hrcak mascot   Srce   HID

Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,Vol. 2 No. 3
Datum izdavanja: svibnja 1953.

Objavljen na Hrčku: 1. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Tvorba imena stanovnika od imena naselja i oblasti (str.65-69) hrvatskipdf 2 MB
Formation of the Names of Inhabitants from the Names of Settlements and Regions (str.65-69)  
Petar Skok
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje riječi posjek u »Dubrovačkim poslovicama« (str.69-70) hrvatskipdf 748 KB
Meaning of the Word posjek in “Dubrovačke poslovice” (The Proverbs of Dubrovnik) (str.69-70)  
Stjepan Ivšić
Izvorni znanstveni članak
 
O »razlici« izmedu infinitiva i veze da + prezent, II. (str.70-74) hrvatskipdf 2 MB
About the “Difference” between the Infinitive and the Connection da + Present Tense, II (str.70-74)  
Miroslav Kravar
Izvorni znanstveni članak
 
O dugoj množini trosložnih i višesložnih imenica (str.74-78) hrvatskipdf 2 MB
About the Long Plural of Trisyllabic and Polysyllabic Nouns (str.74-78)  
Bratoljub Klaić
Izvorni znanstveni članak
 
Skupovi riječi kao sintaksni dijelovi rečenice (str.78-85) hrvatskipdf 3 MB
Clusters of Words as Syntactic Parts of the Sentence (str.78-85)  
Rikard Simeon
Izvorni znanstveni članak
 
Akuzativ sg. m. r. odnosne zamjenice »koji« (str.85-88) hrvatskipdf 2 MB
Accusative Singular Masculine Gender of the Relative Pronoun “koji” (str.85-88)  
Malik Maulić
Stručni rad
 
Značenje glagola igrati (str.88-88) hrvatskipdf 398 KB
The Meaning of the Verb igrati (str.88-88)  
R.
Stručni rad
 
Posuditi i pozajmiti (uzajmiti) (str.88-90) hrvatskipdf 1 MB
“Posuditi” and “pozajmiti” (str.88-90)  
Božidar Finka
Stručni rad
 
Neke sintaktičke nepravilnosti (str.90-92) hrvatskipdf 1 MB
Some Syntactic Anomalies (str.90-92)  
Marko Kosor
Stručni rad
 
Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, 55. do 58. sv. (str.92-94) hrvatskipdf 1 MB
Dictionary of the Croatian or Serbian Language, Vol. 55 – 58 (str.92-94)  
Ljudevit Jonke
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miodrag Lalević: Potsetnik (str.94-96) hrvatskipdf 1 MB
Miodrag Lalević: Potsetnik (Memorandum) (str.94-96)  
Ljudevit Jonke
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva (str.96-96) hrvatskipdf 376 KB
ANNUAL CONFERENCE OF THE CROATIAN PHYLOLOGICAL SOCIETY (str.96-96)  
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 31.711 *