hrcak mascot   Srce   HID

Mali Levijatan : studentski časopis za politologiju,Vol. 1. No. 1.
Datum izdavanja: svibnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 4. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Postkonfliktni izbori u Kambodži 1993. godine (str.9-22) hrvatskipdf 424 KB
Boris Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Kosovski parlamentarni izbori 2004. (str.25-43) hrvatskipdf 358 KB
Blagoja Mirčevski
Izvorni znanstveni članak
 
Palestinska samouprava: predsjednički izbori 1996. i 2005. godine (str.45-57) hrvatskipdf 234 KB
Mia Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Moral na temelju dogovora? Jedna kritika Davida Gauthiera (str.59-76) hrvatskipdf 317 KB
Marko Radenović
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalni kapital u Hrvatskoj: pogreška u konceptualizaciji (str.79-91) hrvatskipdf 206 KB
Viktor Koska
Pregledni rad
 
"Ako mogu albanski politolozi, onda mogu svi!", intervju sa P. C. Schmitterom (European University Institute, Firenza) (str.157-165) hrvatskipdf 165 KB
Sanja Badanjak, Marko Grdešić
Ostalo
 
Francis Fukuyama, Izgradnja države. Vlade i svjetski poredak u 21. st. (str.169-172) hrvatskipdf 122 KB
Goran Cvek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikica Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995. (str.172-177) hrvatskipdf 141 KB
Zvjezdan Utješinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Deborah Stone, Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (str.177-191) hrvatskipdf 235 KB
Krešimir Petković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kako se "pravi" civilno društvo GPACT (Zagreb, 10.-31- srpnja 2005.) (str.191-193) hrvatskipdf 96 KB
Barbara Kolarić
Sažetak sa skupa
 
Trening za trenere? Module number 5: European Citizenship (Bergen, 21.-27. studeni 2005.) (str.193-196) hrvatskipdf 94 KB
Viktor Koska
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 11.049 *