hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 25 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1992.

Objavljen na Hrčku: 28. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 827 KB
Ostalo  
Vijesti iz vjerodostojnih i krivotvorenih isprava o provali Tatara u hrvatske primorske krajeve (1242) (str.5-14) hrvatskipdf 2 MB
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Gradišćanski Hrvati na vlastelinstvu "Rohunac-Solunak" u 16. stoljeću (str.15-25) hrvatskipdf 2 MB
Robert Hajzsan
Izvorni znanstveni članak
 
Pogranična gradska naselja sjeverne Hrvatske u 17. stoljeću (str.27-38) hrvatskipdf 3 MB
Neven Budak
Pregledni rad
 
Od emigracije do Rakovice: Eugen Kvaternik i njegova koncepcija ustanka u Hrvatskoj 1871 (str.39-56) hrvatskipdf 4 MB
Nikša Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Kako se trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu pretvorio u etnografski muzej (Povodom obilježavanja 140-godišnjice rada Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (str.57-72) hrvatskipdf 4 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Pitanje takozvanog gradišćanskog koridora - hrvatsko gledište (str.73-84) hrvatskipdf 2 MB
Božena Vranješ-Šoljan
Pregledni rad
 
Dubrovačka milijunaška afera i njezin utjecaj na političke odnose u Dubrovniku od 1921. do 1922. god. (str.85-101) hrvatskipdf 4 MB
Franko Mirošević
Pregledni rad
 
Stjepan Radić i Rusija (str.103-122) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Zakonski propisi o vlasničkim odnosima u Jugoslaviji (1944-1948) (str.123-148) hrvatskipdf 5 MB
Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Krajiško zadružno zakonodavstvo 1807-1889. (str.149-162) hrvatskipdf 3 MB
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Život predijalaca sa posjeda Pokupsko za vrijeme prve eksproprijacije (1784-1793) (str.163-166) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Jurišić
Pregledni rad
 
Razlike u metodološkom pristupu između dvije zbirke putopisa, "Britanski putnici u našim krajevima", Zdenka Leventala i "Na vratima Istoka", Omera Hadžiselimovića (str.167-171) hrvatskipdf 1 MB
Boris Olujić
Pregledni rad
 
Dubrovački "Liber de meleficiis" iz 1312-1313. godine (str.173-228) hrvatskipdf 7 MB
Nella Lonza, Zdenka Janeković-Römer
Prethodno priopćenje
 
Mletački kondotijer XVII stoljeća: Zadranin Marko Ponte (str.229-236) hrvatskipdf 2 MB
Lovorka Čoralić
Prethodno priopćenje
 
Prilozi poznavanju životopisa zadarskog povjesničara Lorenza Fondre (1664-1709) (str.237-241) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Prethodno priopćenje
 
Izvješće ugarskog Dvorskog vijeća Josipu II o ekskorporacijskoj komisiji (str.243-247) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Klub studenata povijesti Sveučilišta u Zagrebu (1925-41) (str.249-262) hrvatskipdf 3 MB
Damir Agičić
Pregledni rad
 
Ivo Goldstein: Bizant na Jadranu, Ed Latina et Graeca. Radovi, knjiga XIII, Zagreb 1992, 235 str. (str.263-265) hrvatskipdf 1 MB
Borislav Grgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Neočekivana knjiga o Bunjevcima (str.265-268) hrvatskipdf 1 MB
Ante Sekulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvor velikosrpske agresije - rasprave, dokumenti, kartografski prikazi (Osvrt na dio "Velika Srbija od 1844. do 1990/91. godine" autora Redovana Pavića), "August Cesarec" - "Školska knjiga", Zagreb 1991. (str.269-274) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr. Lelja Dobronić, Biskupski i kaptolski Zagreb (Školska knjiga, Zagreb 1991) (str.274-277) hrvatskipdf 1 MB
Igor Karaman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan Krasić: Ivan Dominik Stratiko (Hvarski književni krug, izd. Književni krug split, 1991. godina) (str.277-280) hrvatskipdf 1 MB
Danica Božić-Bužančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Irvin Lukežić: "Fjumanske priče", Rijeka 1991. (str.281-283) hrvatskipdf 1 MB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lujo Margetić: Milan Moguš, "Zakon trsatski", Rijeka 1991. (str.284-286) hrvatskipdf 1 MB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Žerjavić: "Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga. Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu", Globus, Zagreb 1992. (str.286-289) hrvatskipdf 1 MB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
D. Klen / M. Strčić: Pisma Petra I. Petrovića Njegoša, Zagreb 1990, str. 69 (str.289-290) hrvatskipdf 929 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova o Simonu Kožičiću Benji, JAZU, Razred za filološke znanosti, Znanstveni skupovi, knjiga 1, Zagreb 1991, str. 244 (str.290-292) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Eduard Peričić: Sclavorum regnum Grgura Barskog, Ljetopis popa Dukljanina, Analecta Croatica Christiana sv. XIX, Zagreb 1991, str. 370 (str.292-294) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trpimir Macan: Iz povijesti donjega Podneretavlja. Zagreb-Klek 1990, str. 116, drugo prošireno izdanje (str.294-295) hrvatskipdf 953 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fra Stanko Bačić: Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji – pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija (1522) do danas, Knjižnica Zbornika ''Kačić'' – Monografije, dokumenti, građa… br. 20, Split 1991, str. 295 (str.296-297) hrvatskipdf 992 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Šanjek: Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, pregled religiozne povijesti Hrvata (7-20. st.), Kršćanska sadašnjost, Biblioteka priručnici, svezak 27, zagreb 1991 (str. 567) (str.298-300) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sedamnaesti svezak glasila Međunarodnog odbora povijesti znanosti (str.301-304) hrvatskipdf 1 MB
Tihana Mršić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franko Mirošević: Počelo je 1918. … južna Dalmacija 1918- 1929., „Školska knjiga“, Zagreb, 1992, 1-225 (str.304-306) hrvatskipdf 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uz osamdesetu obljetnicu života dr. Miroslave Despot (str.307-309) hrvatskipdf 1 MB
Dragutin Pavličević
Životopis
 
Dr. Niko Duboković Nadalini, konzervator, povjesnik i arhivist (str.311-312) hrvatskipdf 870 KB
Danica Božić-Bužančić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dvadeset godina Zavoda za hrvatsku povijest (1971-1991), Izdavač: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Glasni i odgovorni urednik: dr. Ivo Goldstein, Urednik: Mario Strecha – Ivo Goldstein, U povodu dvadesete godišnjice Zavoda (Odjela) za hrvatsku povijest (str. 315-319); Popis kratica (str. 320); Bibliografija Radova članova i suradnika Zavoda za hrvatsku povijest (1981-1991) (str. 321-355); Sažeci monografija objavljenih 1981-1991 (str. 256-369) (str.313-369) hrvatskipdf 7 MB
Ivo Goldstein
Ostalo
 
Popis izdanja Instituta – Zavoda za hrvatsku povijest (str.371-373) hrvatskipdf 874 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [zadnja korica unutra] (str.375-375) hrvatskipdf 688 KB
Kazalo  
Posjeta: 40.115 *