hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 25. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
The Transformation of Political Systems in North Africa and Central America: An Inter-Regional Comparison (str.7-39) engleskipdf 495 KB
Transformacija političkih sustava u Sjevernoj Africi i Srednjoj Americi (str.39-39)  
Borna Zgurić, Lidija Kos-Stanišić
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi korisnika društvenih mreža o izbjeglicama i tražiteljima azila: post festum tzv. izbjegličke krize (str.41-69) hrvatskipdf 1 MB
Towards Refugees and Asylum-Seekers: A Post Festum of the so Called Refugee Crisis (str.68-69)  
Mateja Medlobi, Dario Čepo
Prethodno priopćenje
 
Istraživanja uloge medija za političku participaciju: politička komunikacija u minimalističkoj i maksimalističkoj dimenziji participacije (str.71-90) hrvatskipdf 230 KB
Studying the Media and Political Participation Link: Political Communication in Minimalist and Maximalist Dimensions of Participation (str.90-90)  
Dina Vozab
Pregledni rad
 
Ranjivost pojedinaca i podložnost uticaju radikalizacije: pregled i selekcija relevantne literature (str.91-109) srpskipdf 221 KB
Vulnerability of Individuals Subject to the Influence of Radicalization: Overview and Selection of the Relevant Literature (str.109-109)  
Marko Krstić
Pregledni rad
 
Prikazi (str.113-122)  
Prikazi (str.123-131) hrvatskipdf 225 KB
Dušan Pavlović, Stevo Đurašković, Petar Popović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 4.713 *