hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 36 No. 29
Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 13. 10. 2008.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.3-5) hrvatskipdf 114 KB
CONTENTS (str.3-5)  
Kazalo  
ZAMISLI VELIMIRA DEŽELIĆA ST. O OSNIVANJU ETNOGRAFSKOG MUZEJA U ZAGREBU. Jedna nevesela kronologija (str.7-21) hrvatskipdf 385 KB
VELIMIR DEŽELIĆ SR'S IDEA OF FOUNDING AN ETHNOGRAHIC MUSEUM IN ZAGREB. An unhappy chronology (Summary) (str.7-21)  
Aleksandra Muraj
Izvorni znanstveni članak
 
KRALJICE: IZMEĐU SEOSKIH DJEVOJAČKIH OPHODA I FOLKLORNE POZORNICE (str.23-51) hrvatskipdf 12 MB
THE KRALJICE: BETWEEN VILLAGE PROCESSIONS FOR GIRLS AND THE FOLKLORE STAGE (Summary) (str.23-51)  
Zorica Vitez
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELJSKA FOTOGRAFIJA – ANALIZA I INTERPRETACIJA U OKVIRU TEORIJE PREDSTAVLJANJA ERVINGA GOFFMANA (str.53-69) hrvatskipdf 374 KB
FAMILY PHOTOGRAPHS – ANALYSIS AND INTERPRETATION WITHIN THE FRAMEWORK OF E. GOFFMAN'S THEORY OF PRESENTATION (Summary) (str.53-69)  
Melanija Belaj
Izvorni znanstveni članak
 
"ZDRAVO JE BITI AMERIKANAC": RANA HRVATSKA IMIGRACIJA U SAD, PRAKSE NA OTOKU ELLIS I STVARANJE HRVATSKE DIJASPORE (str.71-89) hrvatskipdf 432 KB
"HEALTHY TO BE AMERICAN": EARLY CROATIAN IMMIGRANTS, ELLIS ISLAND PRACTICES AND THE FORMATION OF CROATIAN DIASPORA IN THE US (Summary) (str.71-89)  
Tanja Bukovčan
Izvorni znanstveni članak
 
MOLIŠKI HRVATI. Rekonstrukcija kreiranja i reprezentacije jednog etničkog identiteta (str.91-106) hrvatskipdf 390 KB
THE MOLISE CROATS. Reconstruction of Crating and Representating of One Ethnic Identity (Summary) (str.91-106)  
Ana Perinić
Pregledni rad
 
MAKEDONSKA ISELJENIČKA KULTURA I KULTURNE INSTITUCIJE (na primjeru Kanade) (str.107-112) hrvatskipdf 208 KB
MACEDONIAN EMIGRATIONAL CULTURE AND THE CULTURAL INSTITUTIONS (Following the Model of Canada) (Summary) (str.107-112)  
Tanas Vražinovski
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČAN NAČIN DARIVANJA NEVJESTE U BUNJEVAČKIM SVADBENIM OBIČAJIMA (str.113-131) hrvatskipdf 405 KB
THE SPECIFIC MODE OF GIFT-GIVING TO THE BRIDE IN BUNJEVAC WEDDING CUSTOMS (Summary) (str.113-131)  
Milana Černelić
Izvorni znanstveni članak
 
PUTOPISNE REFLEKSIJE IVANA MILČETIĆA: MEĐU HRVATIMA MORAVSKE, DONJE AUSTRIJE I ZAPADNE UGARSKE (str.133-149) hrvatskipdf 382 KB
THE TRAVELOGUE REFLECTIONS OF IVAN MILČETIĆ: AMONG THE CROATS OF MORAVIA, LOWER AUSTRIA AND WESTERN HUNGARY (Summary) (str.133-149)  
Jadranka Grbić
Izvorni znanstveni članak
 
