hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1988.

Objavljen na Hrčku: 13. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 220 KB
Ostalo  
Četiri povijesne zagonetke iz prošlosti Zadra (str.5-22) hrvatskipdf 2 MB
Vier geschichtliche Rätsel aus der Vergangenheit von Zadar (Zusemmanfassung) (str.21-22)  
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stoljeća (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni) (str.23-34) hrvatskipdf 2 MB
Soziale Veränderungen am Hof der bosnischen Könige im 14. und 15. Jahrhundert (Beispiele der Entstehung eines neuen Adels in Bosnien)(Zusammenfassung) (str.34-34)  
Pavo Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Toma Crnić jedini Sloven nuncije u Poljskoj (1522-1523) (str.35-44) hrvatskipdf 1 MB
Toma Crnić, der einzige Slawe als Nunzius in Polen (1522-1523) (Zusammenfassung) (str.44-44)  
Henryk Wojtyska
Pregledni rad
 
O agrarnim odnosima u Banskoj Hrvatskoj (1860-1873) (str.45-80) hrvatskipdf 4 MB
Zu den Agrarverhältnissen in Zivilkroatien (1860-1873) (Zusammenfassung) (str.79-80)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Staljinski obračun s jugoslavenskim partijskim vodstvom u SSSR-u (str.81-106) hrvatskipdf 3 MB
Сталинскя расправа с югославским партийнм руководством б СССР (Резюме) (str.105-106)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju od 1921. do 1929. (str.107-119) hrvatskipdf 2 MB
Auswanderung der Bevolkerung Dalmatiens von 1918 bis 1929 (Zusammenfassung) (str.119-119)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
U sukobu s javnim moralom. Primjeri iz seksualnog života Varaždinaca u 16. stoljeću (str.121-130) hrvatskipdf 1 MB
Im Konflikt mit der öffentlichen Moral (Beispiele aus dem sexualleben der Einwohner von Varaždin im 16. Jh.) (Zusammenfassung) (str.129-130)  
Neven Budak
Pregledni rad
 
Pokušaj gradnje nove općinske škole u Vojnom Sisku 1868-1870 (str.131-135) hrvatskipdf 653 KB
Ein Versuch, eine neue Gemeindeschule im Militär-Sisek zu Bauen (1868-1870) (Zusammenfassung) (str.135-135)  
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Razrješenje kolonatskih odnosa u agraru Dalmacije (1945-1948) (str.137-144) hrvatskipdf 897 KB
Solution des rapports de colonage dans le système agraire de la Dalmatie (Résumé) (str.144-144)  
Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Iz povijesti četničkog pokreta u Hrvatskoj između dva rata. Prilog građi o četničkim udruženjima u Savskoj banovini 1934-1936 (str.145-232) hrvatskipdf 9 MB
From the History of the Chetniks’ movement in Croatia between two world wars. The contribution to the archival material considering the Chetniks’ associations in Sava region (Savska banovina) 1934-1936 (Summary) (str.232-232)  
Fikreta Jelić-Butić
Prethodno priopćenje
 
Socijalitetni pristupi u socijalnohistorijskim istraživanjima. U povodu knjige: Agneze Szabo, Središnje institucije Hrvatske (1860-1873, I-II, ZHP, Zagreb 1987-1988. (str.233-244) hrvatskipdf 2 MB
Igor Karaman
Pregledni rad
 
Stjepan Krasić, Stjepan Gradić (1613–1683). Život i djelo, Zagreb 1987, str. 521 + slike (str.245-248) hrvatskipdf 630 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Logos, Split 1987, 239 str. + XXXII table (str.248-251) hrvatskipdf 616 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nada Klaić, Vinodol od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog zakona, Posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 9, Pazin-Rijeka 1988, 143 str. (str.252-255) hrvatskipdf 609 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine, »Globus«, Zagreb, 1987. (str.255-259) hrvatskipdf 751 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Edith Ennen, Frauen im Mittelalter, Verlag C. H. Beck, München 1984, str. 300 (str.260-265) hrvatskipdf 929 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anđelko Mijatović, Obrana Sigeta. O 420. obljetnici (1566–1986), Split 1987, str. 187, slika 114 (str.266-267) hrvatskipdf 343 KB
Ante Sekulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ive Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, JAZU, Radovi Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, 2. Osijek, 1988, str. 555, Indeks str. 557-574 (str.267-269) hrvatskipdf 468 KB
Ante Sekulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maksimilijan Vrhovac, Dnevnik (Diarium), sv. 1 (1801–1809), Izd. Kršćanska sadašnjost, Sveučilišna naklada Liber, ČGP Delo, OOUR Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1987, 756 str. + višebojni ovitak (str.269-272) hrvatskipdf 608 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jelena Popov, Narodni front u Vojvodini 1944–1953, Novi Sad 1986, 424 str. (str.272-274) hrvatskipdf 470 KB
Marijan Maticka
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest Rijeke, Izdavački centar Rijeka i Skupština općine Rijeka, Rijeka 1988, 510. (str.274-276) hrvatskipdf 449 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ATTI, vol. 17, 1986–87. (str.276-278) hrvatskipdf 446 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dva enciklopedijska izdanja u SSSR-u posvećena Oktobarskoj revoluciji i građanskom ratu – o Jugoslavenima (str.278-281) hrvatskipdf 594 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski vjesnik, god. 30/1987. sv. 31, Zagreb, 1988. (str.281-283) hrvatskipdf 450 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavonski povijesni zbornik, god. 24, br. 1–2, 1987, Slavonski Brod, str. 1–303. (str.283-286) hrvatskipdf 507 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni kulturnopovijesni simpozij »Mogersdorf 1988« (str.287-288) hrvatskipdf 311 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
I. Republičko znanstveno savjetovanje povjesničara Hrvatske u Rijeci i Puli – »Dani Jaroslava Šidaka« (str.288-291) hrvatskipdf 506 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.293-295) hrvatskipdf 270 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.296-296) hrvatskipdf 138 KB
Kazalo  
Posjeta: 30.167 *