hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 81 No. 3, 2011.


Bogoslovska smotra,Vol. 81 No. 3
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 19. 10. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.491-492) hrvatskipdf 154 KB
Contents (str.493-493) engleskipdf 172 KB
Index (str.495-495) latinskipdf 142 KB
Ostalo  
Kršćanska zajednica kao iskustvena stvarnost žive vjere (str.497-500) hrvatskipdf 199 KB
Anto BARIŠIĆ
Uvodnik
 
Novi govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka. Radovi 51. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu 25. - 27. siječnja 2011. Program (str.501-503) hrvatskipdf 201 KB
Ostalo  
Govori i pozdravi na svečanom otvaranju 51. Teološko-pastoralnog tjedna 25. siječnja 2011. (str.505-516) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Govor na zatvaranju 51.Teološko-pastoralnog tjedna 27. siječnja 2011. (str.517-519) hrvatskipdf 236 KB
Josip OSLIĆ
Ostalo
 
Izvješće o 51. teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu 25.-27. siječnja 2011. (str.521-524) hrvatskipdf 174 KB
Nenad MALOVIĆ
Ostalo
 
Svećenik nove evangelizacije (str.525-536) hrvatskipdf 304 KB
The Priest of the New Evangelization (str.525-536)  
Il sacerdote della nuova evangelizzazione (str.525-536) talijanskipdf 160 KB
Salvatore Rino FISICHELLA
Pregledni rad
 
Individualizam kao čovjekovo egzistencijalno uporište. Filozofijsko-teorijsko razmatranje individualizma s pripadajućim mu posljedicama (str.537-558) hrvatskipdf 354 KB
Individualism as Man's Existential Stronghold. Philosophical-theoretical Observations of Individualism with Relevant Repercussions (str.537-558)  
Stjepan RADIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Učiti vjerovati u Isusa Krista. Vjera kao ishodište i cilj nove evangelizacije (str.559-574) hrvatskipdf 330 KB
Learning to Believe in Jesus Christ. Faith as the Source and Goal of New Evangelisation (str.559-574)  
Željko TANJIĆ
Pregledni rad
 
Iskustvo nove evangelizacije u Hrvatskoj (str.575-587) hrvatskipdf 314 KB
The Experience of New Evangelisation in Croatia (str.575-587)  
Tomislav IVANČIĆ
Pregledni rad
 
Subjekti, sadržaj i sredstva evangelizacije u Mk 1,1 -8; 6,7-13.30 i Lk 10,1 -12 (str.589-606) hrvatskipdf 337 KB
Subjects, Content and Means of Evangelisation in Mk 1:1-8; 6:7-13.30 & Lk 10:1-12 (str.589-606)  
Domagoj RUNJE
Izvorni znanstveni članak
 
Kršćanska vjera i helenistička kultura: između susreta i sraza, blagoslova i izazova (str.607-628) hrvatskipdf 358 KB
Christian Faith and Hellenistic Culture: Between Encounter and Clash, Challenge and Blessing (str.607-628)  
Ivan BODROŽIĆ
Pregledni rad
 
(Ne)razumljivost teološkoga govora u suvremenom svijetu (str.629-646) hrvatskipdf 340 KB
(In)comprehensibility of Theological Discourse in the Modern World (str.629-646)  
Nela Gašpar
Izvorni znanstveni članak
 
Prema novome govoru vjere u katehezi (str.647-674) hrvatskipdf 375 KB
Toward New Discourse of Faith in Catechesis (str.647-674)  
Ružica RAZUM
Prethodno priopćenje
 
Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja (str.675-696) hrvatskipdf 355 KB
Evangelisation in the Era of Media: Opportunities and Problems of Communication (str.675-696)  
Jerko VALKOVIĆ
Pregledni rad
 
Božo Lujić, Starozavjetni proroci, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010. (str.697-704) hrvatskipdf 285 KB
Nikola HOHNJEC
Recenzija, Prikaz
 
Tajna života u ozračju suvremenog odnosa znanosti i vjere. Zbornik radova, Diaspora croatica, knj. 16, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2011. (str.704-706) hrvatskipdf 190 KB
Adolf POLEGUBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Ana Thea Filipović, U službi zrelosti vjere i rasta osoba. Katehetska i religijskopedagoška promišljanja u suvremenom kontekstu, Glas Koncila, Zagreb, 2011. (str.706-710) hrvatskipdf 196 KB
Josip Šimunović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 15.868 *