hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 62 No. 1, 2019.


Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 12. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.9-11) hrvatskiPDF 83 KB
Rajka Bućin
Uvodnik
 
Editorial (str.12-14) engleskipdf 84 KB
Rajka Bućin
Uvodnik
 
Financiranje državnih arhiva kroz programe javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske (str.15-45) hrvatskiPDF 523 KB
State Archives Financing within Programmes of Public Needs in the Cultural Portfolio of the Republic of Croatia (str.15-45)  
Nenad Bukvić
Pregledni rad
 
Teorijski i praktični aspekti upravljanja relacijama u suvremenoj arhivskoj teoriji i praksi (str.47-61) hrvatskiPDF 306 KB
Theoretical and Practical Aspects of Management of Relations in the Contemporary Archival Theory and Practice (str.47-61)  
Miroslav Novak
Pregledni rad
 
Digitalizacija fotografskih negativa – važnost skrbničkih odluka (str.63-83) hrvatskiPDF 632 KB
Digitization of Photographic Negatives - The Importance of Custodial Decisions (str.63-83)  
Hrvoje Gržina
Izvorni znanstveni članak
 
Incuria et vandalismus – sudbina arhiva Augustinskoga samostana Sv. Jeronima u Rijeci (str.85-105) hrvatskiPDF 211 KB
Incuria et Vandalismus – Fate of the Augustinian Convent Archive of St. Jerome in Rijeka (str.85-105)  
Marko Medved
Izvorni znanstveni članak
 
Prikupljanje, obrada i korištenje arhivskoga gradiva 9. (kninskog) korpusa Jugoslavenske narodne armije u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu (str.107-126) hrvatskiPDF 179 KB
Collecting, processing and usage of archival materials pertaining to the 9th (Knin’s) corps of the Yugoslav people’s army stored at the Croatian memorial-documentation center of Homeland war in Zagreb (str.107-126)  
Ivan Brigović, Josipa Caričić
Pregledni rad
 
Mlada Jugoslavija – teroristička ispostava zagrebačke policije (str.127-155) hrvatskiPDF 554 KB
Young Yugoslavia – The terrorist branch office of Zagreb’s police (str.127-155)  
Mario Stipančević
Izvorni znanstveni članak
 
O obiteljskim vezama triju karlovačkih građanina iz 19. stoljeća: Alojza Duquenoisa, Ivana Reichherzera i Franza Zihaka (str.157-184) hrvatskiPDF 632 KB
Several 19th-Century Citizens of Karlovac and Their Family Ties (str.157-184)  
Goranka Kreačič
Pregledni rad
 
Trgovačka banka d.d. Zagreb (1912.-1948.) (str.185-206) hrvatskiPDF 59 KB
The Merchant bank Ltd. in Zagreb (1912-1948) (str.185-206)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Simpozij Rokopisne in tiskane knjige v arhivih in knjižnicah, Narodni muzej Slovenije. (str.207-208) hrvatskiPDF 123 KB
Igor Kozjak
Sažetak sa skupa
 
Četvrti dani ICARUS-a Hrvatska: Europski arhivski krajolik: u potrazi za novim obzorima. (str.209-212) hrvatskipdf 211 KB
Ladislav Dobrica
Sažetak sa skupa
 
Međunarodna radionica Masterclass: Paper, Glass, Plastic. Identification and Care of Photographic Negatives (NEDCC) (str.213-214) hrvatskipdf 110 KB
Martina Bagatin
Sažetak sa skupa
 
Stručni skup: 18. strokovno srečanje konservatorjev – restavratorjev / 18th Conservator – Restorers Professional Meeting (str.215-217) hrvatskiPDF 160 KB
Blanka Đidara
Sažetak sa skupa
 
Susret konzervatora i restauratora arhivskog gradiva na papiru i knjižne građe, Hrvatski državni arhiv (str.218-220) hrvatskiPDF 177 KB
Andreja Dragojević
Sažetak sa skupa
 
10th Meeting of the European Heads of Conservation / 10. sastanak voditelja konzervatorsko-restauratorskih odjela pri europskim nacionalnim arhivima (str.221-224) hrvatskiPDF 215 KB
Andreja Dragojević
Sažetak sa skupa
 
