hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.17 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2009.

Objavljen na Hrčku: 22.12.2009.
Sadržaj Puni tekst
RAZLIKE U PROCJENI RAZINA RIZIKA IZMEĐU DVIJE SKUPINE KORISNIKA INSTITUCIONALNOG TRETMANA (str.1-14) hrvatskipdf 293 KB
DIFFERENCES IN ASSESSMENT OF RISK AMONG TWO GROUPS OF INSTITUTIONAL TREATMENT BENEFICIARIES (str.1-14)  
Gabrijela Ratkajec, Ivana Jeđud
Izvorni znanstveni članak
 
THE NATURE AND PREVALENCE OF BULLYING AMONG BOYS AND GIRLS IN CROATIAN CARE INSTITUTIONS: A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF CHILDREN’S HOMES AND CORRECTIONAL HOMES (str.15-34) engleskipdf 301 KB
Ivana Sekol, David P. Farrington
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U DUBINI UKLJUČENOSTI U KRIMINALNI ŽIVOTNI STIL MEĐU ZATVORENICIMA S OBZIROM NA DOB, RECIDIVIZAM TE NASILNOST KAZNENOG DJELA (str.35-47) hrvatskipdf 277 KB
DIFFERENCES BETWEEN INVOLVEMENT IN CRIMINAL LIFESTYLE AMONG PRISONERS CONSIDERING AGE, RECIDIVISM AND VIOLENT BEHAVIOUR (str.35-47)  
Dalibor Doležal
Izvorni znanstveni članak
 
ADVANCES IN THE ASSESSMENT AND TREATMENT OF JUVENILE OFFENDERS (str.49-70) engleskipdf 309 KB
Robert Hoge
Pregledni rad
 
IZAZOVI UDOMITELJSTVA DJECE S EMOCIONALNIM POTEŠKOĆAMA I POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.71-86) hrvatskipdf 305 KB
CHALLENGES OF FOSTER CARE FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS AND BEHAVIORAL DISORDERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.71-86)  
Maja Laklija
Pregledni rad
 
NEZAPOSLENOST I SOCIJALNA ISKLJUČENOST MLADIH U HRVATSKOJ: PERSPEKTIVA NEZAPOSLENIH MLADIH U RIZIKU ILI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str.87-103) hrvatskipdf 347 KB
UNEMPLOYMENT AND SOCIAL EXCLUSION OF YOUNG PEOPLE IN CROATIA: PERSPECTIVE OF UNEMPLOYED YOUTH AT RISK OR WITH BEHAVIOUR DISORDERS (str.87-103)  
Nivex Koller-Trbović, Antonija Žižak, Ivana Jeđud
Prethodno priopćenje
 
KOCKANJE U SPORTSKIM KLADIONICAMA – PILOT ISTRAŽIVANJE MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U ZADRU (str.105-114) hrvatskipdf 269 KB
GAMBLING IN SPORTS BETTING – PRELIMINARY RESEARCH AMONG STUDENTS ON UNIVERSITY OF ZADAR (str.105-114)  
Zora Itković Zuckerman, Vladimir Prostran
Prethodno priopćenje
 
FENOMENOLOGIJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA TRENUTNU SITUACIJU U SVIJETU (str.115-120) hrvatskipdf 256 KB
PHENOMENOLOGY OF DRUG ABUSE IN THE REPUBLIC OF CROATIA WITH THE REVIEW OF CURRENT SITUATION IN THE WORLD (str.115-120)  
Željko Petković
Stručni rad
 
Josipa Bašić: Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Školska knjiga, Zagreb, 2009. (str.121-121) hrvatskipdf 164 KB
Bojan Dekleva
Recenzija, Prikaz
 
Ivana Jeđud, Ivana Kordić: Volonterski menadžment po mjeri – smjernice za rad s volonterima u javnim ustanovama, Volonterski centar Zagreb, 2009. (str.123-124) hrvatskipdf 155 KB
Željka Gomuzak Anić
Recenzija, Prikaz
 
3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem (str.125-126) hrvatskipdf 152 KB
Valentina Kranželić
Vijest
 
Bihevioralno-kognitivna terapija: nove perspektive 39. godišnji kongres Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije Dubrovnik, 16. - 19. 09. 2009. (str.127-128) hrvatskipdf 186 KB
Martina Lotar
Recenzija, Prikaz
 
Smotra školskih preventivnih programa 12. - 15. 10. 2009., Bol, Brač (str.129-129) hrvatskipdf 197 KB
Valentina Kranželić
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ PROGRAMA Imam stav – program prevencije korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti (str.131-132) hrvatskipdf 255 KB
Martina Ferić Šlehan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 26.097 *