hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 131 No. 7-8, 2007.


Šumarski list,Vol. 131 No. 7-8
Datum izdavanja: srpnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka (str.315-331) hrvatskipdf 1 MB
Assessing Forest Damage in the Spačva Basin with Colour Infrared Aerial Photographs (str.315-331)  
Renata Pernar, Ante Seletković, Mario Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine (str.333-343) hrvatskipdf 987 KB
Analysis of Morphometrical Characteristics of Antlers and Carcase Weight of Red Deer Stags (Cervus elaphus, L. 1758) in the State Hunting Ground Podunavlje – Podravlje XIV/9 Through Period 2001. – 2006. (str.333-343)  
Dražen Degmečić, Vlado Jumić
Izvorni znanstveni članak
 
Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera (str.345-352) hrvatskipdf 4 MB
Graphical presentation of structural relations in a beech and fir stand (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) in the virgin forest of “Čorkova Uvala” in Plitvice Lakes National Park (str.345-352)  
Petar Prebježić
Stručni rad
 
Palme jadranskih perivoja (str.353-362) hrvatskipdf 3 MB
Palms in Adriatic Parks (str.353-362)  
Dražen Grgurević
Stručni rad
 
Posjeta: 10.906 *