hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 52 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-8) hrvatskipdf 293 KB
Ostalo  
Julije Hühn – zagrebački litograf, tiskar, fotograf i trgovac (str.11-34) hrvatskipdf 503 KB
Julius Hühn – Zagreb Lithographer, Printer, Photographer, and Merchant (Summary) (str.33-34)  
Hrvoje Gržina
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska stranka prava 1861: nastanak, ideologija, djelovanje (1995-2003) (str.35-79) hrvatskipdf 452 KB
Croatian Party of Right 1861: Formation, Ideology and Activity from 1995 to 2003 (Summary) (str.79-79)  
Velimir Veselinović
Izvorni znanstveni članak
 
Fin de siècle Beč i Beč 1900. kao historiografski problem: pristupi, paradigme, rasprave (str.81-128) hrvatskipdf 522 KB
Fin de siècle Vienna and Vienna 1900 as a Historiographic Topic: Approaches, Paradigms, Debates (Summary) (str.127-128)  
Filip Šimetin Šegvić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija politike “novog kursa” kod tršćanskih Slovenaca (str.129-156) hrvatskipdf 392 KB
Perception of the “New Course” Policy among the Slovenes of Trieste (Summary) (str.156-156)  
Igor Ivašković
Prethodno priopćenje
 
Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji 1941. i 1942. godine (str.157-180) hrvatskipdf 459 KB
Religious Conversions from Orthodoxy to Roman Catholicism in the Diocese Đakovo Srijem in 1941 and 1942 (Summary) (str.180-180)  
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos Stjepana Hefera prema njemačkoj manjini u Slavoniji od sredine tridesetih godina prošlog stoljeća do 1943. godine (str.181-215) hrvatskipdf 427 KB
Stjepan Hefer’s Attitude toward the German Minority in Slavonia from the mid-1930s to 1943 (Summary) (str.215-215)  
Hrvoje Volner
Izvorni znanstveni članak
 
Estimating the Total Demographic Loss of World War II in Yugoslavia: A Critique of Vladimir Žerjavić’s Method (str.217-250) engleskipdf 630 KB
Procjena ukupnih demografskih gubitaka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji: Kritika metode Vladimira Žerjavića (Sažetak) (str.249-250)  
Toni Ćosić, Nikola Anušić
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj romskog stanovništva u Lici i Gorskom Kotaru za vrijeme Drugog svjetskog rata (str.251-272) hrvatskipdf 452 KB
The Position of Roma People in Lika and Gorski Kotar during the Second World War (Summary) (str.272-272)  
Danijel Vojak, Ivan Brlić
Pregledni rad
 
Engleski jezik i američka hladnoratovska kulturna diplomacija u Jugoslaviji (1951-1961) (str.273-305) hrvatskipdf 450 KB
English Language and the US Cold War Cultural Diplomacy in Yugoslavia (1951-1961) (Summary) (str.305-305)  
Nela Erdeljac
Izvorni znanstveni članak
 
The University of Zagreb and the League of Communists of Croatia: Actions and Influences (1959-1965) (str.307-335) engleskipdf 412 KB
Sveučilište u Zagrebu i Savez komunista Hrvatske: djela i utjecaji (1959-1965) (Sažetak) (str.334-335)  
Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Helebarda habsburške vojske iz 17. stoljeća u Skopju (str.339-346) hrvatskipdf 425 KB
The Halberd of 17th Century Austrian Army in Skopje (Summary) (str.345-346)  
Zoran Georgiev
Ostalo
 
Bibliografija izdanja o Prvom svjetskom ratu 1999-2019 (str.347-392) hrvatskipdf 571 KB
Vijoleta Herman Kaurić
Bibliografija
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2019-2020 (str.393-408) hrvatskipdf 317 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
János M. Bak (1929-2020) (str.411-416) hrvatskipdf 310 KB
Gábor Klaniczay, Neven Budak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Ivo Banac (1947- 2020) (str.417-423) hrvatskipdf 374 KB
Martin Previšić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Tomislav Raukar (1933-2020) (str.425-431) hrvatskipdf 379 KB
Neven Budak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Živko Avramovski (1926-2020) (str.433-437) hrvatskipdf 326 KB
Željko Karaula
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Kronika Komesa Marcelina kao povijesni izvor. Hrvoje Gračanin, Komes Marcelin i svijet ranog Bizanta, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko društvo za bizantske studije, Zagreb 2018, 373. str. (str.441-443) hrvatskipdf 259 KB
Hrvoje Erceg
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Transmigracijske sudbine knezova Šubića Zrinskih. Kristina Babić, Ante Milošević, Željko Peković, Zrinski u Pounju, Dubrovnik/Split: Cored.o.o. / Muzej HAS, 2020, 335. str. (str.444-446) hrvatskipdf 271 KB
Nikša Varezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Društveno-politički fenomeni dubrovačkog republikanizma. Lovro Kunčević, Vrijeme Harmonije. O razlozima društvene i političke stabilnosti Dubrovačke Republike, Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2020, 202 str. (str.447-449) hrvatskipdf 259 KB
Nikša Varezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Renesansni tekstovi o svetom Jeronimu. Bratislav Lučin, Luka Špoljarić (ur.), Kruna harvackoga jazika – renesansni pisci o svetom Jeronimu, Splitski književni krug, Split, 2020, 202 str. (str.450-451) hrvatskipdf 266 KB
Zoran Turk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dalmacija pod habsburškom krunom. Fra Ante Matijević, Povijest Dalmacije za vrijeme prve austrijske vladavine 1797-1806, priredio Marko Trogrlić, Zagreb: Leykam International, 2020, 251 str. (str.452-454) hrvatskipdf 259 KB
Jure Trutanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Drage Roksandića – intelektualnohistorijsko čitanje jednog Festschrifta. Zbornik Drage Roksandića (ur. Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić), Zagreb: FF press, 2019. (str.455-462) hrvatskipdf 287 KB
Mihaela Marić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ciljevi i postignuća francuskih Anala. Annales in Perspective: Designs and Accomplishments, vol. 1, ed. Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University in Zagreb Centre for Comparative Historical and Intercultural Studies, 2019, 1232 str. (str.463-471) hrvatskipdf 302 KB
Matea Altić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dva izdanja o problematici Drugoga svjetskog rata na hrvatskome povijesnom prostoru. Ivan Šarac, Kultura selektivnog sjećanja. Hrvati Hercegovine i Nezavisna država Hrvatska, Mostar: Crkva na kamenu 2012, 383 str; Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici, Sarajevo – Zagreb: buybook 2018, 410 str. (str.471-477) hrvatskipdf 291 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Globalni utjecaj i posljedice sukoba Tito-Staljin. The Tito-Stalin Split 70 Years After, ed. Tvrtko Jakovina & Martin Previšić, Zagreb – Ljubljana: FF press – Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 2020, 260 str. (str.477-481) hrvatskipdf 281 KB
Ana Crnković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni razvoj i simbolika izraelskih zastava. Željko Heimer, Zastave Izraela / The Flags of Israel, Zagreb: Židovska općina Zagreb, 2019., 134 str. (str.482-484) hrvatskipdf 284 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinos istraživanju genocida nad Romima tijekom Drugoga svjetskog rata. Izložba Forgotten Victims: The Nazi Genocide of the Roma and Sinti, Wiener Holocaust Library, London, 30. listopada 2019 – 11 . ožujka 2020. (str.484-488) hrvatskipdf 291 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.489-492) hrvatskipdf 314 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.493-496) engleskipdf 303 KB
Ostalo  
Posjeta: 4.752 *