREA AND ESTIMATION OF REOCCURENCE IN CASE OF ANOTHER STRONG EARTHQUAKE (str.111-120)  
Želimir Veinović, Dubravko Domitrović, Tihomir Lovrić
Izvorni znanstveni članak
 
PROSVJETITELJ, POVJESNIČAR I UTOPIST PAVAO RITTER VITEZOVIĆ (str.121-126) hrvatskidoc 23 MB
Berislav Šebečić
Ostalo
 
MEĐUNARODNA KOMEMORACIJA PROFESSORU EMERITUSU IVI KOLINU (str.127-128) hrvatskidoc 3 MB
MEMORIAL SESSION FOR PROFESSOR EMERITUS IVO KOLIN (str.127-128) engleskidoc 3 MB
Sonja Koščak Kolin
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 50.987 *