hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 37 No. 55, 2018.


Povijesni prilozi,Vol. 37 No. 55
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 3. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Vrijeme rata, kuge, zatočeništva. Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345./1346. i Crne smrti (str.9-34) hrvatskipdf 431 KB
Times of war, plague, and captivity. The noble families of Zadar and the consequences of the Venetian siege in 1345/1346 and Black Death (str.35-5)  
Zrinka Nikolić Jakus
Izvorni znanstveni članak
 
Trade of Croatian Lands with the Cities of the Slovenian Styria (str.37-53) engleskipdf 189 KB
Trgovačke veze hrvatskih zemalja s gradovima Slovenske Štajerske (str.54-55)  
Tone Ravnikar
Izvorni znanstveni članak
 
Antunini na Placi: prostorni razmještaj članova Bratovštine sv. Antuna duž dubrovačke Place u 15. stoljeću (str.57-136) hrvatskipdf 2 MB
Antunini in the Placa: The Spatial Arrangement of Members of the Confraternity of St Anthony along Dubrovnik’s Placa (15th Century) (str.137-138)  
Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić, Ivana Haničar Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Tko se buni pod Susedgradom i Stubicom? Prilog proučavanju društvenih nemira 1565. – 1573. (str.139-203) hrvatskipdf 617 KB
Who is rebelling at Susedgrad and Stubica? Contribution to the research of the 1565 – 1573 peasant revolts (str.204-204)  
Branimir Brgles
Izvorni znanstveni članak
 
Conversions to Islam in Bosnia and Herzegovina, and the Connections between Converts and their Christian families, from the Ottoman Conquest to the End of the Seventeenth Century (str.205-228) engleskipdf 265 KB
Prijelazi na islam u Bosni i Hercegovini i veze konvertita s njihovom kršćanskom obitelji, od osmanskoga osvajanja do kraja 17. stoljeća (str.229-229)  
Dijana Pinjuh
Prethodno priopćenje
 
Vojni bjegunci 1848./1849. godine (str.231-249) hrvatskipdf 199 KB
Desertions in 1848/49 (str.250-250)  
Arijana Kolak Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Thematic Strand “Kingˮ Maria Theresia (str.253-253) engleskipdf 64 KB
Vedran Klaužer
Uvodnik
 
The Militar Gränitz Rechten: An 18th-Century Legal Reform of the Military Frontier (str.255-282) engleskipdf 271 KB
Militar Gränitz Rechten: pravna reforma Vojne krajine u 18. stoljeću (str.283-283)  
Kristina Milković, Ivana Funda
Izvorni znanstveni članak
 
Theresian and Josephine reform efforts in the regulation of the socioeconomic position of Roma in Croatia and Slavonia (str.285-303) engleskipdf 193 KB
Marijaterezijanska i jozefinska reformska nastojanja u reguliranju društveno-ekonomskog položaja Roma u Hrvatskoj i Slavoniji (str.304-304)  
Danijel Vojak, Neven Kovačev
Prethodno priopćenje
 
Portraits of the Queen and Empress Maria Theresia in North-Western Croatia An Overview (str.305-320) engleskipdf 480 KB
Portreti kraljice i carice Marije Terezije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Pregled (str.321-321)  
Marina Bregovac Pisk
Pregledni rad
 
Theresian Flags at the Croatian History Museum and their Iconographic Symbolism (str.323-331) engleskipdf 121 KB
Terezijanske zastave u Hrvatskom povijesnom muzeju i njihov ikonografski simbolizam (str.332-332)  
Mislav Barić
Pregledni rad
 
The Thaler of Maria Theresa from 1780: Der Levantetaler (str.333-342) engleskipdf 142 KB
Talir Marije Terezije iz 1780.: Der Levantetaler (str.343-343)  
Kristian Gotić
Pregledni rad
 
The Gypsy Baron (1885) as a musical monument remembering Maria Theresa? Facts, issues, controversies (str.345-359) engleskipdf 171 KB
"Barun Ciganin" (1885.) kao glazbeni spomenik sjećanja na Mariju Tereziju? Činjenice, pitanja, kontroverze (str.360-360)  
Anna G. Piotrowska
Izvorni znanstveni članak
 
Marko Jerković, Zagrebački kanonici u 14. stoljeću. Institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 548 stranica (str.363-366) hrvatskipdf 103 KB
Ante Bećir
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Majnarić, Plemstvo zadarskog zaleđa u XIV. i XV. stoljeću, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2018, 394 stranice (str.366-369) hrvatskipdf 103 KB
Tomislav Matić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), ur. Stanislav Tuksar, Kristina Milković i Petra Babić, (Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2018), 444 stranica (str.369-372) hrvatskipdf 103 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šibenik od prvog spomena. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, Iva Kurelac (gl. ur.). Muzej grada Šibenika: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Šibenik; Zagreb, 2018, 606 stranica (str.372-375) hrvatskipdf 105 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 59 (2017), 598 stranica (str.375-377) hrvatskipdf 94 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku LVI, br. 1 (2018), 1-411; Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku LVI, br. 2 (2018), 413-805 stranica (str.377-381) hrvatskipdf 112 KB
Maja Hučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review 7 (2017), 351 stranica (str.382-384) hrvatskipdf 94 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni kolokvij Sisačka bitka 1593. – 2018. (Sisak, 20. lipnja 2018.) (str.384-387) hrvatskipdf 91 KB
Ivan Latinčić, Paula Vuković
Sažetak sa skupa
 
In memoriam Nenad Vekarić (str.391-392) hrvatskipdf 70 KB
Irena Benyovsky Latin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 12.444 *