hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 11 No. 2, 2004.


Datum izdavanja: prosinac 2004.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2006.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČAJ DJETETOVOG DOŽIVLJAJA I OPISA RODITELJA U SOCIJALNOPEDAGOŠKOM DIJAGNOSTICIRANJU (str.191-214) hrvatskidoc 196 KB
THE IMPORTANCE OF CHILD'S PERCEPTION AND DESCRIPTION OF PARENTS IN SOCIAL-PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS (str.191-214)  
Antonija Žižak, Maja Vučinić Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJI (str.215-228) hrvatskidoc 118 KB
SELECTION OF OUT-OF-FAMILY PLACEMENT FOR CHILDREN AT RISK IN FAMILY (str.215-228)  
Branka Sladović Franz
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIJALNA PODRŠKA DJECE SMJEŠTENE U DJEČJIM DOMOVIMA I UDOMITELJSKIM OBITELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.229-248) hrvatskidoc 224 KB
SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN PLACED IN CHILDREN'S HOMES AND FOSTER FAMILIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.229-248)  
Klaudija Kregar
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE (str.249-270) hrvatskidoc 239 KB
EVALUATION OF INDIVIDUAL COUNSELLING TREATMENT FOR YOUNG CONSUMERS OF MARIJUANA (str.249-270)  
Snježana Šalamon
Izvorni znanstveni članak
 
MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju (str.271-288) hrvatskidoc 198 KB
MEASUREMENT OF ATTITUDES TOWARD RAPE VICTIMS: A modification of Field's ATR scale (str.271-288)  
Željka Kamenov, Tajana Ljubin, Maja Vurnek
Izvorni znanstveni članak
 
RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI (str.289-300) hrvatskidoc 125 KB
OCCUPATIONAL THERAPY IN GERIATRICS (str.289-300)  
Dubravka Šimunović
Pregledni rad
 
MOGUĆI PRISTUP RODU I SPOLU U SOCIJALNOM RADU (str.301-310) hrvatskidoc 83 KB
POSSIBLE APPROACH TO GENDER AND SEX IN SOCIAL WORK (str.301-310)  
Vanja Branica
Stručni rad
 
Iskustva- POLOŽAJ I ULOGA ŽENA U ROMSKOJ POPULACIJI (str.311-320) hrvatskidoc 87 KB
Renata Sever
Ostalo
 
Iskustva- GERIJATRIJSKA BOLNICA U GRAZU (str.321-324) hrvatskidoc 37 KB
Daša Poredoš
Ostalo
 
Iz povijesti socijalnog rada- ALICE SALOMON – OSOBA I DJELO (str.325-328) hrvatskidoc 35 KB
Dea Ajduković
Ostalo
 
Prijevod- STOCKHOLMSKA DEKLARACIJA O DJECI I INSTITUCIONALNOJ SKRBI/ STOCKHOLM DECLARATION ON CHILDREN AND RESIDENTIAL CARE (str.329-332) hrvatskidoc 36 KB
Preveo: Miroslav Rajter
Ostalo
 
Prikaz skupa- ULOGA SOCIJALNOG RADA U ZAŠTITI DJECE (str.333-336) hrvatskidoc 35 KB
Daša Poredoš, Marina Kovač
Sažetak sa skupa
 
Prikaz skupa- VI. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU I SRODNE PROFESIJE (str.337-340) hrvatskidoc 32 KB
Mladen Knežević
Sažetak sa skupa
 
Prikaz knjige- TREATING YOUTH WHO SEXUALLY ABUSE: AN INTEGRATED MULTY-COMPONENT APPROACH Paul Stephen Lundrigan (str.341-344) hrvatskidoc 31 KB
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige- ISSUES IN FOSTER CARE: POLICY, PRACTICE AND RESEARCH Greg Kelly i Robbie Gilligan (ur.) (str.345-353) hrvatskidoc 78 KB
Klaudija Kregar
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige- JEDNORODITELJSKE OBITELJI: OSOBNI DOŽIVLJAJ I STAVOVI OKOLINE Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. i Josipović, V. (str.355-358) hrvatskidoc 31 KB
Branka Sladović Franz
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige- ROD I SPOL U PSIHOSOCIJALNOM RADU Nico van Oosten i Ineke van der Vlugt (str.359-360) hrvatskidoc 28 KB
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 47.546 *