hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Institute of Croatian History,Vol. 21 No. 1
Publication date: September 1988

Published on HRČAK: 13 August 2010
Table of contents Full text
Sadržaj (str.3-4) croatianpdf 220 KB
Other  
Četiri povijesne zagonetke iz prošlosti Zadra (str.5-22) croatianpdf 2 MB
Vier geschichtliche Rätsel aus der Vergangenheit von Zadar (Zusemmanfassung) (str.21-22)  
Stjepan Antoljak
Original scientific paper
 
Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stoljeća (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni) (str.23-34) croatianpdf 2 MB
Soziale Veränderungen am Hof der bosnischen Könige im 14. und 15. Jahrhundert (Beispiele der Entstehung eines neuen Adels in Bosnien)(Zusammenfassung) (str.34-34)  
Pavo Živković
Original scientific paper
 
Toma Crnić jedini Sloven nuncije u Poljskoj (1522-1523) (str.35-44) croatianpdf 1 MB
Toma Crnić, der einzige Slawe als Nunzius in Polen (1522-1523) (Zusammenfassung) (str.44-44)  
Henryk Wojtyska
Review article
 
O agrarnim odnosima u Banskoj Hrvatskoj (1860-1873) (str.45-80) croatianpdf 4 MB
Zu den Agrarverhältnissen in Zivilkroatien (1860-1873) (Zusammenfassung) (str.79-80)  
Dragutin Pavličević
Original scientific paper
 
Staljinski obračun s jugoslavenskim partijskim vodstvom u SSSR-u (str.81-106) croatianpdf 3 MB
Сталинскя расправа с югославским партийнм руководством б СССР (Резюме) (str.105-106)  
Ivan Očak
Original scientific paper
 
Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju od 1921. do 1929. (str.107-119) croatianpdf 2 MB
Auswanderung der Bevolkerung Dalmatiens von 1918 bis 1929 (Zusammenfassung) (str.119-119)  
Franko Mirošević
Original scientific paper
 
U sukobu s javnim moralom. Primjeri iz seksualnog života Varaždinaca u 16. stoljeću (str.121-130) croatianpdf 1 MB
Im Konflikt mit der öffentlichen Moral (Beispiele aus dem sexualleben der Einwohner von Varaždin im 16. Jh.) (Zusammenfassung) (str.129-130)  
Neven Budak
Review article
 
Pokušaj gradnje nove općinske škole u Vojnom Sisku 1868-1870 (str.131-135) croatianpdf 653 KB
Ein Versuch, eine neue Gemeindeschule im Militär-Sisek zu Bauen (1868-1870) (Zusammenfassung) (str.135-135)  
Ivan Jurišić
Preliminary communication
 
Razrješenje kolonatskih odnosa u agraru Dalmacije (1945-1948) (str.137-144) croatianpdf 897 KB
Solution des rapports de colonage dans le système agraire de la Dalmatie (Résumé) (str.144-144)  
Marijan Maticka
Original scientific paper
 
Iz povijesti četničkog pokreta u Hrvatskoj između dva rata. Prilog građi o četničkim udruženjima u Savskoj banovini 1934-1936 (str.145-232) croatianpdf 9 MB
From the History of the Chetniks’ movement in Croatia between two world wars. The contribution to the archival material considering the Chetniks’ associations in Sava region (Savska banovina) 1934-1936 (Summary) (str.232-232)  
Fikreta Jelić-Butić
Preliminary communication
 
Socijalitetni pristupi u socijalnohistorijskim istraživanjima. U povodu knjige: Agneze Szabo, Središnje institucije Hrvatske (1860-1873, I-II, ZHP, Zagreb 1987-1988. (str.233-244) croatianpdf 2 MB
Igor Karaman
Review article
 
Stjepan Krasić, Stjepan Gradić (1613–1683). Život i djelo, Zagreb 1987, str. 521 + slike (str.245-248) croatianpdf 630 KB
Josip Lučić
Case report
 
Željko Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Logos, Split 1987, 239 str. + XXXII table (str.248-251) croatianpdf 616 KB
Neven Budak
Case report
 
Nada Klaić, Vinodol od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog zakona, Posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 9, Pazin-Rijeka 1988, 143 str. (str.252-255) croatianpdf 609 KB
Neven Budak
Case report
 
Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine, »Globus«, Zagreb, 1987. (str.255-259) croatianpdf 751 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Case report
 
Edith Ennen, Frauen im Mittelalter, Verlag C. H. Beck, München 1984, str. 300 (str.260-265) croatianpdf 929 KB
Lovorka Čoralić
Case report
 
Anđelko Mijatović, Obrana Sigeta. O 420. obljetnici (1566–1986), Split 1987, str. 187, slika 114 (str.266-267) croatianpdf 343 KB
Ante Sekulić
Case report
 
Ive Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, JAZU, Radovi Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, 2. Osijek, 1988, str. 555, Indeks str. 557-574 (str.267-269) croatianpdf 468 KB
Ante Sekulić
Case report
 
Maksimilijan Vrhovac, Dnevnik (Diarium), sv. 1 (1801–1809), Izd. Kršćanska sadašnjost, Sveučilišna naklada Liber, ČGP Delo, OOUR Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1987, 756 str. + višebojni ovitak (str.269-272) croatianpdf 608 KB
Anđelko Mijatović
Case report
 
Jelena Popov, Narodni front u Vojvodini 1944–1953, Novi Sad 1986, 424 str. (str.272-274) croatianpdf 470 KB
Marijan Maticka
Case report
 
Povijest Rijeke, Izdavački centar Rijeka i Skupština općine Rijeka, Rijeka 1988, 510. (str.274-276) croatianpdf 449 KB
Dragutin Pavličević
Case report
 
ATTI, vol. 17, 1986–87. (str.276-278) croatianpdf 446 KB
Slaven Bertoša
Case report
 
Dva enciklopedijska izdanja u SSSR-u posvećena Oktobarskoj revoluciji i građanskom ratu – o Jugoslavenima (str.278-281) croatianpdf 594 KB
Ivan Očak
Case report
 
Arhivski vjesnik, god. 30/1987. sv. 31, Zagreb, 1988. (str.281-283) croatianpdf 450 KB
Damir Agičić
Case report
 
Slavonski povijesni zbornik, god. 24, br. 1–2, 1987, Slavonski Brod, str. 1–303. (str.283-286) croatianpdf 507 KB
Damir Agičić
Case report
 
Međunarodni kulturnopovijesni simpozij »Mogersdorf 1988« (str.287-288) croatianpdf 311 KB
Ivan Jurišić
Case report
 
I. Republičko znanstveno savjetovanje povjesničara Hrvatske u Rijeci i Puli – »Dani Jaroslava Šidaka« (str.288-291) croatianpdf 506 KB
Dragutin Pavličević
Case report
 
Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.293-295) croatianpdf 270 KB
Bibliography  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.296-296) croatianpdf 138 KB
Index  
Visits: 30.167 *