Međunarodno arhivističko savjetovanje Arhivističkoga društva Srbije Tara 2018.: Arhivi u elektronskom okruženju (str.225-228) hrvatskipdf 235 KB
Silvija Babić
Sažetak sa skupa
 
50. savjetovanje hrvatskih arhivista Privatno arhivsko gradivo i koncept sveobuhvatnog arhiva (str.229-233) hrvatskiPDF 268 KB
Josipa Caričić
Sažetak sa skupa
 
Treća međunarodna konferencija Razvoj slovenskoga elektronskoga arhiva e-ARH.si (str.234-235) hrvatskiPDF 117 KB
Kristijan Karajić
Sažetak sa skupa
 
22. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (str.236-238) hrvatskiPDF 160 KB
Ivana Prgin
Sažetak sa skupa
 
Studijski posjet baštinskim ustanovama: Muzej papira i vodenih znakova u Fabrianu, Restauratorski laboratorij u Vatikanskoj knjižnici, Vatikanski muzeji i Središnji institut za restauriranje i konzerviranje arhivske i knjižnične baštine u Rimu (str.239-242) hrvatskiPDF 211 KB
Suzana Njegač
Sažetak sa skupa
 
75. kongres Međunarodnog udruženja filmskih arhiva (FIAF) (str.243-247) hrvatskiPDF 306 KB
Vjeran Pavlinić
Sažetak sa skupa
 
Archival Science 16, br. 1, 2, 3 i 4 (2016) (str.249-256) engleskipdf 478 KB
Silvija Babić
Ostalo
 
Archival Science 17, br. 1, 2, 3 i 4 (2017) (str.257-260) hrvatskiPDF 248 KB
Verdran Muić
Ostalo
 
Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists br. 85 (2018) (str.261-263) hrvatskiPDF 179 KB
Ivana Kuhar
Ostalo
 
Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists br. 86 (2018) (str.263-266) hrvatskiPDF 266 KB
Silvija Budak
Ostalo
 
Archivar 71, br. 1, 2, 3 i 4 (2018) (str.266-268) hrvatskiPDF 191 KB
Danijela Marjanić
Ostalo
 
Arhivi: Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 41, br. 1 (2018) (str.269-274) hrvatskiPDF 59 KB
Dino Igrec
Ostalo
 
Arhivi: Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 41, br. 2 (2018) (str.274-277) hrvatskiPDF 248 KB
Dino Igrec
Ostalo
 
Atlanti 28, br. 1 i 2 (2018) (str.277-280) hrvatskiPDF 211 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
Tkalčić: Godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 21 (2017) (str.281-282) hrvatskiPDF 134 KB
Angelika Milić
Ostalo
 
Archival Research and Education: Selected Papers form the 2014 AERI Conference, ur. Richard J. Cox, Alison Langmead i Eleanor Mattern (Sacramento: Litwin Books, 2015), 438 str. (str.283-287) hrvatskiPDF 306 KB
Snježana Ivanović
Ostalo
 
Goran Pavelin, Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja (Zagreb: Alinea, 2017), 425 str. (str.288-290) hrvatskiPDF 190 KB
Dijana Cenger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Kušen, Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj: Razvoj, tipologija, sadržajni značaj (Osijek: Državni arhiv u Osijeku, 2018), 335 str. (str.291-294) hrvatskiPDF 234 KB
Filip Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nenad Bukvić, Privid demokracije: Sabor u prvim godinama komunističke Hrvatske (1945. – 1953.) (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2018), 632 str. (str.295-300) hrvatskiPDF 361 KB
Tatjana Šarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Knjižnice: Kamo i kako dalje?: Položaj knjižničarske zajednice u sustavu kulture, visokog obrazovanja i znanosti: Knjižnica kao posrednik znanstvenih i stručnih informacija: Knjižnice, solidarnost, društvo: Zbornik radova (str.301-305) hrvatskiPDF 304 KB
Emilia Domazet
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Dražen Vlahov (str.307-310) hrvatskiPDF 107 KB
Jakov Jelinčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Ivan Dovranić (str.311-312) hrvatskiPDF 97 KB
Nataša Mučalo
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Petar Strčić (str.313-315) hrvatskiPDF 97 KB
Stjepan Ćosić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 7.192 *