hrcak mascot   Srce   HID

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana,No. 9
Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 1. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Uloga papinstva u afirmaciji Hrvatske u ranom srednjem vijeku (7. – 12. st.) (str.7-25) hrvatskipdf 141 KB
The Role of Papacy in the Affirmation of Croatia in the Early Middle Ages (7Th –12Th Centuries) (str.7-25)  
Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj Račkoga na hrvatsku historiografiju (str.27-40) hrvatskipdf 117 KB
Rački’s Influence upon the Croatian Historiography (str.27-40)  
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Franjo Rački kao istraživač hrvatskoga srednjovjekovlja (str.41-49) hrvatskipdf 100 KB
Franjo Rački as Researcher of the Croatian Mediaeval Period (str.41-49)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Pristup Franje Račkoga povijesnoj znanosti (str.51-77) hrvatskipdf 158 KB
Franjo Rački’s Approach to Historical Science (str.51-77)  
Maja Polić
Prethodno priopćenje
 
Društveni okvir izgradnje konvikta (đačkog doma) za učenike hrvatske gimnazije u Pazinu na početku 20. st. (str.79-99) hrvatskipdf 513 KB
The Building of a Convent School (Students’ Home) for the Students of the Croatian Lyceum in Pazin at the Beginning of the 20Th Century – Social Background (str.79-99)  
Gracijano Kešac
Prethodno priopćenje
 
Prilog etnohistoriji (sub)etničkih skupina Vlaha i Bezaka u Istri (str.101-131) hrvatskipdf 354 KB
A Tribute to the Ethnohistory of (Sub)-Ethnic Groups of the Vlachs and Bessyaks in Istria (str.101-131)  
Sandi Blagonić
Prethodno priopćenje
 
Tradicijska nošnja sjeverozapadnog dijela otoka Krka (Omišalj, Dobrinj) (str.133-149) hrvatskipdf 130 KB
The Traditional National Costumes of the North-Western Part of the Island of Krk (Omišalj, Dobrinj) (str.133-149)  
Tihomira Stepinac Fabijanić
Prethodno priopćenje
 
Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Posebna izdanja, Zagreb – Dubrovnik, 2004., 372 str (str.153-156) hrvatskipdf 61 KB
Maurizio Levak
Recenzija, Prikaz
 
Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru u redakciji akademika Luje Margetića (str.157-160) hrvatskipdf 72 KB
Ozren Kosanović
Recenzija, Prikaz
 
Vrijedan doprinos povijesti i kulturi grada Rijeke (Darko DEKOVIĆ, Zapisnik misni kaptola riečkoga, Izd. Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka, 2005., 403 str.) (str.161-164) hrvatskipdf 75 KB
Agneza Szabo
Recenzija, Prikaz
 
Mrzla Vodica: zapisi o postanku i sudbini naselja, Društvo za očuvanje i razvoj naselja Mrzla Vodica, Rijeka – Mrzla Vodica, 2002., 74 str. (str.165-167) hrvatskipdf 588 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz
 
Darinko Munić, Jedno stoljeće Kulturno-prosvjetnoga društva Istarska vila Kastav, Grad Kastav, Posebna izdanja “Zbornika Kastavštine”, knj. V., Kastav, 2001., 80 str (str.168-170) hrvatskipdf 62 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz
 
Božo Jakovljević: Iz prošlosti hrvatskoga školstva u Istri, Račice, 2006 (str.171-176) hrvatskipdf 78 KB
Branko Kukurin
Recenzija, Prikaz
 
Duhovni lik i značenje krčkoga biskupa Antuna Mahnića (1850-1920), Krk, 2006., 128 str. (str.177-182) hrvatskipdf 69 KB
Aleksandra Golubović, Maja Polić
Recenzija, Prikaz
 
Pouke Jakova Sirotkovića o gospodarskim uzrocima raspada SFR Jugoslavije i velikosrpske agresije na Hrvatsku (str.183-189) hrvatskipdf 71 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
Pristup Luigija Tomaza granici Italije u Istri i Dalmaciji (str.190-199) hrvatskipdf 95 KB
Nina Spicijarić
Recenzija, Prikaz
 
Željko Bartulović: Sušak 1919. – 1947.: Državnopravni položaj grada, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Adamić, Posebno izdanje Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka, 2004., 647 str. (str.200-204) hrvatskipdf 71 KB
Iva Milovan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 14.400 *