hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 51 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 21. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-9) hrvatskipdf 254 KB
Ostalo  
Prof. dr. sc. Iskra Iveljić: o šezdesetoj obljetnici života (str.13-23) hrvatskipdf 601 KB
Damir Agičić, Nikola Tomašegović
Životopis
 
Biobibliografija prof. dr. sc. Nenada Moačanina u povodu odlaska u mirovinu (str.25-39) hrvatskipdf 691 KB
Vjeran Kursar
Životopis
 
Kult Jupitera Heliopolskog u Sisciji (str.43-59) hrvatskipdf 657 KB
The Cult of Jupiter Heliopolitanus in Siscia (Summary) (str.59-59)  
Tea Fumić
Izvorni znanstveni članak
 
Životni suputnici rimskih vojnika na salonitanskim nadgrobnim natpisima iz doba principata (str.61-116) hrvatskipdf 891 KB
Life companions of Roman soldiers mentioned on the funerary inscriptions from Salona during the time of the Principate (Summary) (str.116-116)  
Ivan Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Bellum Batonianum i Bellum Liudewiticum: dodirnice i razilaznice (str.117-133) hrvatskipdf 705 KB
Bellum Batonianum and Bellum Liudewiticum: analogies and differences (Summary) (str.132-133)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Ἅιρεσις kao društveni fenomen: analiza antičkog termina hereza u kontekstu suvremenih socioloških studija (str.135-157) hrvatskipdf 2 MB
Ἅιρεσις as a social phenomenon: the emergence of the Christian notion of “heresy” (Summary) (str.156-157)  
Marko Marina
Pregledni rad
 
Augustinci pustinjaci riječkog sv. Jeronima u 15. stoljeću (str.159-176) hrvatskipdf 572 KB
The Augustinian Convent of St. Jerome in Rijeka in the 15th century (Summary) (str.176-176)  
Marko Medved
Izlaganje sa skupa
 
National ideology and Croatian-Serbian relations in the works of Josip Ljubić (str.177-216) engleskipdf 684 KB
Nacionalna ideologija i hrvatsko-srpski odnosi u radovima Josipa Ljubića (Sažetak) (str.215-216)  
Ivan Bačmaga, Marino Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
Prema intelektualnoj historiji hrvatskog modernističkog pokreta na prijelomu 19. i 20. stoljeća: stanje istraživanja i istraživački problemi (str.217-232) hrvatskipdf 544 KB
Towards an intellectual history of the Croatian Modernist movement at the turn of the 20th century: state of research and research problems (Summary) (str.232-232)  
Nikola Tomašegović
Pregledni rad
 
THE BURNING BORDER. A comparative study of the problem of Trieste and other territorial issues confronted by Italy after defeat in the Second World War (str.233-254) engleskipdf 631 KB
GORUĆA GRANICA. Komaprativna studija tršćanskog pitanja i drugih teritorijalnih problema s kojima se Italija suočila nakon poraza u Drugome svjetskom ratu (Sažetak) (str.254-254)  
Federico Tenca Montini
Pregledni rad
 
Hebrew Headstone Inscriptions at Zagreb’s Mirogoj Cemetery (str.255-275) engleskipdf 767 KB
Židovski nadgrobni natpisi na zagrebačkom groblju Mirogoj (Sažetak) (str.275-275)  
Igor Kusin
Prethodno priopćenje
 
Euroazijske povijesne teme i „putovi svile“ (str.279-342) hrvatskipdf 9 MB
Евразийские исторические темы и “Шелковый путь” (str.341-342)  
Emil Heršak, Nenad Vidaković
Pregledni rad
 
Popis isplata vojsci u Hrvatskoj i Slavonskoj krajini u listopadu i studenome 1556, prema dvama registrima: prilog istraživanju rane faze vojnokrajiške povijesti (str.345-375) hrvatskipdf 795 KB
The October-November 1556 military frontier payrolls: A contribution to the study of early military frontier history (Summary) (str.375-375)  
Petar Hegedić, Marta Jurković, Nikola Ostojčić, Filip Šimunjak
Pregledni rad
 