KAKO METODU USMENE POVIJESTI / ORAL HISTORY UKLOPITI U MUZEJSKU IZLOŽBU? (str.151-159) hrvatskipdf 6 MB
HOW CAN ORAL HISTORY BE INTEGRATED INTO A MUSEUM EXHIBITION? (str.151-159)  
Olga Orlić
Izlaganje sa skupa
 
DRYING-HOUSES FOR DRYING OF FRUIT IN POSOČJE REGION (Summary) (str.161-195)  
SUŠILNICE ZA SADJE V POSOČJU (str.161-195) slovenskipdf 19 MB
Andrejka Ščukovt
Pregledni rad
 
PRVI SPOMENI KUMICA NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU (str.197-199) hrvatskipdf 149 KB
FIRST MENTIONS OF THE KUMICE (PEASENT WOMEN TRADING GOODS) IN THE AREA OF ZAGREB (Summary) (str.197-199)  
Marija Karbić
Ostalo
 
MLIN-VODENICA U OBITELJI ŠPOLJARIĆ (NASELJE KORANA, NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA) (str.201-205) hrvatskipdf 15 MB
Ana Mlinar
Ostalo
 
DUH PROSTORA – IZAZOVI NJEGOVE SUVREMENE UPORABE U KULTURNOM TURIZMU (Sažetak) (str.207-222)  
SPIRIT OF THE SPACE – CHALLENGES OF ITS CONTEMPORARY USE IN CULTURAL TOURISM (str.207-222) engleskipdf 6 MB
Vlasta Klarić, Jelka Vince-Pallua
Izvorni znanstveni članak
 
ETNOLOGIJA BLISKOGA. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk, 2006. (str.223-225) hrvatskipdf 113 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MEDITERRANEAN FOOD. Concepts and Trends (Proceedings of the 15th International Ethnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 September - 3 October, 2004.), Patricia Lysaght & Nives Rittig-Beljak, ur. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, 2006. (str.227-228) hrvatskipdf 84 KB
Melanija Belaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZAVIČAJNI MUZEJ – OSNOVATI ILI SPALITI? Nives Rittig Beljak, ur. Zagreb: Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2005. (str.229-230) hrvatskipdf 109 KB
Anela Mateljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Ribarić: O perojskom govoru. Leksikografski prinosi, ur. Milorad Nikčević, Croatica - Montenegrina, Montenegro - Montenegrina, Osijek, 2004. (str.231-232) hrvatskipdf 103 KB
Anela Mateljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Richard van Dülmen: Otkriće individuuma 1500.-1800. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2005. (str.233-237) hrvatskipdf 151 KB
Jelena Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RETHINKING CHILDHOOD. Peter B. Pufall i Richard P. Unsworth, ur. New Brunswick, New Jersy i London: Rutgers University Press, 2004. (str.239-242) hrvatskipdf 118 KB
Jelena Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jure Treuer: HRVATSKI JANDROF. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Ur. Jan Botik, Nikola Benčić. Željezno, Bratislava: Hrvatsko štamparsko društvo, Slovenske narodne muzeum, 2005. (str.243-244) hrvatskipdf 106 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NAGRADE HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA (str.245-248) hrvatskipdf 150 KB
Vijest  
ĐURĐICA PALOŠIJA (1930-2005) (str.249-249) hrvatskipdf 91 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
KATICA BENC BOŠKOVIĆ (1927-2006) (str.251-251) hrvatskipdf 79 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
IVAN IVANČAN (1927-2006) (str.253-255) hrvatskipdf 108 KB
Ivana Katarinčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
PETAR MIHANOVIĆ (1920-2006) (str.257-258) hrvatskipdf 107 KB
Tvrtko Zebec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
DIVNA ZEČEVIĆ ZDUNIĆ (1937-2006) (str.259-260) hrvatskipdf 111 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
OLGICA LASTRIĆ (1935-2006) (str.261-262) hrvatskipdf 97 KB
Maca Popovčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 38.916 *