hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2009.

Objavljen na Hrčku: 8. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Povezanost tehnika videćeg vodiča i samostalnog kretanja osoba oštećena vida (str.1-10) hrvatskipdf 144 KB
Connection between the techniques of a seeing guide and independent movement of a visually impaired person (str.1-10)  
Tina Runjić, Branko Nikolić, Ante Bilić Prcić
Izvorni znanstveni članak
 
Multivarijatna analiza kontroliranih varijabli u kliničkoj procjeni slike tijela (str.11-28) hrvatskipdf 208 KB
Multivariate analysis of control variables in clinical assessment of body image (str.11-28)  
Renata Martinec, Miroslav Prstačić, Branko Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvaliteta zdravstvene zaštite žena s motoričkim poremećajima (str.29-36) hrvatskipdf 117 KB
Quality of helath care of women with motoric disturbances (str.29-36)  
Tatjana Tarandek, Ines Joković Oreb, Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena čimbenika rizika kod djece i mladih u riziku ili s poremećajima u ponašanju u različitim intervencijskim sustavima: socio-ekološki model (str.37-54) hrvatskipdf 200 KB
Risk factors assessment for children and youth in risk or with behaviour disorders within various intervention systems: social and ecological model (str.37-54)  
Nivex Koller Trbović, Branko Nikolić, Velimir Dugandžić
Izvorni znanstveni članak
 
Razumijevanje straha od kriminaliteta (str.55-68) hrvatskipdf 187 KB
Understanding fear of crime (str.55-68)  
Dalibor Doležal
Pregledni rad
 
Primijenjena analiza ponašanja i autizam – vodič kroz terminologiju (str.69-80) hrvatskipdf 165 KB
Applied behavior analysis and autism- terminology guide (str.69-80)  
Jasmina Stošić
Pregledni rad
 
Iskustva korisnika usluga osobnog asistenta (str.81-96) hrvatskipdf 210 KB
Users’ experience of personal assistance (str.81-96)  
Iva Biškup, Marko Buljevac, Zdravka Leutar
Prethodno priopćenje
 
Pregled i analiza zakonske regulative na području rane intervencije u Republici Hrvatskoj - usporedba propisa iz različitih sustava (str.97-104) hrvatskipdf 129 KB
Review and analysis of legal regulative in the early intervention in Republic of Croatia – comparison of regulations in different systems - touch points and guidelines for amendment (str.97-104)  
Tanja Šupe
Stručni rad
 
Inicijative za promicanje pristupačnosti elektroničkih informacija osobama s invaliditetom (str.105-112) hrvatskipdf 699 KB
Initiatives for promotion of accessibility of electronic information for persons with disabilities (str.105-112)  
Vedran Vučić
Stručni rad
 
Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Teo Matković, Zoran Šućur i Siniša Zrinščak (2008): «Socijalna politika Hrvatske», Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (str.113-113) hrvatskipdf 23 KB
Siniša Zrinščak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Opća skupština Europskog konzorcija Europskih sveučilišta o Art terapijama ECArTE (18.-20. svibnja 2009., Lovran, Hrvatska) i Osvrt na Peti međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama «Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala» (21.do 24. svibnja 2009., Lovran, Hrvatska) (str.115-118) hrvatskipdf 579 KB
Damir Miholić, Darko Breitenfeld
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 31.771 *