Franjo Šanjek (1939–2019) (str.379-384) hrvatskipdf 505 KB
Tomislav Galović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Franjo Emanuel Hoško (1940–2019) (str.385-389) hrvatskipdf 483 KB
Marko Medved
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Mario Strecha (1956–2019) (str.391-395) hrvatskipdf 500 KB
Iskra Iveljić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Egipat i klasični svijet. Beyond the Nile: Egypt and the Classical World (ur. Jeffrey Spier, Timoty Potts, Sara E. Cole), katalog izložbe održane od 27. ožujka do 9. rujna 2018. u J. Paul Getty Museum, Los Angeles: Getty Publications, 2018, 344 str. (str.399-402) hrvatskipdf 482 KB
Filip Budić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Batonski rat. Jason R. Abdale, The Great Illyrian Revolt, Yorkshire – Philadelphia: Pen & Sword, 2019, 265 str. (str.402-404) hrvatskipdf 471 KB
Vjeran Brezak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Spomenici orijentalnih religija na hrvatskome povijesnom prostoru. Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II, Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. VI, Zagreb: FF press, 2018, 204. str. (str.404-407) hrvatskipdf 496 KB
Tatjana Kuznicov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Legende kršćanskih mučenika kao izvor za povijest kasnorimskog Zapadnog Ilirika. Vesna Lalošević, Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Biblioteka znanstvenih djela 188, Split: Književni krug, 2018, 452 str. (str.407-410) hrvatskipdf 492 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Balkanski ratovi u kasnoj antici. Alexander Sarantis, Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-65 [ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 53], Prenton: Francis Cairns, 2016, XXVIII + 500 str. (str.411-414) hrvatskipdf 490 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Three recent books on Venice and the Adriatic in the Early Middle Ages. Sauro Gelichi and Stefano Gaspari (eds), Venice and its Neighbours From the 8th to 11th Century. Through Renovation and Continuity, Leiden: Brill 2018, 189 pp; Stefano Gaspari and Sauro Gelichi (eds),The Age of Affirmation. Venice, the Adriatic and the Hinterland Between the 9th and 10th Centuries, Turnhout: Brepols 2017, 400 pp; Sauro Gelichi and Claudio Negrelli (eds), Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni, Venice: Ca’ Foscari 2017, 390 pp. (str.414-425) engleskipdf 559 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Splitsko komunalno društvo u srednjem vijeku. Tonija Andrić, Život u srednjovjekovnom Splitu, Svakodnevnica obrtnika u 14. i 15. stoljeću, Zagreb-Split: Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2018, 329 str. (str.425-427) hrvatskipdf 483 KB
Nikša Varezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POVIJEST BUZETSKOGA PODNEBLJA. Slaven Bertoša, Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu – Grad Buzet, Zagreb – Pula – Buzet – Pazin 2018. (str.427-432) hrvatskipdf 482 KB
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obrtnici i trgovci na Jadranu od srednjega vijeka do 20. stoljeća Artisani et mercatores…: o obrtnicima i trgovcima na Jadranskom prostoru (ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić), Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2019, 261 str. (str.433-437) hrvatskipdf 510 KB
Matija Drandić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KRUNA SV. STJEPANA, KRUNIDBENE CEREMONIJE UGARSKIH VLADARA I DOPRINOS MAÐARSKE HISTORIOGRAFIJE HRVATSKOJ HERALDICI I VEKSILOLOGIJI. Géza Pálffy, Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein. Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts, (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, Jahrgang 2018, Band 10), Esterhazy Privatstiftung. Eisenstadt, 2018, 226 str. (str.437-443) hrvatskipdf 530 KB
Nataša Štefanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Faust Vrančić – „metafora renesanse“. Marijana Borić, Zrinka Blažević, Bojan Marotti (ur), Faust Vrančić i njegovo doba. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vrančića. Vodice – Šibenik, 22- 23. rujna 2015, Prvić Luka: Memorijalni centar „Faust Vrančić“, 2018, 261. str. (str.443-447) hrvatskipdf 507 KB
Tihana Kušter
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Politički i diplomatski odnosi između Dubrovnika i Rima u 16. i 17. stoljeću. Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu. Dubrovačka Republika i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća, Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2018, 392 str. (str.447-450) hrvatskipdf 463 KB
Luka Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DJELO ZA „KAJKAVOLJUPCE I KAJKAVOZNALCE“. Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika – Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića, Srednja Europa, Zagreb 2016, 264 str. (str.451-464) hrvatskipdf 552 KB
Danijela Duvnjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapadnokrčka mikrohistorija ili kako sadašnjost, crpeći nadahnuće iz prošlosti, daje nadu u bolju budućnost. Tomislav Galović, O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, knj. II, Rijeka – Krk – Malinska – Novi Vinodolski: Povijesno društvo otoka Krka, Krk – Općina Malinska – Dubašnica, Naklada Kvarner [Krčki zbornik, sv. 73, Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 64], 2019, 655 str. (str.465-468) hrvatskipdf 497 KB
Perica Dujmović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Multicentrična studija o globalnoj povijesti. Peter Frankopan, Putovi svile. Nova povijest svijeta, Zagreb: MATE d. o. o, 2019, 625 str. (str.468-472) hrvatskipdf 472 KB
Ivan Grkeš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Borovski štrajkovi: sindikalna borba i radnički otpor. Sven Cvek, Snježana Ivčić, Jasna Račić, Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1987-1991, Zagreb: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, 2019, 225 str. (str.473-475) hrvatskipdf 468 KB
Lidija Barišić Bogišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, god. LXXI, br. 1 i 2, Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018, 528 str. (str.476-479) hrvatskipdf 495 KB
Dora Kosorčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Napuljsko Kraljevstvo i hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. Colloquia mediaevalia Croatica V: napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21. veljače 2019. (str.483-485) hrvatskipdf 417 KB
Zoran Turk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest emocija na Jadranu. Emotio, affectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru, Međunarodni znanstveni skup 9. Istarski povijesni biennale, Poreč, 23–25. svibnja 2019. (str.485-488) hrvatskipdf 476 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova istraživanja feudalnih gradova, dvoraca i utvrda. Međunarodna znanstvena burgološka konferencija Castrum Bene 16, Castle and Economy (Kutina – Sisak, 21‒25. 5. 2019) (str.488-491) hrvatskipdf 476 KB
Domagoj Pintač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tounj – Ogulin – Senj – Novi Vinodolski. Terenska nastava studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirana u okviru kolegija Pomoćne povijesne znanosti, Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata te Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću, 7. 12. 2019. (str.495-499) hrvatskipdf 503 KB
Karlo Rukavina, Petar Plastić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne problematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2018. – 2019. godine (str.501-519) hrvatskipdf 564 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.521-524) hrvatskipdf 524 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.525-528) engleskipdf 547 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.957 *