hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 21 No. 1 (115)
Datum izdavanja: siječnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 10. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
GENETSKI DOPRINOS INDIVIDUALNIM RAZLIKAMA U SUBJEKTIVNOJ DOBROBITI: METAANALIZA (str.1-17) hrvatskipdf 361 KB
Genetic Contribution to the Individual Differences in Subjective Well-Being: A Meta-Analysis (str.1-17)  
Tena VUKASOVIĆ, Denis BRATKO, Ana BUTKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljstvo životom te neformalnim i formalnim izvorima podrške kod osoba s invaliditetom (str.19-38)  
SATISFACTION WITH LIFE AND INFORMAL AND FORMAL SOURCES OF SUPPORT AMONG PEOPLE WITH DISABILITIES (str.19-38) engleskipdf 194 KB
Slavica BLAŽEKA KOKORIĆ, Gordana BERC, Silvia RUSAC
Izvorni znanstveni članak
 
OBRASCI DRUŠTVENOSTI I PERCEPCIJA IZVORA NEFORMALNE SOCIJALNE PODRŠKE U HRVATSKOJ (str.39-58) hrvatskipdf 205 KB
Patterns of Sociability and Perception of Informal Social Support in Croatia (str.39-58)  
Ivana DOBROTIĆ, Maja LAKLIJA
Izvorni znanstveni članak
 
Pristup socijalnim pravima i osobe s invaliditetom (str.59-78)  
ACCESS TO SOCIAL RIGHTS AND PERSONS WITH DISABILITIES (str.59-78) engleskipdf 189 KB
Nino ŽGANEC, Maja LAKLIJA, Marina MILIĆ BABIĆ
Pregledni rad
 
ZAPOSLENOST OSOBA S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE (str.79-100) hrvatskipdf 432 KB
Employment of People with Disabilities in Croatia and the Member States of the European Union (str.79-100)  
Zdravka LEUTAR, Marko BULJEVAC
Izvorni znanstveni članak
 
KOMPARATIVNA ANALIZA ZAPOSLENOSTI I NAKNADA ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU U HRVATSKOJ I U EUROPSKOJ UNIJI (str.101-119) hrvatskipdf 202 KB
International Comparison of Employment and Compensation of Employees in the Public Sector of Croatia and European Union (str.101-119)  
Predrag BEJAKOVIĆ, Vjekoslav BRATIĆ, Goran VUKŠIĆ
Prethodno priopćenje
 
GOSPODARSKA KRIZA I POŽELJNOST ODABIRA VOJNOG POZIVA (str.121-136) hrvatskipdf 1 MB
The Economic Crisis and the Desirability of Choosing the Military Call (str.121-136)  
Dario MATIKA, Marinko OGOREC
Prethodno priopćenje
 
PREDRASUDE U DJEČJOJ DOBI: PROVJERA DVIJU SKALA SOCIJALNE DISTANCE (str.137-158) hrvatskipdf 672 KB
Prejudice in Childhood: Validation of Two Social Distance Scales (str.137-158)  
Jelena MARIČIĆ, Željka KAMENOV, Kristina HORVAT
Izvorni znanstveni članak
 
ZA MENE, LJUBAV JE…: ANALIZA STUDENTSKIH STAVOVA I DOŽIVLJAJA ROMANTIČNE LJUBAVI (str.159-180) hrvatskipdf 1 MB
To me, Love is…: Analysis of Student Attitudes and Experience of Romantic Love (str.159-180)  
Andreja BARTOLAC
Izvorni znanstveni članak
 
Paranormalna vjerovanja i osobine ličnosti u Hrvatskoj (str.181-201)  
PARANORMAL BELIEFS AND PERSONALITY TRAITS IN CROATIA (str.181-201) engleskipdf 246 KB
Igor MIKLOUŠIĆ, Boris MLAČIĆ, Goran MILAS
Izvorni znanstveni članak
 
SPOLNE RAZLIKE U OSOBINAMA LIČNOSTI OVISNIKA O HEROINU I KONZUMENATA MARIHUANE NA EYSENCKOVOM UPITNIKU LIČNOSTI (EPQ) (str.203-218) hrvatskipdf 176 KB
Gender Differences in Personality Traits of Heroin Addicts and Cannabis Users Measured by Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) (str.203-281)  
Vesna ANTIČEVIĆ, Nataša JOKIĆ-BEGIĆ, Dolores BRITVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
"Veliki prasak" proširenja i reforma Zajedničke poljoprivredne politike (str.219-238)  
"BIG BANG" ENLARGEMENT AND COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM (str.219-238) engleskipdf 274 KB
Marko LOVEC, Emil ERJAVEC
Pregledni rad
 
POLOŽAJ DOBROVOLJACA IZ ISELJENIŠTVA U SRBIJANSKOJ VOJSCI PREMA DOKUMENTIMA IZ OSTAVŠTINE DR. ANTE TRUMBIĆA (1914. – 1918.) (str.239-258) hrvatskipdf 196 KB
Position of Emigrant Volunteers in the Serbian Army According to Documents from the Ante Trumbić Archives (1914 – 1918) (str.239-258)  
Ivan HRSTIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ONEČIŠĆENOST MINAMA U KONTEKSTU GRAđANSKE SIGURNOSTI I RAZVOJA U DALMATINSKOJ ZAGORI (str.259-275) hrvatskipdf 2 MB
Mine Contamination in the Context of Civil Safety and Development in Dalmatian Zagora (str.259-275)  
Josip ČERINA
Prethodno priopćenje
 
Dragutin Babić ETNONACIONALIZAM I RAT U HRVATSKOJ Teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama (str.279-280) hrvatskipdf 78 KB
Mario Bara
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjekoslav Bratić SKRIVENA JAVNA POTROŠNJA – POREZNI IZDACI: POTREBA ILI UDVARANJE BIRAČIMA? (str.280-282) hrvatskipdf 114 KB
Josip Franić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert Kopal, Darija Korkut TEORIJA IGARA Praktična primjena u poslovanju (str.282-285) hrvatskipdf 130 KB
Daniel Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum hrvatskipdf 58 KB
engleskipdf 58 KB
Ostalo  
Sadržaj br. 1 (115) hrvatskipdf 62 KB
engleskipdf 62 KB
Kazalo  
Posjeta: 56.105 *