hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 17 No. 1, 2010.


Datum izdavanja: svibanj 2010.

Objavljen na Hrčku: 18. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
KORIŠTENJE TEORIJA DJELOVANJA U PRAKSI SOCIJALNOG RADA S OBITELJIMA: SUSTVARANJE ZNANJA U PRAKSI (str.5-25)  
THE USE OF THEORIES OF ACTION IN THE PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES: THE CO-CREATION OF KNOWLEDGE IN PRACTICE (str.5-25) engleskipdf 180 KB
Nina Mešl
Izvorni znanstveni članak
 
ZNAČAJ SEKSUALNIH TEMA U SOCIJALNOM RADU (str.27-48) hrvatskipdf 118 KB
SIGNIFICANACE OF SEXUALITY ISSUES IN SOCIAL WORK (str.27-48)  
Ana Miljenović
Pregledni rad
 
UČESTALOST I MEĐUODNOSI KOREKTIVNIH I PREVENTIVNIH ODGOJNIH POSTUPAKA MAJKI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (str.49-69) hrvatskipdf 118 KB
FREQUENCY AND CORRELATION OF CORRECTIVE AND PREVENTIVE CHILD-REARING PRACTICES OF PRESCHOOLERS’ MOTHERS (str.49-69)  
Eva Anđela Delale, Ninoslava Pećnik
Izvorni znanstveni članak
 
PRIVRŽENOST, AGRESIVNOST I POTREBA ZA TRAŽENJEM UZBUĐENJA U ADOLESCENCIJI (str.71-92) hrvatskipdf 123 KB
ATTACHMENT, AGGRESSION AND STIMULUS SEEKING IN ADOLESCENCE (str.71-92)  
Tatjana Stefanović Stanojević, Snezana Vidanović, Vesna Anđelković
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA STRUČNJAKA O OČEVIMA U PROVEDBI NADZORA NAD IZVRŠAVANJEM RODITELJSKE SKRBI (str.93-108) hrvatskipdf 97 KB
EXPERTS’ PERCEPTION OF FATHERS IN IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF PARENTAL CARE (str.93-108)  
Branka Sladović Franz, Vanja Branica
Stručni rad
 
OBITELJ I UDOVIŠTVO (str.109-127) hrvatskipdf 105 KB
FAMILY AND WIDOWHOOD (str.109-127)  
Maca Cicak
Pregledni rad
 
KNJIŽNICA STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA: RAZVOJ DO PROCESA INFORMATIZACIJE (str.129-147) hrvatskipdf 553 KB
LIBRARY OF THE SOCIAL WORK STUDY CENTRE: LIBRARY’S DEVELOPMENT AND INFORMATISATION (str.129-147)  
Ksenija Švenda Radeljak
Pregledni rad
 
Prikaz skupa- II. HRVATSKI KONGRES PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE:»ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE I MLADIH« (str.149-154) hrvatskipdf 50 KB
Ana Tokić, Linda Rajhvajn Bulat
Ostalo
 
Prikaz skupa- IV. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA: »SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI« (str.155-157) hrvatskipdf 34 KB
Marko Buljevac, Ana Miljenović
Ostalo
 
Prikaz knjige - PRIMIJENJENA PSIHOLOGIJA: DVADESET PITANJA, DVADESET ODGOVORA (str.159-161) hrvatskipdf 31 KB
Marina Ajduković
Ostalo
 
Prikaz knjige - IZAZOVI GRUPNOG RADA S DJECOM, MLADIMA I ODRASLIMA U RIZIKU (str.163-165) hrvatskipdf 36 KB
Marina Ajduković
Ostalo
 
Posjeta: 23.288 *