hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 30 No. 2/2021., 2021.


Policija i sigurnost,Vol. 30 No. 2/2021.
Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 14. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 265 KB
Contents engleskipdf 199 KB
Kazalo  
Sadržaj hrvatskipdf 265 KB
Contents engleskipdf 199 KB
Ostalo  
Model optimiziranja funkcije smanjivanja udaljenosti u odnosu na prostorne obrasce ponašanja počinitelja razbojništava na području Grada Zagreba (str.167-180) hrvatskipdf 785 KB
Distance Decay Function Optimization Model in Relation to the Spatial Patterns of Behavior of the Perpetrator in the Area of the City of Zagreb (str.167-180)  
Vesna Butorac, Dubravka Maurer, Dubravko Gajski
Izvorni znanstveni članak
 
Regresijska povezanost pojedinih antropometrijskih karakteristika, motoričkih sposobnosti i uspješnosti gađanja vatrenim oružjem pod opterećenjem kod pripadnika specijalne policij (str.181-197) hrvatskipdf 394 KB
Regression Correlation of Individual Anthropometric Characteristics, Motor Skills and Firearms Performance Under Load Among Special Police Members (str.181-197)  
Marijan Jozić, Hrvoje Sertić, Miroslav Zečić
Izvorni znanstveni članak
 
Snimanje policijskih službenika kao povreda europskog prava o zaštiti osobnih podataka (str.198-232) hrvatskipdf 530 KB
Video Recording Police Officers as a Violation of the European Data Protection Law (str.198-232)  
Željko Karas
Izvorni znanstveni članak
 
Migranti u javnom diskursu medija u Bosni i Hercegovini (str.233-244) hrvatskipdf 374 KB
Migrants in the Public Discourse of Media in Bosnia and Herzegovin (str.233-244)  
Armin Kržalić, Sandra Kobajica
Prethodno priopćenje
 
The State and Trends of Environmental Crime in the Republic of Croatia (str.245-273)  
Stanje i kretanje okolišnog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj (str.245-274) hrvatskipdf 714 KB
Mirjana Kondor-Langer
Pregledni rad
 
Granice ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u svjetlu odluke Ustavnog suda s osvrtom na postupanje Povjerenstva pri sumnji na počinjeno kazneno djelo (str.274-294) hrvatskipdf 442 KB
Limits of the Power of the Commission for Conflict of Interest in the Light of the Constitutional Court Resolution with Reference to the Conduct of the Commission in Case of Suspicion of a Committed Criminal Offense (str.274-294)  
Marta Dragičević Prtenjača, Danijel Javorić Barić
Pregledni rad
 
Policijsko prikupljanje obavijesti od žrtava nasilja u obitelji (str.295-310) hrvatskipdf 401 KB
Police Information Gathering from Victims of Domestic Violence (str.295-310)  
Suzana Kikić, Davorka Martinjak, Renato Šoronda
Stručni rad
 
Prijevoz izvanrednog tereta u Oružanim snagama (str.311-323) hrvatskipdf 377 KB
Transport of Extraordinary Cargo in the Armed Forces of the Republic of Croatia (str.311-323)  
Luka Kovač
Stručni rad
 
Ocjenjivanje policijskih službenika (str.324-358) hrvatskipdf 762 KB
Evaluation of Police Officers (str.324-358)  
Željko Mršić, Dejan Duduković
Stručni rad
 
Samoinicijativno uključivanje rukovoditelja na godišnjem odmoru u kriminalističko istraživanje (str.359-360) hrvatskipdf 214 KB
Self-initiated involvement in a criminal investigation by a commanding officer on vacation (str.359-360)  
Damir Juras
Ostalo
 
Posjeta: 509 *