hrcak mascot   Srce   HID

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva,Vol. 17 No. 1-2
Datum izdavanja: veljače 2012.

Objavljen na Hrčku: 23. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Evaluacija introduciranih sorata trešnje na području Zagrebačke županije (str.3-10) hrvatskipdf 840 KB
Evaluation of sweet cherry varieties introduced in the area of Zagreb County (str.3-10)  
Jelena Gadže, Senija Tomasović, Mira Radunić, Ivana Vladimira Petric, Zlatko Čmelik
Izvorni znanstveni članak
 
Karakteristike sorata jabuka (Malus x domestica Borkh.) uzgajanih na području Žrnovnice (str.11-18) hrvatskipdf 861 KB
Characteristics of apple (Malus x domestica Borkh.) cultivars grown in Žrnovnica area (str.11-18)  
Mira Radunić, Tatjana Klepo, Frane Strikić, Divna Lukić, Marina Maretić
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje fenolnih spojeva i senzorski profil dalmatinskih djevičanskih maslinovih ulja (str.19-30) hrvatskipdf 331 KB
Survey of phenolic compounds and sensorial profile of Dalmatian virgin olive oils (str.19-30)  
Mirela Žanetić, Dubravka Škevin, Elda Vitanović, Maja Jukić Špika, S. Perica
Izvorni znanstveni članak
 
Certifikacijske sheme za proizvodnju sadnog materijala značajnih voćnih vrsta u Hrvatskoj (str.31-36) hrvatskipdf 163 KB
Certification schemes for the production of important fruit species planting material in Croatia (str.31-36)  
Dario Ivić, Tina Fazinić
Stručni rad
 
Pregled štetne entomofaune u proizvodnji šipka (Punica granatum L.) u svijetu (str.37-49) hrvatskipdf 221 KB
Overview of the harmful entomofauna in pomegranate (Punica granatum L.) production in the world (str.37-49)  
Antonela Kozina, Helena Virić, Ana Karačić, Jelena Gadže, T. Kos
Stručni rad
 
Učinci natrij-hipoklorita (NaClO) i živinog (II) klorida (HgCl2) na površinsku sterilizaciju pupova Oblačinske višnje u kulturi in vitro (str.51-56) hrvatskipdf 212 KB
Effects of sodium hypochlorite /NaCIO/ and mercuric (II) chlorite /HgCI2/ on surface sterilization of Oblačinska sour cherry buds in in vitro culture (str.51-56)  
Ines Mihaljević, Vesna Tomaš, Krunoslav Dugalić, Zorica Jurković, Marija Viljevac, Boris Puškar, Ankica Pranjić
Stručni rad
 
Posjeta: 12.797 *