hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 41 No. 4, 2008.


Informatologia,Vol. 41 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2008.

Objavljen na Hrčku: 25. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Documentation Sheets (str.II-IV) engleskipdf 306 KB
Kazalo  
HUMAN CAPITAL - E-LEARNING AND STRATEGY OF DEVELOPMENT (str.259-265) engleskipdf 456 KB
Metod Černetić, Olga Dečman Dobrnjič
Izvorni znanstveni članak
 
OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA I EVOLUCIJSKI ALGORITMI (str.266-275) hrvatskipdf 2 MB
Brano Markić
Izvorni znanstveni članak
 
HUMANA EKOLOGIJA I TEHNOLOGIJA TRANSCENDENTNE KOMUNIKACIJE (str.276-285) hrvatskipdf 848 KB
Juraj Plenković
Izvorni znanstveni članak
 
QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM (str.286-292) engleskipdf 667 KB
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović
Prethodno priopćenje
 
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND THE TRANSFORMATION OF LEARNING AND TEACHING PROCESS FOR THE 21ST CENTURY (str.293-303) engleskipdf 748 KB
Velimir Topolovec, Marija Marinović, Mile Pavlić
Pregledni rad
 
MEDIA EDUCATION IN THE SCHOOL SYSTEM (str.304-307) engleskipdf 377 KB
Wojciech Walat
Pregledni rad
 
KOMUNIKOLOŠKA ANALIZA VIZUALNIH KRITERIJA ZA PROCJENU USPJEHA PARLAMENTARNIH STRANAKA (str.308-326) hrvatskipdf 5 MB
Mario Plenković, Daria Mustić, Slobodan Hadžić, Goran Radoš
Stručni rad
 
POMORSKA OLUJA I / ILI NJEZINE POSLJEDICE U LIKOVNOJ UMJETNOSTI (str.327-330) hrvatskipdf 413 KB
Eduard Pavlović, Kristian Debeuc, Paula Jovanović, Iris C. de Corbavia
Stručni rad
 
Znanstveno djelo Zdravka Krakara (str.331-332) hrvatskipdf 426 KB
Ostalo  
Prikaz knjige: Slobodan Elezović: Libreto - potka opernog djela, A.G.Matoš,d.o.o., Samobor, 2008., str.376 (str.335-336) hrvatskipdf 296 KB
Juraj Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz knjige: Jadranka Kunac: Novi modeli komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu, Zagreb, Hrvatsko komunikološko društvo & Media Net“, 2009.; 161 str. (str.337-340) hrvatskipdf 364 KB
Mario Plenković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kazalo autora (str.348-348) hrvatskipdf 231 KB
Author Index (str.348-348) engleskipdf 231 KB
Kazalo  
Sadržaj hrvatskipdf 581 KB
Contents engleskipdf 288 KB
Kazalo  
Posjeta: 30.033 *