hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 50 No. 1, 2007.


Datum izdavanja: studenoga 2007.

Objavljen na Hrčku: 12. 9. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. Rad na prikupljanju i obradi podataka (str.9-32) hrvatskipdf 551 KB
General guide for archival holdings in Republic of Croatia. Collecting and processing data (str.9-32)  
Vida Pavliček
Pregledni rad
 
Audiovizualni arhiv Informativnoga programa Hrvatske televizije u digitalnom okruženju. Zadaća i značaj (str.33-44) hrvatskipdf 319 KB
HTV news programme AV archives in a digital environment. Purpose and relevance (str.33-44)  
Snježana Mihačić
Stručni rad
 
Ptolemejeva Geografija u Franjevačkom samostanu u Hvaru, izdanje iz 1525. godine (str.45-56) hrvatskipdf 342 KB
Ptolemy’s geography in the Franciscan monastery in Hvar, edition from the year 1525 (str.45-56)  
Luka Vukušić
Stručni rad
 
Aurelio (Zlatko) Tanodi. Prilog biografiji i bibliografija radova (str.57-96) hrvatskipdf 1004 KB
Aurelio (Zlatko) Tanodi. Contribution to the biography and bibliography (str.57-96)  
Branka Maria Tanodi de Chiapero
Ostalo
 
Bartol Zmajić. Život i bibliografija. U povodu stogodišnjice rođenja (1907.-1984.) (str.97-120) hrvatskipdf 1 MB
Bartol Zmajić. His life and bibliography. On the occasion of the 100th birthday anniversary (1907-1984) (str.97-120)  
Ladislav Dobrica
Pregledni rad
 
Prilog za povijest uprave: Komisija za razgraničenje pri Predsjedništvu Vlade Narodne Republike Hrvatske 1945.-1946 (str.121-130) hrvatskipdf 321 KB
Contribution to the history of public administration: Commission for the Boundary Demarcation at the Government’s Presidency of the People’s Republic of Croatia, 1945-1946 (str.121-130)  
Egon Kraljević
Pregledni rad
 
Pregled ustroja i rada Hrvatskih željeznica u Domovinskom ratu (str.131-174) hrvatskipdf 865 KB
Review of organisation and work of Croatian Railways in the Croatian War of Independence (str.131-174)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Vrednovanje i izlučivanje knjižnične građe u Knjižnici Hrvatskoga državnog arhiva (8. studenoga 2006.–12. svibnja 2007.) (str.175-179) hrvatskipdf 190 KB
Anka Ranić
Ostalo
 
Što je istina? (str.181-183) hrvatskipdf 113 KB
Vaclav Havel
Ostalo
 
41. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Arhivska služba na pragu pristupa Hrvatske Europskoj Uniji, Karlovac, 11.−13. listopada 2006. (str.185-195) hrvatskipdf 315 KB
Ana Štimac
Ostalo
 
21. međunarodna konferencija i 16. međunarodni arhivski dan Međunarodnog instituta arhivskih znanosti u Mariboru i Trstu, Trst, Italija, 27.−28. listopada 2006 (str.196-198) hrvatskipdf 156 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
1. kongres arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2.−4. studenoga 2006. (str.199-201) hrvatskipdf 142 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Okrugli stol Zajedničko sjećanje, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zagreb, 14. studenoga 2006. (str.202-204) hrvatskipdf 143 KB
Elizabet Kuk
Ostalo
 
10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 22.−24. studenoga 2006 (str.205-209) hrvatskipdf 188 KB
Sanja Mikac
Ostalo
 
Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa, međunarodni stručni skup u okviru 2. Zagrebačkog arhivskog dana, Zagreb, 25. studenoga 2006 (str.210-213) hrvatskipdf 178 KB
Mihaela Topolovec
Ostalo
 
Međunarodni filmski festival u Rotterdamu (IFFR), Rotterdam, Nizozemska, 24. siječnja–4. veljače 2007. (str.214-216) hrvatskipdf 148 KB
Juraj Kukoč
Ostalo
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, Radenci, Slovenija, 28.-30. ožujka 2007. (str.217-218) hrvatskipdf 132 KB
Snježana Mihačić
Ostalo
 
3. europska konferencija o EAD, EAC i METS standardima, Berlin, Njemačka, 10.–12. travnja 2007. (str.219-222) hrvatskipdf 143 KB
Silvija Babić
Ostalo
 
Der Archivar, 59, 3-4(2006); 60, 1(2007) (str.223-224) hrvatskipdf 137 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, 14, 2(2006) (str.225-226) hrvatskipdf 98 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, 1-2(2006) (str.226-229) hrvatskipdf 133 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, the Journal of the Association on Canadian Archivist, 60(2005) (str.229-234) hrvatskipdf 180 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts, the Journal of the Australian Society of Archivist, 34,2(2006) (str.235-237) hrvatskipdf 180 KB
Hrvoje Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science - International Journal on Recorded Information, 1(2005), 2-4(2005) (str.238-242) hrvatskipdf 180 KB
Snježana Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 29, 1, 2(2006) (str.243-250) hrvatskipdf 226 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski zapisi, 8, 1-2(2001); 9, 1-2(2002); 10, 1-2(2003); 11, 1-2(2004); 12, 1-2(2005) (str.250-255) hrvatskipdf 177 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhiv, časopis Arhiva Srbije i Crne Gore, 6, 1-2(2005) (str.256-258) hrvatskipdf 162 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić, Godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 10(2006) (str.259-260) hrvatskipdf 149 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Menzi, L.B-K, Wosh, P.J.(ur.) Privacy & Confidentialy Perspectives: Archivists & Archival Records. Chicago: The Society of American Archivists, 2005. (str.261-266) hrvatskipdf 193 KB
Mario Fabekovac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Klasnic-Škofljanec, A. Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006. (str.266-270) hrvatskipdf 135 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sickinger, James P. Public Records and Archives in Classical Athens. Chapel Hill & London : University of North Carolina Press, 1999. (str.270-273) hrvatskipdf 113 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Committee on Archival Legal Matters, ICA/CLM 1996-2004, ICA study 19. (str.274-277) hrvatskipdf 136 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rončević, M. Kraljevski sudbeni stol u Osijeku 1850.-1945.: sumarni inventar. Osijekl : Državi arhiv u Osijeku, 2006. (str.278-280) hrvatskipdf 124 KB
Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisi nevladinih organizacija. zajedničko pamćenje. Praktičan vodič u 60 pitanja. Zagreb : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, 2006. (str.281-282) hrvatskipdf 135 KB
Marijana Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Cremonesi, P.. Nuove metodologie nel restauro del materiale cartaceo. Collana I Talenti. Firenza : 2003. (str.283-287) hrvatskipdf 156 KB
Martina Kelava
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Mr. sc. Martin Modrušan (1935.-2007) (str.289-291) hrvatskipdf 131 KB
Zvonimr Baričević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Mr. Ivo Ficović (1947.-2007.) (str.292-295) hrvatskipdf 722 KB
Ornata Tadin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. listopada 2006. do 31.srpnja 2007. (str.297-303) hrvatskipdf 200 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Izdanja Hrvatskoga državnog arhiva (1899.-2007.) (str.305-311) hrvatskipdf 219 KB
Diana Mikšić
Bibliografija
 
Posjeta: 37.762 *