hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 17 No. 1, 2010.


Tehnički vjesnik,Vol. 17 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2010.

Objavljen na Hrčku: 12. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Analiziranje mjerodavnog tipa kvara za proračun iznosa minimalne struje kvara na primarnoj strani distribucijskog transformatora (str.3-15)  
Analyzing of relevant fault type for calculation of minimum fault current magnitude on distribution transformer primary side (str.3-15) engleskipdf 715 KB
Vedran Boras, Tomislav Barić, Alija Muharemović
Izvorni znanstveni članak
 
Erozija nodularnog lijeva česticama kvarcnog pijeska (str.17-22)  
Erosion of ductile cast iron with quartz particles (str.17-22) engleskipdf 455 KB
Krešimir Grilec, Suzana Jakovljević, Denis Prusac
Izvorni znanstveni članak
 
Prekoračenje ugovorene cijene kao funkcija prekoračenja ugovorenog vremena građenja (str.23-29)  
Contracted price overrun as contracted construction time overrun function (str.23-29) engleskipdf 137 KB
Vahida Žujo, Diana Car-Pušić, Aida Brkan-Vejzović
Izvorni znanstveni članak
 
Temperaturne prijelazne pojave u stijenci sfernog spremnika (str.31-34)  
Temperature transitional phenomena in spherical reservoir wall (str.31-34) engleskipdf 181 KB
Pavo Baličević, Željko Ivandić, Drago Kraljević
Izvorni znanstveni članak
 
Granični sloj ioniziranog plina na rotacijskim tijelima pri postojanju magnetskog polja (str.35-42)  
Ionized gas boundary layer on bodies of revolution in the presence of magnetic field (str.35-42) engleskipdf 253 KB
Branko R. Obrović, Slobodan R. Savić, Radovan S. Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Mehanizmi prostiranja radio vala i empirijski modeli za fiksne radijske pristupne sustave (str.43-53)  
Radio wave propagation mechanisms and empirical models for fixed wireless access systems (str.43-53) engleskipdf 360 KB
Josip Milanović, Snježana Rimac-Drlje, Ivo Majerski
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje tehničko-ekonomske vrijednosti otpadne biomase kao jednog od kriterija tehnološkog i energetskog razvoja drvoprerađivačkih pogona (str.53-59)  
Research of the waste biomass technical and economic value as one of the technological and energy development criteria of wood processing plants (str.53-59) engleskipdf 118 KB
Ante Čikić, Živko Kondić
Prethodno priopćenje
 
Analiza geometrijskih značajki rupa bušenih ND:YAG impulsnim laserom u limovima superlegure Nimonik 263 (str.61-66)  
Analysis of geometrical characteristics of pulsed ND:YAG laser drilled holes in superalloy Nimonic 263 sheets (str.61-66) engleskipdf 265 KB
Sanja Petronić, Anđelka Milosavljević, Zoran Radaković, Predrag Drobnjak, Igor Grujić
Prethodno priopćenje
 
Nelinearna numerička analiza kućišta prolaznog ventila (str.67-74)  
Nonlinear numerical analysis of two-way globe valve housing (str.67-74) engleskipdf 596 KB
Ivica Galić, Krešimir Vučković, Zdenko Tonković
Prethodno priopćenje
 
Iterativna višekriterijalna metoda u optimiranju tehnološkog procesa (str.75-81)  
The iterative multiobjective method in optimization process planning (str.75-81) engleskipdf 118 KB
Predrag Cosic, Dragutin Lisjak, Drazen Antolic
Prethodno priopćenje
 
Proučavanje rasporeda društvenih djelatnosti u Baranji - prilog prostornom planiranju (str.83-91)  
A contribution to settlement network analysis in Baranya - A projection of spatial development potential (str.83-91) engleskipdf 286 KB
Sanja Lončar-Vicković, Dina Stober
Prethodno priopćenje
 
Usporedba perioda vibracija AB okvirnih konstrukcija s empirijskim izrazima danim u Euronormi 8 (str.93-100)  
Comparison of RC frames periods with the empiric expressions given in Eurocode 8 (str.93-100) engleskipdf 623 KB
Hrvoje Draganić, Marijana Hadzima-Nyarko, Dragan Morić
Pregledni rad
 
Utjecaj vjetroelektrana na rad elektroenergetskog sustava – 1. dio: Pogon vjetroelektrana i kriteriji priključenja na mrežu (str.101-108)  
Influence of wind power plants on power system operation – Part one: Wind power plant operation and network connection criteria (str.101-108) engleskipdf 465 KB
Damir Crnković, Damir Šljivac, Marinko Stojkov
Pregledni rad
 
Bioplin kao obnovljivi izvor energije (str.109-114)  
Biogas as a renewable energy source (str.109-114) engleskipdf 194 KB
Matjaž Ošlaj, Bogomir Muršec
Pregledni rad
 
Uvođenje ERP sustava u sektoru brzog kretanja potrošačkih roba (str.115-120)  
ERP system implementation in FMCG sector (str.115-120) engleskipdf 91 KB
Alok Mishra, Deepti Mishra
Stručni rad
 
Procjena rizika tehnologije abrazivnog rezanja mlazom vode metodom analize mogućnosti kvara i posljedica (str.121-128)  
Abrasive waterjet cutting technology risk assessment by means of failure modes and effects analysis method (str.121-128) engleskipdf 265 KB
Agáta Radvanská
Stručni rad
 
Posjeta: 58.157 *