hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 62 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2011.

Objavljen na Hrčku: 16. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Antioxidative Effects of N-acetylcysteine, Lipoic Acid, Taurine, and Curcumin in the Muscle of Cyprinus carpio L. Exposed to Cadmium (str.1-8) engleskipdf 139 KB
Antioksidativni učinci N-acetilcisteina, lipoične kiseline, taurina i kurkumina u mišićnom tkivu šarana (Cyprinus carpio L.) tretiranih kadmijem (str.9-9)  
Yusuf Sevgiler, Sahire Karaytug, Fahri Karayakar
Izvorni znanstveni članak
 
Heavy Metal and Bacterial Pollution of the Sava River in Serbia (str.11-15) engleskipdf 133 KB
Onečišćenje rijeke Save u Srbiji teškim metalima i bakterijama (str.16-16)  
Živorad Vuković, Ljiljana Marković, Mirjana Radenković, Dubravka Vuković, Srboljub Stanković
Kratko priopćenje
 
Quality Assurance in Gamma-Ray Spectrometry of Seabed Sediments (str.17-22) engleskipdf 139 KB
Osiguranje kvalitete u gama-spektrometriji morskih sedimenata (str.23-23)  
Branko Petrinec, Zdenko Franić, Tomislav Bituh, Dinko Babić
Kratko priopćenje
 
Determination of Lead in Croatian Wines by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (str.25-30) engleskipdf 97 KB
Određivanje olova u hrvatskim vinima elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (str.31-31)  
Blanka Tariba, Alica Pizent, Zorana Kljaković-Gašpić
Kratko priopćenje
 
Bla g 1 Allergen Levels in Zagreb Area Household Dust (str.33-38) engleskipdf 90 KB
Razine alergena Bla g 1 (Blatella germanica) u kućnoj prašini s područja grada Zagreba (str.39-39)  
Ljerka Prester, Jelena Macan
Kratko priopćenje
 
Assessment of Tryptophol Genotoxicity in Four Cell Lines In Vitro: A Pilot Study with Alkaline Comet Assay (str.41-48) engleskipdf 202 KB
Procjena genotoksičnosti triptofola na različitim staničnim linijama u uvjetima in vitro: preliminarna istraživanja primjenom komet-testa u alkalnim uvjetima (str.49-49)  
Ivan Kosalec, Snježana Ramić, Dubravko Jelić, Roberto Antolović, Stjepan Pepeljnjak, Nevenka Kopjar
Kratko priopćenje
 
Long-Term Follow-Up Study of Genome Damage Elimination in Patients with Testicular Seminoma Exposed to Ionising Radiation during Radiotherapy (str.51-55) engleskipdf 151 KB
Višegodišnja studija praćenja smanjenja oštećenja genoma kod bolesnika sa seminomom testisa izloženih ionizirajućem zračenju tijekom radioterapije (str.56-56)  
Marija Gamulin, Jelena Katić, Mirta Milić, Mislav Grgić, Alja Fučić
Kratko priopćenje
 
Undiagnosed AIDS in Patients with Progressive Dyspnoea: An Occupational Risk for Healthcare Workers in Croatia (str.57-63) engleskipdf 216 KB
Nedijagnosticirani AIDS u bolesnika s progresivnom dispnejom: profesionalni rizik za zdravstvene djelatnike u Hrvatskoj (str.64-64)  
Kornelija Miše, Maja Vučković, Anamarija Jurčev-Savičević, Ivan Gudelj, Irena Perić, Joško Miše
Stručni rad
 
Cadmium Toxicity Revisited: Focus on Oxidative Stress Induction and Interactions with Zinc and Magnesium (str.65-75) engleskipdf 148 KB
Još o toksičnosti kadmija - s posebnim osvrtom na nastanak oksidacijskoga stresa i na interakcije s cinkom i magnezijem (str.76-76)  
Vesna Matović, Aleksandra Buha, Zorica Bulat, Danijela Đukić-Ćosić
Pregledni rad
 
Kemijske metode određivanja hidroksiliranih metabolita policikličkih aromatskih ugljikovodika i poliklorbifenila u biološkome materijalu (str.77-88) hrvatskipdf 120 KB
Chemical Methods for Determination of Hydroxylated Metabolites of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Polychlorinated Biphenyls in Biological Material (str.89-89)  
Darija Klinčić, Snježana Herceg Romanić
Pregledni rad
 
Azo-boje, njihov utjecaj na okoliš i potencijal biotehnološke strategije za njihovu biorazgradnju i detoksifikaciju (str.91-100) hrvatskipdf 111 KB
Azo Dyes, Their Environmental Effects, and Defining a Strategy for Their Biodegradation and Detoxification (str.101-101)  
Ivana Gudelj, Jasna Hrenović, Tibela Landeka Dragičević, Frane Delaš, Vice Šoljan, Hrvoje Gudelj
Pregledni rad
 
Izvješće Centra za kontrolu otrovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. (str.103-108) hrvatskipdf 99 KB
Report of the Poison Control Centre for the Period 1 January - 31 December 2010 (str.103-108) engleskipdf 99 KB
Veda Marija Varnai, Jelena Macan, Anita Ljubičić Ćalušić, Rajka Turk
Ostalo
 
Znanstveni simpozij “Aktualna javnozdravstvena istraživanja o izloženosti elektromagnetskom zračenju” (str.109-111) hrvatskipdf 51 KB
Jelena Macan, Marko Šarić
Ostalo
 
(str.A3-A5) hrvatskipdf 53 KB
Vijest  
CrossCheck in Archives engleskipdf 35 KB
Uvodnik  
Posjeta: 21.739 *