hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 60 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2009.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Andrija Štampar i Institut za higijenu (medicinu) rada, sada Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (str.1-6)  
Andrija Štampar and the Institute for Medical Research and Occupational Health (str.1-6) engleskipdf 68 KB
Marko Šarić
Esej
 
Optimalne metode otkrivanja antigena za prijenosnike organskih aniona u kriostatskim narescima štakorskog bubrega (str.7-17)  
Optimal Methods of Antigen Retrieval for Organic Anion Transporters in Cryosections of the Rat Kidney (str.7-17) engleskipdf 669 KB
Hrvoje Brzica, Davorka Breljak, Marija Ljubojević, Daniela Balen, Vedran Micek, Naohiko Anzai, Ivan Sabolić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena oksima K203 kao antidota pri otrovanju tabunom (str.19-26)  
Evaluation of Oxime K203 as Antidote in Tabun Poisoning (str.19-26) engleskipdf 156 KB
Zrinka Kovarik, Ana Lucić Vrdoljak, Suzana Berend, Maja Katalinić, Kamil Kuča, Kamil Musilek, Božica Radić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena citogenetičkog statusa u ljudskim limfocitima nakon izloženosti visokim koncentracijama pčelinjeg otrova u uvjetima in vitro (str.27-34)  
Evaluation of the Cytogenetic Status of Human Lymphocytes After Exposure to a High Concentration of Bee Venom In Vitro (str.27-34) engleskipdf 135 KB
Verica Garaj-Vrhovac, Goran Gajski
Izvorni znanstveni članak
 
Ljetne koncentracije ozona na području Zagreba (str.35-42)  
Summer Ozone Concentrations in Zagreb Area (str.35-42) engleskipdf 329 KB
Gordana Pehnec, Vladimira Vađić, Ivan Bešlić, Silva Žužul
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj organskih i mineralnih sastojaka tla na sorpcijsko ponašanje klorfenolnih i triazinskih mikrozagađivala (str.43-52)  
Effect of Organic and Mineral Soil Fractions on Sorption Behaviour of Chlorophenol and Triazine Micropollutants (str.43-52) engleskipdf 113 KB
Sanja Stipičević, Sanja Fingler, Vlasta Drevenkar
Izvorni znanstveni članak
 
Ukupna profesionalna izloženost tijekom karakterizacije, kondicioniranja i osiguravanja zatvorenih radioaktivnih izvora: novi dozimetrijski koncept uporabom aktivnih elektronskih dozimetara (str.53-60)  
Total Occupational Exposure During Characterisation, Conditioning, and Securing of Radioactive Sealed Sources: A New Dosimetric Concept Using Active Electronic Dosimeters (str.53-60) engleskipdf 257 KB
Ivica Prlić, Marija Surić Mihić, Gordana Marović, Tomislav Meštrović
Ostalo
 
Praćenje pojavnosti kroničnih bolesti i zdravog starenja u Hrvatskoj od 1969. do 2007. – pregled plana praćenja i pripadajućih publikacija (str.61-68)  
An Overview of the 1969-2007 Follow-up Study of Chronic Diseases and Healthy Ageing in Croatia and Pertinent Publications (str.61-68) engleskipdf 88 KB
Mladen Pavlović, Naima Čorović
Stručni rad
 
Prostatni specifični antigen (PSA) u serumu u odnosu na koncentraciju olova u krvi i konzumiranje alkohola u muškaraca (str.69-78)  
Prostate-Specific Antigen (PSA) in Serum in Relation to Blood Lead Concentration and Alcohol Consumption in Men (str.69-78) engleskipdf 95 KB
Alica Pizent, Božo Čolak, Zorana Kljaković Gašpić, Spomenka Telišman
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u vršnoj koštanoj masi između studentica i studenata (str.79-86)  
Differences in Peak Bone Density Between Male and Female Students (str.79-86) engleskipdf 82 KB
Selma Cvijetić Avdagić, Irena Colić Barić, Irena Keser, Ivana Cecić, Zvonimir Šatalić, Jasminka Bobić, Milica Gomzi
Izvorni znanstveni članak
 
pH kondenzata izdaha u odrasle populacije Hrvatske bez dišnih poremećaja – koliko zdrava treba biti populacija u kojoj se utvrđuju normativne vrijednosti? (str.87-97)  
Exhaled Breath Condensate pH in Adult Croatian Population Without Respiratory Disorders: How Healthy a Population Should Be to Provide Normative Data? (str.87-97) engleskipdf 118 KB
Veda M. Varnai, Anita Ljubičić Ćalušić, Ljerka Prester, Jelena Macan
Izvorni znanstveni članak
 
Je li atopija povezana s neurotizmom, stresom i subjektivnom kvalitetom života? (str.99-107)  
Is Atopy Related to Neuroticism, Stress, and Subjective Quality of Life? (str.99-107) engleskipdf 91 KB
Biserka Radošević-Vidaček, Adrijana Košćec, Marija Bakotić, Jelena Macan, Jasminka Bobić
Izvorni znanstveni članak
 
Promjene staničnog rasta kao odgovor na zračenje frekvencije mobilne telefonije (str.109-115)  
Disturbance of Cell Proliferation in Response to Mobile Phone Frequency Radiation (str.109-115) engleskipdf 166 KB
Ivančica Trošić, Ivan Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
Frontotemporalne demencije - prikaz novih dostignuća iz područja molekularne genetike i neuropatologije (str.117-122)  
Frontotemporal Dementias: Update on Recent Developments in Molecular Genetics and Neuropathology (str.117-122) engleskipdf 111 KB
Rajka M. Liščić
Pregledni rad
 
Procjena konstanta stabilnosti koordinacijskih spojeva s pomoću modela temeljenih na topološkim indeksima (str.123-128)  
Estimation of Stability Constants of Coordination Compounds using Models Based on Topological Indices (str.123-128) engleskipdf 110 KB
Nenad Raos, Ante Miličević
Izvorni znanstveni članak
 
Proslava 60. godišnjice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (str.A1-A4) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 25.460 *