hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 26. No. 1-2 (51-52)
Datum izdavanja: prosinca 2000.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Pojam stvaranja u Raspravi o bitima Hermana Dalmatina (str.5-15) hrvatskipdf 294 KB
The Notion of Creation in Herman Dalmatin's Treatise on Essences (str.5-15)  
Alojz Ćubelić
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićev etički nauk o miru (str.17-57) hrvatskipdf 1 MB
Marko Marulić's Ethical Doctrine on Peace (str.17-57)  
Ivica Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Figure Proteja u šesnaestom stoljeću. metamorfoze morskog proroka u Petrića, Sannazara i Tassa (str.59-76) hrvatskipdf 525 KB
Figure di Proteo nel Cinquecento. Metamorfosi del profeta marino in Patrizi, Sannazaro, Tasso (str.59-76)  
Luciana Borsetto
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petić i šest Aristotelovih pogrešaka u definiciji vremena (str.77-86) hrvatskipdf 280 KB
Francesco Patrizi e i sei errori di Aristotele nella definizione del tempo (str.77-86)  
Francesco Bottin
Izvorni znanstveni članak
 
Harmonia universalis u vrijeme novih kozmoloških otkrića. Kopernik - Petrić - Bruno -Kepler (str.87-93) hrvatskipdf 179 KB
Hermonia universalis in th Time of New Cosmological Discoveries. Copernicus - Petrić - Bruno - Kepler (str.87-93)  
Igor Škamperle
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićev pojam vremena (str.95-118) hrvatskipdf 709 KB
Petrić's Notion of Time (str.95-118)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Plotin - Petrić; može li se govoriti o misticizmu u Petrića? (str.119-131) hrvatskipdf 347 KB
Plotinus - Petrić: May One Speak of Mysticism in Petrić? (str.119-131)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićev pojam bitka (str.133-140) hrvatskipdf 223 KB
Petrić's Notion of Being (str.133-140)  
Lino Veljak
Izvorni znanstveni članak
 
Ghirlande (1588) Stefanella de Petrisa (str.141-145) hrvatskipdf 147 KB
Stefanello de Petris' Ghirlande (1588) (str.141-145)  
Ennio Stipčević
Stručni rad
 
Renesansno umijeće dijaloga: Miho Monaldi, Rasprava o ljepoti (str.147-164) hrvatskipdf 533 KB
The Renaissance Art of Dialog: Miho Monaldi, The Treatise on Beauty (str.147-164)  
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
O sadržaju i jezično-stilskim osobitostima u Skalićevoj raspravi »De magia naturali« (str.165-186) hrvatskipdf 616 KB
On the Form and Linguistic-Stylistic Peculiarities in Skalić's Treatise De magia naturali (str.165-186)  
Ivan Kapec
Izvorni znanstveni članak
 
Boškovićeva kritika sjetilnog opažanja (str.187-198) hrvatskipdf 332 KB
Bošković's Critique of Sensory Perception (str.187-198)  
Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Umjetnost i pojam ljepote u hrvatskoj neoskolastici. 4. Ante Bauer - prva 'Theodicea' i 'Metaphysica generalis' pisana hrvatskim jezikom (str.199-256) hrvatskipdf 2 MB
Der Schönheits-und Kunstbegriff in der kroatischen Neuscholastik (str.199-256)  
Zlatko Posavac
Izvorni znanstveni članak
 
Platonovo poimanje umjetnosti u hrvatskim sustavnim pregledima estetike i filozofije (str.257-282) hrvatskipdf 736 KB
Plato's Notion of Art in Croatian Systematic Overviews of Aesthetics and Philosophy (str.257-282)  
Juraj Bubalo
Stručni rad
 
Žarko Dadić, Franjo Petriš i njegova prirodnofilozofska i prirodoznanstvena misao / Franciscus Patricius and his Natural Philosophical and Natural Scientific Thought (str.285-287) hrvatskipdf 84 KB
Dario Škarica
Recenzija, Prikaz
 
Uz predstavljanje knjige Discussiones peripateticae Frane Petrića u Zagrebu (8. III. 2000.) (str.288-291) hrvatskipdf 125 KB
Alica Bačeković
Recenzija, Prikaz
 
Anto Gavrić O.P. (priredio): Ljubav prema istini, Zbornik u čast Tome Vereša O.P. (str.291-295) hrvatskipdf 144 KB
Trpimir Čokolić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 9.558 *