hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol.47 No.162

Datum izdavanja: Kolovoz 2008.

Objavljen na Hrčku: 01.09.2008.
Sadržaj Puni tekst
Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjem (str.1-44) hrvatskipdf 7 MB
Legal title and effectivites as grounds for state sovereignty over a territory (str.1-44)  
Vladimir-Đuro Degan
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevoz putnika u RH - nacionalna legislativa i pravo EU (str.45-57)  
Carriage of passengers in Croatia - National legislation and EU law (str.45-57) engleskipdf 96 KB
Dragan Bolanča, Petra Amižić Jelovčić
Izvorni znanstveni članak
 
Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (str.59-107) hrvatskipdf 223 KB
Horizontal cooperation agreements of shipping undertakings in tramp and liner shipping in competition law of the European Community (str.59-107)  
Božena Bulum
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina (str.109-134) hrvatskipdf 165 KB
International convention on the removal of wrecks (str.109-134)  
Vesna Skorupan Wolff, Ranka Petrinović
Pregledni rad
 
(Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreške (str.135-150) hrvatskipdf 105 KB
Carrier' s liability for nautical fault in the carriage of goods by sea (str.135-150)  
Ivana Oršulić
Stručni rad
 
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina (Nairobi ; 2007.) (str.152-185) hrvatskipdf 123 KB
Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks (2007) (str.152-185) engleskipdf 123 KB
Međunarodna konferencija o uklanjanju podrtina (Nairobi ; 2007)
Ostalo
 
Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta : (prikaz presude) (str.187-211) hrvatskipdf 54 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica, registrirana za šport i razonodu, nanese trećim osobama : (prikaz presude) (str.190-193) hrvatskipdf 57 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Nemarnost posade kao osigurani rizik : (prikaz presude) (str.194-196) hrvatskipdf 55 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Izvlaštenje na pomorskom dobru : (prikaz presude) (str.197-198) hrvatskipdf 53 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice : (prikaz presude) (str.199-200) hrvatskipdf 51 KB
Vesna Skorupan Wolff
Ostalo
 
Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti tužitelja : (prikaz presude) (str.201-207) hrvatskipdf 66 KB
Božena Bulum
Ostalo
 
Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja : (prikaz presude) (str.208-211) hrvatskipdf 57 KB
Barbara Preložnjak
Ostalo
 
Pravo mora : dokumenti, mišljenja znanstvenika, komentari. Rješavanje sporova u međunarodnom pravu mora : dokumenti, sudska praksa, mišljenja znanstvenika, komentari (autori: V.Barić-Punda, D.Rudolf ml) (izdavač: Split, Pravni fakultet, 2007) : (prikazi knjiga) (str.213-216) hrvatskipdf 58 KB
Vladimir-Đuro Degan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 14.209 *