hrcak mascot   Srce   HID

Anali za povijest odgoja, Vol. 15/16 (39/40) No. 15/16, 2018.


Anali za povijest odgoja,Vol. 15/16 (39/40) No. 15/16
Datum izdavanja: srpnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 5. 9. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Anali za povijest odgoja, Vol. 15/16 (str.3-4) hrvatskipdf 184 KB
Kazalo  
Riječ urednice (str.5-6) hrvatskipdf 185 KB
Štefka Batinić
Uvodnik
 
Late antique higher education and its propaedeutics  
Kasnoantičko visoko obrazovanje i njegova propedeutika (str.7-36) hrvatskipdf 403 KB
Marko Pranjić
Izvorni znanstveni članak
 
Vjekoslav Koščević’s contribution to art education in Croatia  
Doprinos Vjekoslava Koščevića pokretu za umjetnički odgoj u Hrvatskoj (str.37-57) hrvatskipdf 379 KB
Elizabeta Serdar
Izvorni znanstveni članak
 
Home school communities in Zagreb in the 1930s and their social component  
Zajednice doma i škole u Zagrebu 30-ih godina 20. stoljeća i njihova socijalna komponenta (str.59-73) hrvatskipdf 299 KB
Ines Zorko, Tomislav Zorko
Pregledni rad
 
The status Jagoda Truhelka’s work in socialist Yugoslavia  
Status djela Jagode Truhelke u socijalističkoj Jugoslaviji (str.75-85) hrvatskipdf 291 KB
Lucija Fosić
Stručni rad
 
King’s children in Vrlika  
Kraljeva dica u Vrlici (str.87-94) hrvatskipdf 258 KB
Ivo Mišur
Pregledni rad
 
Slika jedne davne ljetne prakse studenta pedagogije: zapisi iz dnevnika stručne prakse (str.95-111) hrvatskipdf 276 KB
Anka Došen-Dobud
Ostalo
 
Školski i nastavni red za pučke škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (str.113-125) hrvatskipdf 200 KB
Ostalo  
NAREDBA od 8. rujna 1875., br. 4069., ob upravi pučkih školah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. (str.126-142) hrvatskipdf 212 KB
Ostalo  
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i nastavu od 6. listopada 1875. br. 4613. kojom se za pučke učione u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji izdaju ustanove „o polazku škole‘‘. (str.143-149) hrvatskipdf 166 KB
Ostalo  
Archives of the Croatian School Museum  
Hemeroteka Hrvatskoga školskog muzeja (str.151-164) hrvatskipdf 741 KB
Filip Sunđi
Stručni rad
 
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2016. godini (str.165-170) hrvatskipdf 445 KB
Marijana Bračić
Ostalo
 
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2017. godini (str.171-177) hrvatskipdf 605 KB
Marijana Bračić
Ostalo
 
Berislav Majhut i Štefka Batinić. Hrvatska slikovnica do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., 443 str. (str.179-181) hrvatskipdf 187 KB
Smiljana Narančić Kovač
Recenzija, Prikaz
 
Luka Čorak, Antun Milinković i Ljudevit Ilijanić. Put u prošlost prirodoslovlja i obrazovanja : 250 godina Gimnazije Karlovac. Karlovac: Gradski muzej Karlovac, 2016., 112 str. Dvojezično: hrvatski i engleski. (str.181-183) hrvatskipdf 190 KB
Elizabeta Serdar
Recenzija, Prikaz
 
Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman. Naše žene : Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Jurčić, 2016., 187 str. (str.183-184) hrvatskipdf 156 KB
Sanja Nekić
Recenzija, Prikaz
 
Ratko Dušević. Leksikon istaknutih učenika Gimnazije. Sušak – Rijeka: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 2017., 267 str (str.184-186) hrvatskipdf 158 KB
Katarina Dimšić
Recenzija, Prikaz
 
Autobibliografije književnika Grigora Viteza (str.187-252) hrvatskipdf 447 KB
Sonja Gaćina Škalamera
Bibliografija
 
Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, Vol. 15/16 (str.253-253) hrvatskipdf 169 KB
Ostalo  
Posjeta: 7.334 *