hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 2011

Published on HRČAK: 26 August 2011
Table of contents Full text
Osnovni problemi selekcije i dijagnostike u košarci (str.7-13) croatiandoc 135 KB
Slaven Dragaš
Professional paper
 
Održivi razvoj u obrazovanju (str.14-27) croatiandoc 238 KB
Franjo Jambrović
Professional paper
 
Zbrinjavanje otpada u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Grad Čakovec (str.28-41) croatiandoc 169 KB
Dragica Kemeter
Professional paper
 
Moderno marketinško doba u visokoobrazovnom sektoru (str.42-47) croatiandoc 2 MB
Andrijana Kos, Mirjana Trstenjak, Ana Kralj
Professional paper
 
Zadovoljstvo kupaca - kako ga mjeriti? (str.48-54) croatiandoc 74 KB
Andrijana Kos, Mirjana Trstenjak, Ana Kralj
Professional paper
 
Forex - karakteristike, trgovanje, tehnička i fundamentalna analiza (str.55-68) croatiandoc 162 KB
Zoran Maričić
Professional paper
 
Karakteristike procesa sekuritizacije (str.69-76) croatiandoc 102 KB
Zoran Maričić
Professional paper
 
Razlozi nemotiviranosti studenata Međimurskog veleučilišta za učenje njemačkog jezika (str.77-82) croatiandoc 83 KB
Mateja Mesarić-Peras
Professional paper
 
Pozitivni i negativni aspekti platformi za učenje na daljinu Moodle i WebCT u nastavi hrvatskog jezika (str.83-94) croatiandoc 453 KB
Krunoslav Mikulan, Vladimir Legac, Dunja Siročić
Professional paper
 
Arhitektonsko projektiranje - prapočetak održive gradnje (str.95-104) croatiandoc 1 MB
Jasmina Ovčar
Professional paper
 
Korištenje računala u edukaciji i upravljanje učionicama opremljenim računalima na primjeru programskog paketa NetOp school (str.105-114) croatiandoc 1 MB
Velimir Sanjković, Bruno Trstenjak
Professional paper
 
Visual Studio - univerzalni alat za rzvoj aplikacija (str.115-124) croatiandoc 1 MB
Velimir Sanjković, Bruno Trstenjak
Review article
 
Uloga informacijskih sustava u upravljanju materijalima i zalihama (str.125-133) croatiandoc 108 KB
Marijan Sekso
Other
 
Recentna obilježja prirodnog kretanja stanovništva Međimurske županije (str.134-142) croatiandoc 1013 KB
Hrvoje Šlezak
Professional paper
 
Implementacija i korištenje Moodle 2.0 sustava na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu (str.143-151) croatiandoc 578 KB
Vedran Uroš, Marko Meštrović
Other
 
Upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju (str.152-169) croatiandoc 210 KB
Matija Varga
Professional paper
 
Visits: 84.848 *